Skip to content

6.5 שנים אחרי ריקוד השנאה הורשעו נאשמי חתונת השנאה

החתן ושישה אחרים הורשעו בביצוע עבירות של הסתה לאלימות או טרור, תמיכה בארגון טרור, הסתה לגזענות, החזקת נשק והפרת הוראה חוקית. "מצאתי כי אופיו המסית של האירוע גלוי לעין כל, מובהק, אינו ניתן להכחשה, ונלמד בין היתר משני המסרים העיקריים המקופלים במעשים – הבעת תמיכה ברצח משפחה חפה מפשע, וקריאה לנקמה בערבים", כתב השופט איתן כהן

6.5 שנים אחרי ריקוד השנאה הורשעו נאשמי חתונת השנאה

החתן ושישה אחרים הורשעו בביצוע עבירות של הסתה לאלימות או טרור, תמיכה בארגון טרור, הסתה לגזענות, החזקת נשק והפרת הוראה חוקית. "מצאתי כי אופיו המסית של האירוע גלוי לעין כל, מובהק, אינו ניתן להכחשה, ונלמד בין היתר משני המסרים העיקריים המקופלים במעשים – הבעת תמיכה ברצח משפחה חפה מפשע, וקריאה לנקמה בערבים", כתב השופט איתן כהן

בית משפט השלום בירושלים הרשיע היום (רביעי), לאחר ניהול הוכחות, את שבעת הנאשמים שהשתתפו באירוע שכונה בתקשורת "חתונת השנאה", לאחר שהעלו על נס, בריקודים ובשירה, את רציחת בני משפחת דוואבשה באירוע טרור. נאשם נוסף, סיני תור, זמר החתונה, זוכה מהעבירה שיוחסה לו בכתב האישום. על פי כתב האישום, החתונה התקיימה ב-2015 בה השתתפו מאות אורחים, חלקם מכרים של החשודים העצורים בגין אירוע הטרור נגד בני משפחת דוואבשה שארע מספר חודשים קודם לכן. במהלך החתונה ציינו הנאשמים יקיר אשבל, דניאל פינר, יהוידע סוכי, דב מורל, טל נוה, שמואל פיין וצבי זלטקין, בריקוד ובשירה את אירוע הטרור, תוך הנפת שלטים עליהם הודבקו תמונותיהם של בני משפחת דוואבשה, דקירת התמונות באמצעות סכינים, שריפתן באמצעות בקבוקים דמויי בקבוקי תבערה, הנפת שלטי "נקמה", והנפת כלי נשק ודריכתם. הנאשמים הורשעו (כל אחד לפי חלקו) בביצוע עבירות של הסתה לאלימות או טרור, תמיכה בארגון טרור, הסתה לגזענות, החזקת נשק והפרת הוראה חוקית.

צילום מסך (ארכיון – חדשות 10)
צלום מסך (חדשות 10)

בהתייחסו לאופן בו נוהלה הגנה ציין השופט איתן כהן כי: "כיום, בהתבוננות רטרוספקטיבית, ניתן לומר שלא הייתה הצדקה לנהל את ההגנה באופן שבו נוהלה וראוי היה להתמקד בטענות המשפטיות ובכך לחסוך מזמנם של כלל הצדדים, העדים ובית המשפט", כהן אף קבע כי, "מצאתי כי אופיו המסית של האירוע גלוי לעין כל, מובהק, אינו ניתן להכחשה, ונלמד בין היתר משני המסרים העיקריים המקופלים במעשים – הבעת תמיכה ברצח משפחה חפה מפשע, וקריאה לנקמה בערבים. והכל תוך חשיפת המעשים המסיתים לעיני מאות הנוכחים בחתונה חלקם מקרב חבריהם של העצורים בפרשת דומא ותוך שלהובם, ובנסיבות שתוכנו של הפרסום המסית ונסיבות פורסמו, מקימים אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות או טרור…אשר לטענת האכיפה הבררנית, לא מצאתי שיש לה יסוד ועל כן דחיתי אותה. אדרבה, מצאתי ששיקולי המאשימה אינם מוטים כלפי מתרס פוליטי מסוים והא ראייה שרשימות התיקים שבהם הוחלט שלא להגיש כתבי אישום הם משני צדי המתרס הפוליטי. עוד מצאתי שהתיקים נבחנים על פי אמות מידה משפטיות בהתאם למדיניות משפטית עקבית של המאשימה".
דוב מורל אחד מהמורשעים צייץ  לאחר ההרשעה: "הבוקר הורשעתי בהסתה לאלימות וטרור והפרת הוראה חוקית בשל השתתפותי בחתונת השנאה לפני 6.5 שנים. המעשים שביצעתי אז לא מייצגים את מי שאני היום ואני מתחרט עליהם".


מהפרקליטות נמסר כי: "בית המשפט קיבל היום את עמדת הפרקליטות והרשיע את הנאשמים, למעט נאשם אחד, בעבירות הסתה לאלימות ולטרור בפרשה שכונתה בתקשורת "חתונת השנאה". בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות כי אירוע החתונה שכלל, בין היתר, שירה וריקוד תוך הנפת שלטים עליהם הודבקו תמונותיהם של בני משפחת דוואבשה אשר נרצחו בפיגוע בדומא, דקירת התמונות באמצעות סכינים, שריפתן באמצעות בקבוקים דמויי בקבוקי תבערה, הנפת שלט 'נקמה', הנפת כלי נשק ודריכתם, בתוך אירוע המוני מהווים עבירה פלילית חמורה של הסתה ותמיכה במעשי אלימות וכי מדובר במעשים שיש להוקיעם".
עו"ד משה פולסקי ועו"ד עדי קידר מארגון חוננו שייצגו את הנאשמים הגיבו על הכרעת בית המשפט: "אנו מצרים על החלטת בית המשפט שלדעתנו אינה יכולה שתעמוד. בית המשפט לא התייחס לטענות המשפטיות שהוצגו בפניו. בית המשפט נגרר אחרי האווירה הציבורית. מעולם לא נטען כי מדובר באירוע מכובד, אולם מבחינה משפטית לא הייתה מתקיימים יסודות העבירות שיוחסו לנאשמים. בית המשפט התעלם לדעתנו באופן ברור מטענות כבדות משקל שנשמעו בפניו.

עו"ד אביחי חגב'י מטעם ארגון חוננו שייצג גם הוא חלק מהבגירים הגיב על הכרעת הדין "הכרעת הדין הזו לא יכולה לעמוד הן מן הטעם שהיא שגויה משפטית והן מן הטעם כי בפועל בית המשפט מדבר בשני קולות, אני מזכיר שלפני 8 חודשים בגין אותם מעשים, הגיע אותו בית משפט למסקנה שונה, תוך שהוא קובע קביעות חמורות בנוגע להתנהלות פרקליטות המדינה ולאכיפה הבררנית שבה נקטה".

בית משפט השלום בירושלים הרשיע היום (רביעי), לאחר ניהול הוכחות, את שבעת הנאשמים שהשתתפו באירוע שכונה בתקשורת "חתונת השנאה", לאחר שהעלו על נס, בריקודים ובשירה, את רציחת בני משפחת דוואבשה באירוע טרור. נאשם נוסף, סיני תור, זמר החתונה, זוכה מהעבירה שיוחסה לו בכתב האישום. על פי כתב האישום, החתונה התקיימה ב-2015 בה השתתפו מאות אורחים, חלקם מכרים של החשודים העצורים בגין אירוע הטרור נגד בני משפחת דוואבשה שארע מספר חודשים קודם לכן. במהלך החתונה ציינו הנאשמים יקיר אשבל, דניאל פינר, יהוידע סוכי, דב מורל, טל נוה, שמואל פיין וצבי זלטקין, בריקוד ובשירה את אירוע הטרור, תוך הנפת שלטים עליהם הודבקו תמונותיהם של בני משפחת דוואבשה, דקירת התמונות באמצעות סכינים, שריפתן באמצעות בקבוקים דמויי בקבוקי תבערה, הנפת שלטי "נקמה", והנפת כלי נשק ודריכתם. הנאשמים הורשעו (כל אחד לפי חלקו) בביצוע עבירות של הסתה לאלימות או טרור, תמיכה בארגון טרור, הסתה לגזענות, החזקת נשק והפרת הוראה חוקית.

צילום מסך (ארכיון – חדשות 10)
צלום מסך (חדשות 10)

בהתייחסו לאופן בו נוהלה הגנה ציין השופט איתן כהן כי: "כיום, בהתבוננות רטרוספקטיבית, ניתן לומר שלא הייתה הצדקה לנהל את ההגנה באופן שבו נוהלה וראוי היה להתמקד בטענות המשפטיות ובכך לחסוך מזמנם של כלל הצדדים, העדים ובית המשפט", כהן אף קבע כי, "מצאתי כי אופיו המסית של האירוע גלוי לעין כל, מובהק, אינו ניתן להכחשה, ונלמד בין היתר משני המסרים העיקריים המקופלים במעשים – הבעת תמיכה ברצח משפחה חפה מפשע, וקריאה לנקמה בערבים. והכל תוך חשיפת המעשים המסיתים לעיני מאות הנוכחים בחתונה חלקם מקרב חבריהם של העצורים בפרשת דומא ותוך שלהובם, ובנסיבות שתוכנו של הפרסום המסית ונסיבות פורסמו, מקימים אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות או טרור…אשר לטענת האכיפה הבררנית, לא מצאתי שיש לה יסוד ועל כן דחיתי אותה. אדרבה, מצאתי ששיקולי המאשימה אינם מוטים כלפי מתרס פוליטי מסוים והא ראייה שרשימות התיקים שבהם הוחלט שלא להגיש כתבי אישום הם משני צדי המתרס הפוליטי. עוד מצאתי שהתיקים נבחנים על פי אמות מידה משפטיות בהתאם למדיניות משפטית עקבית של המאשימה".
דוב מורל אחד מהמורשעים צייץ  לאחר ההרשעה: "הבוקר הורשעתי בהסתה לאלימות וטרור והפרת הוראה חוקית בשל השתתפותי בחתונת השנאה לפני 6.5 שנים. המעשים שביצעתי אז לא מייצגים את מי שאני היום ואני מתחרט עליהם".


מהפרקליטות נמסר כי: "בית המשפט קיבל היום את עמדת הפרקליטות והרשיע את הנאשמים, למעט נאשם אחד, בעבירות הסתה לאלימות ולטרור בפרשה שכונתה בתקשורת "חתונת השנאה". בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות כי אירוע החתונה שכלל, בין היתר, שירה וריקוד תוך הנפת שלטים עליהם הודבקו תמונותיהם של בני משפחת דוואבשה אשר נרצחו בפיגוע בדומא, דקירת התמונות באמצעות סכינים, שריפתן באמצעות בקבוקים דמויי בקבוקי תבערה, הנפת שלט 'נקמה', הנפת כלי נשק ודריכתם, בתוך אירוע המוני מהווים עבירה פלילית חמורה של הסתה ותמיכה במעשי אלימות וכי מדובר במעשים שיש להוקיעם".
עו"ד משה פולסקי ועו"ד עדי קידר מארגון חוננו שייצגו את הנאשמים הגיבו על הכרעת בית המשפט: "אנו מצרים על החלטת בית המשפט שלדעתנו אינה יכולה שתעמוד. בית המשפט לא התייחס לטענות המשפטיות שהוצגו בפניו. בית המשפט נגרר אחרי האווירה הציבורית. מעולם לא נטען כי מדובר באירוע מכובד, אולם מבחינה משפטית לא הייתה מתקיימים יסודות העבירות שיוחסו לנאשמים. בית המשפט התעלם לדעתנו באופן ברור מטענות כבדות משקל שנשמעו בפניו.

עו"ד אביחי חגב'י מטעם ארגון חוננו שייצג גם הוא חלק מהבגירים הגיב על הכרעת הדין "הכרעת הדין הזו לא יכולה לעמוד הן מן הטעם שהיא שגויה משפטית והן מן הטעם כי בפועל בית המשפט מדבר בשני קולות, אני מזכיר שלפני 8 חודשים בגין אותם מעשים, הגיע אותו בית משפט למסקנה שונה, תוך שהוא קובע קביעות חמורות בנוגע להתנהלות פרקליטות המדינה ולאכיפה הבררנית שבה נקטה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן