Skip to content

היועצת המשפטית לממשלה: בתקופה זו אי אפשר למנות רמטכ"ל

שר הביטחון בני גנץ: מדובר במינוי הנוגע בביטחון המדינה, על בניין הכוח ועל החלטות שנוגעות לחיי אדם, אתייעץ עם כל הגורמים הרלוונטיים וגם עם נתניהו

היועצת המשפטית לממשלה: בתקופה זו אי אפשר למנות רמטכ"ל

שר הביטחון בני גנץ: מדובר במינוי הנוגע בביטחון המדינה, על בניין הכוח ועל החלטות שנוגעות לחיי אדם, אתייעץ עם כל הגורמים הרלוונטיים וגם עם נתניהו

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הבהירה הבוקר (רביעי) כי מינוי רמטכ"ל בעת הזו כפוף לכללים הנוגעים לקבלת החלטות בידי הממשלה בתקופת בחירות, וזאת נוכח הודעת רה"מ נפתלי בנט ורה"מ החליפי יאיר נתניהו על הקדמת הבחירות. מכאן ששר הביטחון בני גנץ לא יוכל להמשיך בהליך מינוי הרמטכ"ל בתקופת הבחירות, וגם בימים שקודמים לה. על פי הודעתה של היועה"משית ככלל, בתקופת בחירות יש להימנע ממינויים בכירים שאינם במסגרת הליך תחרותי, אלא אם קיים צורך חיוני באיוש מיידי של המשרה באופן קבוע, ולא ניתן למצוא לכך פתרון סביר והולם אחר בנסיבות העניין. זאת, בהתאם לאמות המידה המפורטות בהנחיות היועמ"ש הקבועות בנושא זה ובעמדות עקרוניות כפי שגובשו אגב פיזור הכנסת בעבר. דברים אלו מסר בשם היועצת ד"ר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה בענייני משפט ציבורי – מינהלי, גיל לימור במסגרת מענה שהועבר הבוקר לפניית היועץ המשפטי של מערכת הביטחון. היועץ המשפטי למערכת הביטחון התבקש לקיים בדחיפות בחינה פרטנית של האפשרות למנות רמטכ"ל בתקופת בחירות, תוך התייחסות לחיוניות בקידום הליך המינוי בעת הזו. לאחר קבלת עמדתו, הדברים ישובו וייבחנו ע"י היועצת המשפטית לממשלה.

היועצת המשפטית לממשלה – גלי בהרב-מיארה (צילום: אתר הרשות השופטת)
בני גנץ ואביב כוכבי (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

שר הביטחון בני גנץ שהופיע הבוקר בפני פורום  אלי הורביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטי, התייחס לדברי בהרב – מיארה ואמר כי "המשבר המשילותי שבו אנו נמצאים, ושבגינו נצביע הערב על פיזור הכנסת, מחייב אותנו לצד שימורה של הדמוקרטיה, להבטיח שקיים גם דרג מקצועי חזק ואיתן שיספק רציפות, ויאפשר תכנון ארוך טווח למדינת ישראל. אחד המקרים המובהקים ביותר של הצורך הזה, הוא מינוי רמטכ"ל שהוא צורך חיוני אסטרטגי, ביטחוני וארגוני ראשון במעלה. זהו מינוי שיש לו השפעה קריטית על ביטחון המדינה, על בניין הכוח ועל החלטות שנוגעות לחיי אדם, ומינוי כלל הדרג הפיקודי הבכיר. לכן, אינני מתכוון לנהל "מירוץ נגד הזמן" בתהליך המינוי – אלא לנהל אותו באופן סדור ומקצועי ובתיאום הדוק עם הגורמים המשפטיים. בין היתר אתייעץ עם כל הגורמים הרלבנטיים, כולל ראש הממשלה לשעבר נתניהו, שכיהן גם כשר הביטחון. כל זאת בכדי לקבל את ההחלטה הנכונה, בזמן הנכון והסביר למשימה, באופן שלא יפגע בצה"ל. כל התנהלות אחרת – היא ערבוב מסוכן של ביטחון ופוליטיקה. אני קורא לנתניהו ולכלל הגורמים – לא לנסות לחבל בו ולפגוע בביטחון ישראל.״

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הבהירה הבוקר (רביעי) כי מינוי רמטכ"ל בעת הזו כפוף לכללים הנוגעים לקבלת החלטות בידי הממשלה בתקופת בחירות, וזאת נוכח הודעת רה"מ נפתלי בנט ורה"מ החליפי יאיר נתניהו על הקדמת הבחירות. מכאן ששר הביטחון בני גנץ לא יוכל להמשיך בהליך מינוי הרמטכ"ל בתקופת הבחירות, וגם בימים שקודמים לה. על פי הודעתה של היועה"משית ככלל, בתקופת בחירות יש להימנע ממינויים בכירים שאינם במסגרת הליך תחרותי, אלא אם קיים צורך חיוני באיוש מיידי של המשרה באופן קבוע, ולא ניתן למצוא לכך פתרון סביר והולם אחר בנסיבות העניין. זאת, בהתאם לאמות המידה המפורטות בהנחיות היועמ"ש הקבועות בנושא זה ובעמדות עקרוניות כפי שגובשו אגב פיזור הכנסת בעבר. דברים אלו מסר בשם היועצת ד"ר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה בענייני משפט ציבורי – מינהלי, גיל לימור במסגרת מענה שהועבר הבוקר לפניית היועץ המשפטי של מערכת הביטחון. היועץ המשפטי למערכת הביטחון התבקש לקיים בדחיפות בחינה פרטנית של האפשרות למנות רמטכ"ל בתקופת בחירות, תוך התייחסות לחיוניות בקידום הליך המינוי בעת הזו. לאחר קבלת עמדתו, הדברים ישובו וייבחנו ע"י היועצת המשפטית לממשלה.

היועצת המשפטית לממשלה – גלי בהרב-מיארה (צילום: אתר הרשות השופטת)
בני גנץ ואביב כוכבי (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

שר הביטחון בני גנץ שהופיע הבוקר בפני פורום  אלי הורביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטי, התייחס לדברי בהרב – מיארה ואמר כי "המשבר המשילותי שבו אנו נמצאים, ושבגינו נצביע הערב על פיזור הכנסת, מחייב אותנו לצד שימורה של הדמוקרטיה, להבטיח שקיים גם דרג מקצועי חזק ואיתן שיספק רציפות, ויאפשר תכנון ארוך טווח למדינת ישראל. אחד המקרים המובהקים ביותר של הצורך הזה, הוא מינוי רמטכ"ל שהוא צורך חיוני אסטרטגי, ביטחוני וארגוני ראשון במעלה. זהו מינוי שיש לו השפעה קריטית על ביטחון המדינה, על בניין הכוח ועל החלטות שנוגעות לחיי אדם, ומינוי כלל הדרג הפיקודי הבכיר. לכן, אינני מתכוון לנהל "מירוץ נגד הזמן" בתהליך המינוי – אלא לנהל אותו באופן סדור ומקצועי ובתיאום הדוק עם הגורמים המשפטיים. בין היתר אתייעץ עם כל הגורמים הרלבנטיים, כולל ראש הממשלה לשעבר נתניהו, שכיהן גם כשר הביטחון. כל זאת בכדי לקבל את ההחלטה הנכונה, בזמן הנכון והסביר למשימה, באופן שלא יפגע בצה"ל. כל התנהלות אחרת – היא ערבוב מסוכן של ביטחון ופוליטיקה. אני קורא לנתניהו ולכלל הגורמים – לא לנסות לחבל בו ולפגוע בביטחון ישראל.״

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן