Skip to content

2021 – השנה "השחורה" של התיירות הנכנסת

ירידה של 93% בלינות תיירים לעומת 2019, ירידה של 40% בסך הלינות הכולל (תיירים וישראלים) בבתי המלון ותפוסת החדרים השנתית הממוצעת ב-2021 ירדה לשפל של 39% בלבד. התאחדות המלונות דורשת מהממשלה טיפול מיידי שימנע התמוטטות הענף

2021 – השנה "השחורה" של התיירות הנכנסת

ירידה של 93% בלינות תיירים לעומת 2019, ירידה של 40% בסך הלינות הכולל (תיירים וישראלים) בבתי המלון ותפוסת החדרים השנתית הממוצעת ב-2021 ירדה לשפל של 39% בלבד. התאחדות המלונות דורשת מהממשלה טיפול מיידי שימנע התמוטטות הענף

ענף המלונאות בישראל רשם בשנה החולפת שיא שלילי נוסף בלינות ובתפוסות תיירים זרים שכן שמי ישראל סגורים לכניסה בפני כאלה שאינם אזרחי המדינה כבר כמעט שנתיים.

ירידה של 93% בלינות תיירים לעומת 2019 (צילום דן בר דוב))
ירידה של 93% בלינות תיירים לעומת 2019 (צילום דן בר דוב))

מנתוני התאחדות המלונות עולה כי בענף נרשמה ירידה של 93% בלינות תיירים לעומת 2019 , ירידה של 40% בסך הלינות הכולל (תיירים וישראלים) בבתי המלון ותפוסת החדרים השנתית הממוצעת ב-2021 ירדה לשפל נמוך של 39% בלבד.

הנתונים הקשים מסכמים תקופה של כמעט שנתיים ומעידים על מצבו הקריטי של ענף המלונאות בישראל.  למרות נתוני תיירות הפנים, חשוב לזכור כי הענף היה סגור כמעט לחלוטין בחודשיים הראשונים של השנה. רק ב-5/3/21 אושרה פתיחת חדרי האוכל בתפוסה של עד 50%, וב-6/5/21 בוטלו מגבלות התפוסה והמלונות הורשו לעבוד לפי התו הירוק.

הנתונים חמורים על רקע העובדה ששנת 2019 נרשמה כשנת שיא בתיירות הנכנסת ובלינות ובתפוסות של המלונות עם כ-25.8 מיליון לינות (כ-47% לינות תיירים וכ-53% לינות ישראלים) ותפוסת חדרים ממוצעת של כ-70%.

משבר מגפת הקורונה הוא הקשה בתולדות הענף.  נתוני שנת 2021  מראים: סך הלינות בבתי מלון היו כ-15.5 מיליון –  ירידה של 40%  לעומת 2019. לינות התיירים הסתכמו בכ-800 אלף – ירידה של 93% לעומת 2019. לינות הישראלים הסתכמו בכ-14.7 מיליון – עליה של 7% לעומת 2019. תפוסת החדרים של כלל בתי המלון הסתכמה ב-39%  בלבד לעומת כ-70% ב-2019 – ירידה של 44%

באזורים מוטי תיירות נכנסת תפוסות החדרים השנתיות היו נמוכות אף יותר מהממוצע :

בת"א: תפוסה שנתית של 28% לעומת 76% ב-2019 – ירידה של 63%

בירושלים: תפוסה של  21% לעומת 72%– ירידה של 71%

בנצרת: תפוסה של 12% לעומת 72%  – ירידה של 83%

בנתניה: תפוסה של 31% בהשוואה ל59%– ירידה של 47%

בטבריה: תפוסה של 30% בהשוואה ל-68% – ירידה של 55%

בחיפה: תפוסה של 38% בהשוואה ל65% – ירידה של 42%

באיי התיירות אילת וים המלח: בים המלח: תפוסה של 54% בהשוואה ל-70% ב-2019- ירידה של 23% ובאילת: תפוסה של 63% לעומת 73% – ירידה של 14%

מהתאחדות המלונות נמסר בתגובה:  “ענף התיירות ספג את המכה הקשה ביותר במשק במשבר הקורונה. על מנת שהתשתית התיירותית שהושקעו בה מיליארדים במהלך השנים על ידי המדינה, לא תרד לטמיון, נדרש טיפול ישים ומהיר לענף, אשר יבטיח רשת ביטחון שתאפשר למלונות יכולת שרידות גם במהלך 2022 על רקע אי הודאות הנמשכת עקב השלכות מגיפת הקורונה."

 

ענף המלונאות בישראל רשם בשנה החולפת שיא שלילי נוסף בלינות ובתפוסות תיירים זרים שכן שמי ישראל סגורים לכניסה בפני כאלה שאינם אזרחי המדינה כבר כמעט שנתיים.

ירידה של 93% בלינות תיירים לעומת 2019 (צילום דן בר דוב))
ירידה של 93% בלינות תיירים לעומת 2019 (צילום דן בר דוב))

מנתוני התאחדות המלונות עולה כי בענף נרשמה ירידה של 93% בלינות תיירים לעומת 2019 , ירידה של 40% בסך הלינות הכולל (תיירים וישראלים) בבתי המלון ותפוסת החדרים השנתית הממוצעת ב-2021 ירדה לשפל נמוך של 39% בלבד.

הנתונים הקשים מסכמים תקופה של כמעט שנתיים ומעידים על מצבו הקריטי של ענף המלונאות בישראל.  למרות נתוני תיירות הפנים, חשוב לזכור כי הענף היה סגור כמעט לחלוטין בחודשיים הראשונים של השנה. רק ב-5/3/21 אושרה פתיחת חדרי האוכל בתפוסה של עד 50%, וב-6/5/21 בוטלו מגבלות התפוסה והמלונות הורשו לעבוד לפי התו הירוק.

הנתונים חמורים על רקע העובדה ששנת 2019 נרשמה כשנת שיא בתיירות הנכנסת ובלינות ובתפוסות של המלונות עם כ-25.8 מיליון לינות (כ-47% לינות תיירים וכ-53% לינות ישראלים) ותפוסת חדרים ממוצעת של כ-70%.

משבר מגפת הקורונה הוא הקשה בתולדות הענף.  נתוני שנת 2021  מראים: סך הלינות בבתי מלון היו כ-15.5 מיליון –  ירידה של 40%  לעומת 2019. לינות התיירים הסתכמו בכ-800 אלף – ירידה של 93% לעומת 2019. לינות הישראלים הסתכמו בכ-14.7 מיליון – עליה של 7% לעומת 2019. תפוסת החדרים של כלל בתי המלון הסתכמה ב-39%  בלבד לעומת כ-70% ב-2019 – ירידה של 44%

באזורים מוטי תיירות נכנסת תפוסות החדרים השנתיות היו נמוכות אף יותר מהממוצע :

בת"א: תפוסה שנתית של 28% לעומת 76% ב-2019 – ירידה של 63%

בירושלים: תפוסה של  21% לעומת 72%– ירידה של 71%

בנצרת: תפוסה של 12% לעומת 72%  – ירידה של 83%

בנתניה: תפוסה של 31% בהשוואה ל59%– ירידה של 47%

בטבריה: תפוסה של 30% בהשוואה ל-68% – ירידה של 55%

בחיפה: תפוסה של 38% בהשוואה ל65% – ירידה של 42%

באיי התיירות אילת וים המלח: בים המלח: תפוסה של 54% בהשוואה ל-70% ב-2019- ירידה של 23% ובאילת: תפוסה של 63% לעומת 73% – ירידה של 14%

מהתאחדות המלונות נמסר בתגובה:  “ענף התיירות ספג את המכה הקשה ביותר במשק במשבר הקורונה. על מנת שהתשתית התיירותית שהושקעו בה מיליארדים במהלך השנים על ידי המדינה, לא תרד לטמיון, נדרש טיפול ישים ומהיר לענף, אשר יבטיח רשת ביטחון שתאפשר למלונות יכולת שרידות גם במהלך 2022 על רקע אי הודאות הנמשכת עקב השלכות מגיפת הקורונה."

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן