Skip to content

הפרויקט: מחאות חברתיות

תלמידי כתה ט בתיכון חברתי בתל אביב חקרו מה מניע את האנשים לצאת למאבק חברתי והגיעו למסקנה כי זו הדרך להשפיע. לצרכי המחקר נפגשו עם מוביל הפנתרים השחורים, ארגון 4 אמהות, מובילות צעדת השרמוטות והמחאה החברתית

הפרויקט: מחאות חברתיות

תלמידי כתה ט בתיכון חברתי בתל אביב חקרו מה מניע את האנשים לצאת למאבק חברתי והגיעו למסקנה כי זו הדרך להשפיע. לצרכי המחקר נפגשו עם מוביל הפנתרים השחורים, ארגון 4 אמהות, מובילות צעדת השרמוטות והמחאה החברתית

תחת הכותרת "צדק צדק תרדוף" חניכי שכבת ט' בתיכון החברתי בתל אביב הציבו לאחרונה במרכז פרויקט החקר שלהם את השאלה מה מניע אנשים לצאת למאבק חברתי. תוך כך הם למדו על שוויון ערך האדם, על צדק חברתי ועל עוולות המתקיימות סביבם. במסגרת הפרויקט השכבתי, למדו התלמידים על פערים חברתיים בישראל, על עוני, אי-שוויון, אפליה ועל הדרה. לצורך כך הם נפגשו והכירו את סיפורי האנשים שהובילו מחאות בישראל. כל קבוצת חניכים בחרה להתמקד במחאה חברתית שעניינה אותה, התחקתה אחר סיפורה וחקרה את הדרך שעברה ואת האופן בו הסתיימה. לצורכי כך הם פגשו וראיינו דמות מרכזית במחאה אודותיה חקרו ושמעו ממנה על המאבק שהובילה ועל הסיבות שבחרה לעשות מעשה ולנסות לשנות את המציאות.

צילומים באדיבות תיכון חברתי

כך נפגשו עם דפני ליף ממובילי המחאה החברתית ב – 2010, שהחלה בתל אביב והתפשטה בכל המדינה. וכך נפגשו עם אורנה שמעון ורחל בן דור שהובילו את מאבק ארבע אימהות ליציאה מלבנון, ועם רותם אלישע אשר בעת היותה תלמידת תיכון הובילה את המחאה לשיווין מגדרי במערכת החינוך, כמו גם עם אורלי לוי ואלמוג סלומון שהובילו את צעדת השרמוטות ואבי ילאו שהוביל את מחאת עולי אתיופיה.

"התרשמנו שהתלמידים הסיקו מהמפגשים על היכולות של פרטים בחברה להוביל שינוי ולהשפיע. על דמוקרטיה והזכות שלהם כאזרחים במדינה להפגין, למחות ולקיים מחאות חברתיות ובעיקר הרגישו חיבור עמוק יותר ואישי יותר למחאות היסטוריות שחוללו שינויים", אמר לסיכום מנהל משותף בתיכון חברתי אלעד פלג.

 

תחת הכותרת "צדק צדק תרדוף" חניכי שכבת ט' בתיכון החברתי בתל אביב הציבו לאחרונה במרכז פרויקט החקר שלהם את השאלה מה מניע אנשים לצאת למאבק חברתי. תוך כך הם למדו על שוויון ערך האדם, על צדק חברתי ועל עוולות המתקיימות סביבם. במסגרת הפרויקט השכבתי, למדו התלמידים על פערים חברתיים בישראל, על עוני, אי-שוויון, אפליה ועל הדרה. לצורך כך הם נפגשו והכירו את סיפורי האנשים שהובילו מחאות בישראל. כל קבוצת חניכים בחרה להתמקד במחאה חברתית שעניינה אותה, התחקתה אחר סיפורה וחקרה את הדרך שעברה ואת האופן בו הסתיימה. לצורכי כך הם פגשו וראיינו דמות מרכזית במחאה אודותיה חקרו ושמעו ממנה על המאבק שהובילה ועל הסיבות שבחרה לעשות מעשה ולנסות לשנות את המציאות.

צילומים באדיבות תיכון חברתי

כך נפגשו עם דפני ליף ממובילי המחאה החברתית ב – 2010, שהחלה בתל אביב והתפשטה בכל המדינה. וכך נפגשו עם אורנה שמעון ורחל בן דור שהובילו את מאבק ארבע אימהות ליציאה מלבנון, ועם רותם אלישע אשר בעת היותה תלמידת תיכון הובילה את המחאה לשיווין מגדרי במערכת החינוך, כמו גם עם אורלי לוי ואלמוג סלומון שהובילו את צעדת השרמוטות ואבי ילאו שהוביל את מחאת עולי אתיופיה.

"התרשמנו שהתלמידים הסיקו מהמפגשים על היכולות של פרטים בחברה להוביל שינוי ולהשפיע. על דמוקרטיה והזכות שלהם כאזרחים במדינה להפגין, למחות ולקיים מחאות חברתיות ובעיקר הרגישו חיבור עמוק יותר ואישי יותר למחאות היסטוריות שחוללו שינויים", אמר לסיכום מנהל משותף בתיכון חברתי אלעד פלג.

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן