Skip to content

שיח' ג'ראח: מוחמד חזיר ו-אין לכם מדינה – ניסו הביביסטים להתסיס ולהרגיז את המפגינים שצעדו בשכונה

הפגנת שישי בשכונה הפלסטינית עברה כשקבוצת פעילי ימין קיצוני ותומכי נתניהו זעקו לעבר המפגינים: אין לכם מדינה והניפו שלטים עם תמונתו של נתניהו

שיח' ג'ראח: מוחמד חזיר ו-אין לכם מדינה – ניסו הביביסטים להתסיס ולהרגיז את המפגינים שצעדו בשכונה

הפגנת שישי בשכונה הפלסטינית עברה כשקבוצת פעילי ימין קיצוני ותומכי נתניהו זעקו לעבר המפגינים: אין לכם מדינה והניפו שלטים עם תמונתו של נתניהו

הביביסטים (צילום: ציפי מנשה)

את שיח' ג'ראח הכרנו במיוחד לאחר ניסיון סילוקה של פטמה סלאח מביתה על ידי פעילי ימין שרכשו לכאורה את זכויות הקניין של ביתה. ההפגנות פרצו בעוז ומשכו אליהן קיצונים לאומנים ימניים שמצאו להם כר פורייה לנסות לדחוק את התושבים הפלסטינים מביתם על בסיס יהוד ירושלים בכלל והשכונה בפרט. היום (שישי) המשיכו ההפגנות  וקבוצת הביביסטים שמתייצבת כל שישי ומנסה ללבות את האש התייצבה כהרגלה גם היא. הפוליטיקה הגסה אותה מוביל בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה סללה את דרכה אל הקבוצה ובין 15 הביביסטים שהתייצבו בלט כהרגלו פעיל הליכוד, רמי בן יהודה שזעק במגפון: "אין לכם מדינה" ו- "מוחמד חזיר".


מנסה להתגרות ולהלהיט את השטח – פעיל נתניהו, רמי בן יהודה (צילום: ציפי מנשה)

משטרת ישראל חצצה בין הביביסטים ל כ-70 מפגינים תושבי שיח' ג'ראח וישראלי ופעילים עבריים פעילי זכויות שהתייצבו להפגנת שישי.
בעוד המפגינים ניסו לצעוד והתייצבו אל מול השטח שממל ביתה של סלאח, עמדה קבוצת הביביסטים עם מגפונים  ודגלי ישראל וניסתה לרדת אל הכביש ולהתערב בין המפגינים שצעדו על מנת להגיע לעימותים. משטרת ישראל פעלה כל העת לדחוק את הביביסטים אל המדרכה ברחוב הצר ולאפשר להפגנה לעבור בשלום. לקראת 19:00 החלה ההפגנה לדעוך והביביסטים נעלמו כלאחר שבו. עוד שישי בשיח' ג'ראח.


צילום: ציפי מנשה


הביביסטים: מוחמד הוא חזיר (צילום: ציפי מנשה)


האווירה מתהלטת והמשטרה חוצצת (צילום: ציפי מנשה)

פעיל וועד שיח' ג'ראח אבו חומוס נבלם בדרכו להתעמת עם הביבסטים (צילום: ציפי מנשה)
הביסטים עם תמונת נתניהו (צילום: ציפי מנשה)
צילום: ציפי מנשה
הביביסטים (צילום: ציפי מנשה)

את שיח' ג'ראח הכרנו במיוחד לאחר ניסיון סילוקה של פטמה סלאח מביתה על ידי פעילי ימין שרכשו לכאורה את זכויות הקניין של ביתה. ההפגנות פרצו בעוז ומשכו אליהן קיצונים לאומנים ימניים שמצאו להם כר פורייה לנסות לדחוק את התושבים הפלסטינים מביתם על בסיס יהוד ירושלים בכלל והשכונה בפרט. היום (שישי) המשיכו ההפגנות  וקבוצת הביביסטים שמתייצבת כל שישי ומנסה ללבות את האש התייצבה כהרגלה גם היא. הפוליטיקה הגסה אותה מוביל בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה סללה את דרכה אל הקבוצה ובין 15 הביביסטים שהתייצבו בלט כהרגלו פעיל הליכוד, רמי בן יהודה שזעק במגפון: "אין לכם מדינה" ו- "מוחמד חזיר".


מנסה להתגרות ולהלהיט את השטח – פעיל נתניהו, רמי בן יהודה (צילום: ציפי מנשה)

משטרת ישראל חצצה בין הביביסטים ל כ-70 מפגינים תושבי שיח' ג'ראח וישראלי ופעילים עבריים פעילי זכויות שהתייצבו להפגנת שישי.
בעוד המפגינים ניסו לצעוד והתייצבו אל מול השטח שממל ביתה של סלאח, עמדה קבוצת הביביסטים עם מגפונים  ודגלי ישראל וניסתה לרדת אל הכביש ולהתערב בין המפגינים שצעדו על מנת להגיע לעימותים. משטרת ישראל פעלה כל העת לדחוק את הביביסטים אל המדרכה ברחוב הצר ולאפשר להפגנה לעבור בשלום. לקראת 19:00 החלה ההפגנה לדעוך והביביסטים נעלמו כלאחר שבו. עוד שישי בשיח' ג'ראח.


צילום: ציפי מנשה


הביביסטים: מוחמד הוא חזיר (צילום: ציפי מנשה)


האווירה מתהלטת והמשטרה חוצצת (צילום: ציפי מנשה)

פעיל וועד שיח' ג'ראח אבו חומוס נבלם בדרכו להתעמת עם הביבסטים (צילום: ציפי מנשה)
הביסטים עם תמונת נתניהו (צילום: ציפי מנשה)
צילום: ציפי מנשה

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן