Skip to content

ד"ר נעמה גבע-זטורסקי, מדענית ישראלית צעירה, זוכה בפרס אונסקו-לוריאל, למען נשים במדע

נבחרה מבין מאות מועמדות מרחבי העולם, על ידי חבר שופטים בינלאומי, המורכב ממדענים בעלי שם עולמי וזוכי פרס נובל. מחקרה העוסק בתפקודם של החיידקים הטובים בגוף ומשמעותם לגוף האדם. המיזם מציע למדעניות ישראליות תמיכה משמעותית במחקר והזדמנות להכרה

ד"ר נעמה גבע-זטורסקי, מדענית ישראלית צעירה, זוכה בפרס אונסקו-לוריאל, למען נשים במדע

נבחרה מבין מאות מועמדות מרחבי העולם, על ידי חבר שופטים בינלאומי, המורכב ממדענים בעלי שם עולמי וזוכי פרס נובל. מחקרה העוסק בתפקודם של החיידקים הטובים בגוף ומשמעותם לגוף האדם. המיזם מציע למדעניות ישראליות תמיכה משמעותית במחקר והזדמנות להכרה

נבחרה מבין מאות מועמדות מרחבי העולם, על ידי חבר שופטים בינלאומי, המורכב ממדענים בעלי שם וזוכי פרס נובל. מחקרה העוסק בתפקודם של החיידקים הטובים בגוף ומשמעותם לגוף האדם. המיזם מציע למדעניות ישראליות  תמיכה משמעותית במחקר והזדמנות להכרה 

ד"ר נעמה גבע-זטורסקי, ד"ר לביולוגיה מערכתית ממכון ויצמן, זוכה בפרס אונסקו-לוריאל "למען נשים במדע" לשנת 2012 לכל יבשת אירופה, על מחקרה העוסק בתפקודם של החיידקים הטובים בגוף ומשמעותם לגוף האדם.

זוכת הפרס. ד"ר נעמה גבע זטורסקי (Julien Chatelin / CAPA Pictures).
זוכת הפרס, ד"ר נעמה גבע זטורסקי (Julien Chatelin / CAPA Pictures)

הפרס מוענק מדי שנה ל-15 חוקרות צעירות מכל העולם. כל אחת זוכה בפרס של עד 40 אלף דולר (על פני שנתיים), ובהכרה בינלאומית רחבה.

פרויקט UNESCO-L'OREAL הינו מיזם רב-לאומי לקידום מדעניות, הפועל זה 14 שנה. בישראל המיזם פועל שלוש שנים ומציע למדעניות ישראליות צעירות תמיכה משמעותית במחקר והזדמנות להכרה ישראלית ועולמית. ועדת השיפוט של הפרויקט בישראל מורכבת ממדעניות בכירות בעלות שם עולמי, ביניהן: פרופ' רות ארנון כלת פרס ישראל, מכון ויצמן; פרופ' עדה יונת, כלת פרס "נובל" ופרס ישראל, מכון ויצמן; פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון; פרופ' חגית ירון-מסר, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה; פרופ' אפרת לוי-להד, ראש המחלקה לרפואה גנטית במרכז הרפואי שערי צדק.

לדברי שר המדע והטכנולוגיה, ח"כ פרופ' הרב דניאל הרשקוביץ, "הזכייה של ד"ר גבע-זטורסקי היא הוכחה נוספת לכוחה המדעי של מדינת ישראל ולכוחן העולה של נשים בתחומי המדע השונים. מי ייתן והזכייה תהיה הראשונה בשרשרת של פרסים וגילויים בין-לאומיים עבורה".  נאוה רביד, מנכ"ל לוריאל ישראל: "אנו רואים בקידום מדעניות צעירות זכות נעימה וחובה גדולה. בעולם שבו, במאה הקודמת, כ-95% מזוכי פרס נובל היו גברים, יש לנו מחויבות בינלאומית להוביל דגל של קידום נשים בכלל, וקידום נשים במדע בפרט במאה הנוכחית."

ראש השדולה למען נשים, ח"כ ד"ר רחל אדטו, מסרה כי "בזכייתה מצטרפת ד"ר גבע-זטורסקי לשורה ארוכה של נשים מוכשרות ומוערכות התורמות למדע ולעשייה נשית בעולם. אני מאחלת כי המשך המחקר יוביל לשיפור איכות החיים בעולם ולישראל טובה יותר."

הטקס הבינלאומי הרשמי לפרויקט נערך בסוף מרץ בפריז. ישראל, אחת המדינות הקטנות המשתתפות, היא "מעצמה" בפרס זה, וזכתה בלא פחות מ-4 פרסים בשנים האחרונות: בשנת 2008, עוד בטרם זכתה בפרס "נובל", הפכה פרופ' עדה יונת להיות הישראלית הראשונה הזוכה בפרס למדעניות בכירות. עוד 3 זכיות במסלול המדעניות הצעירות: בשנת 2005 זכתה ויקטוריה יאוולסקי בפרס על מחקרה לאבחון וריפוי מוקדם של סרטן השחלות; בשנה שעברה זכתה הגר גלברד-שגיב בפרס על מחקרה בתחום התודעה.

גבע-זטורסקי, הזוכה הטרייה, החלה את מחקרה במכון ויצמן, והיא ממשיכה אותו במעבדות אוניברסיטת הרווארד בארצות-הברית. למחקר פוטנציאל ריפוי למחלות מעיים, סכרת, מחלות כשל-חיסוני וסרטן.

נבחרה מבין מאות מועמדות מרחבי העולם, על ידי חבר שופטים בינלאומי, המורכב ממדענים בעלי שם וזוכי פרס נובל. מחקרה העוסק בתפקודם של החיידקים הטובים בגוף ומשמעותם לגוף האדם. המיזם מציע למדעניות ישראליות  תמיכה משמעותית במחקר והזדמנות להכרה 

ד"ר נעמה גבע-זטורסקי, ד"ר לביולוגיה מערכתית ממכון ויצמן, זוכה בפרס אונסקו-לוריאל "למען נשים במדע" לשנת 2012 לכל יבשת אירופה, על מחקרה העוסק בתפקודם של החיידקים הטובים בגוף ומשמעותם לגוף האדם.

זוכת הפרס. ד"ר נעמה גבע זטורסקי (Julien Chatelin / CAPA Pictures).
זוכת הפרס, ד"ר נעמה גבע זטורסקי (Julien Chatelin / CAPA Pictures)

הפרס מוענק מדי שנה ל-15 חוקרות צעירות מכל העולם. כל אחת זוכה בפרס של עד 40 אלף דולר (על פני שנתיים), ובהכרה בינלאומית רחבה.

פרויקט UNESCO-L'OREAL הינו מיזם רב-לאומי לקידום מדעניות, הפועל זה 14 שנה. בישראל המיזם פועל שלוש שנים ומציע למדעניות ישראליות צעירות תמיכה משמעותית במחקר והזדמנות להכרה ישראלית ועולמית. ועדת השיפוט של הפרויקט בישראל מורכבת ממדעניות בכירות בעלות שם עולמי, ביניהן: פרופ' רות ארנון כלת פרס ישראל, מכון ויצמן; פרופ' עדה יונת, כלת פרס "נובל" ופרס ישראל, מכון ויצמן; פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון; פרופ' חגית ירון-מסר, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה; פרופ' אפרת לוי-להד, ראש המחלקה לרפואה גנטית במרכז הרפואי שערי צדק.

לדברי שר המדע והטכנולוגיה, ח"כ פרופ' הרב דניאל הרשקוביץ, "הזכייה של ד"ר גבע-זטורסקי היא הוכחה נוספת לכוחה המדעי של מדינת ישראל ולכוחן העולה של נשים בתחומי המדע השונים. מי ייתן והזכייה תהיה הראשונה בשרשרת של פרסים וגילויים בין-לאומיים עבורה".  נאוה רביד, מנכ"ל לוריאל ישראל: "אנו רואים בקידום מדעניות צעירות זכות נעימה וחובה גדולה. בעולם שבו, במאה הקודמת, כ-95% מזוכי פרס נובל היו גברים, יש לנו מחויבות בינלאומית להוביל דגל של קידום נשים בכלל, וקידום נשים במדע בפרט במאה הנוכחית."

ראש השדולה למען נשים, ח"כ ד"ר רחל אדטו, מסרה כי "בזכייתה מצטרפת ד"ר גבע-זטורסקי לשורה ארוכה של נשים מוכשרות ומוערכות התורמות למדע ולעשייה נשית בעולם. אני מאחלת כי המשך המחקר יוביל לשיפור איכות החיים בעולם ולישראל טובה יותר."

הטקס הבינלאומי הרשמי לפרויקט נערך בסוף מרץ בפריז. ישראל, אחת המדינות הקטנות המשתתפות, היא "מעצמה" בפרס זה, וזכתה בלא פחות מ-4 פרסים בשנים האחרונות: בשנת 2008, עוד בטרם זכתה בפרס "נובל", הפכה פרופ' עדה יונת להיות הישראלית הראשונה הזוכה בפרס למדעניות בכירות. עוד 3 זכיות במסלול המדעניות הצעירות: בשנת 2005 זכתה ויקטוריה יאוולסקי בפרס על מחקרה לאבחון וריפוי מוקדם של סרטן השחלות; בשנה שעברה זכתה הגר גלברד-שגיב בפרס על מחקרה בתחום התודעה.

גבע-זטורסקי, הזוכה הטרייה, החלה את מחקרה במכון ויצמן, והיא ממשיכה אותו במעבדות אוניברסיטת הרווארד בארצות-הברית. למחקר פוטנציאל ריפוי למחלות מעיים, סכרת, מחלות כשל-חיסוני וסרטן.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן