צעירים סעודים: די להגמוניה של אנשי-הדת בממלכה

האביב הערבי מתחיל לתת אותותיו גם בממלכה הסעודית ששרדה את גל הזעזועים הראשון, לפני שנה. צעירים סעודים תובעים להגביל את סמכותם של אנשי הדת בזירה הפוליטית ובניהול ענייני המדינה ונוגעים בעצב רגיש ובאחת מאבני היסוד של הממלכה הסעודית מאז היווסדה

צעירים סעודים: די להגמוניה של אנשי-הדת בממלכה

האביב הערבי מתחיל לתת אותותיו גם בממלכה הסעודית ששרדה את גל הזעזועים הראשון, לפני שנה. צעירים סעודים תובעים להגביל את סמכותם של אנשי הדת בזירה הפוליטית ובניהול ענייני המדינה ונוגעים בעצב רגיש ובאחת מאבני היסוד של הממלכה הסעודית מאז היווסדה

האביב הערבי מתחיל לתת אותותיו גם בממלכה הסעודית ששרדה את גל הזעזועים הראשון, לפני שנה. צעירים סעודים תובעים להגביל את סמכותם של אנשי הדת בזירה הפוליטית ובניהול ענייני המדינה ונוגעים בעצב  רגיש ובאחת מאבני היסוד של הממלכה הסעודית מאז היווסדה

מאת סלאמה אבו רביעה

אישה סעודית (Flickr/Retlaw Snellac)
מאבק ארוך לשוויון זכויות וחירויות. אישה סעודית (Flickr/Retlaw Snellac)

קבוצת פעילים מערב הסעודית, המכנה עצמה "הצהרת הצעירים" ("ביאן א-שבאב"; סא"ר), הביעה בעצומה חדשה באינטרנט את התנגדותה להגמוניה של אנשי-הדת בממלכה וגינו את שליטתם ואת אחיזתם האיתנה במגנוני המדינה, תוך הדרה מוחלטת של רוב שכבות העם הסעודי.

באתר האינטרנט של "הצהרת הצעירים", שעלה לאוויר ב-30 במארס האחרון, מתנוססים כבר שמותיהם של למעלה מ-2800 סעודים, מרביתם אנשי אקדמיה, פעילים חברתיים ואזרחים. בין החותמים בולט במיוחד מספרן הגבוה של הנשים הסעודיות, המובילות בשנים האחרונות מספר מאבקים שלובים להשוואת זכויותיהן ולהענקת עוד ועוד חירויות אישיות שתאפשרנה להן לנהוג בעצמן ברכב ולהסתובב בכל מקום ובכל עת לבדן, בלא ליווי של "מחרם", אביה או אחיה של האישה.

ההצהרה הזו רבת חשיבות והיא מהווה מפנה בחברה הסעודית מכיוון שהוכנה על-ידי צעירים שמנסים – לראשונה בהיסטוריה המודרנית של ערב הסעודית – לקחת את העניינים לידיהם ולבקש את זכויותיהם. הצעירים מושפעים ככל הנראה מגל המחאה של האביב הערבי ושואבים ממנו את הכוח שלהם, כשהם מנסים לקחת חלק ולהשמיע קול בבנית החברה והמדינה בממלכה הסעודית העשירה.

ההצהרה שוללת את הפטריארכליות בשליטתן של הרשויות ושל האליטות הדתיות בממלכה וקוראת לבניית חברה על בסיס אזרחי תוך מתן חופש לאזרחים וצימצום חופש הפעולה של אנשי-הדת. ההצהרה מגנה כל צורה של הסתה, ביריונות , כוחנות או הדרה של הזולת ודורשת לבנות את מוסדות החברה האזרחית כך שיוכלו להכיל את כולם, שכן הזירה הפוליטית אינה רכושו הפרטי של איש ואין איש יכול לטעון למונופול על האמת והצדק בשם השריעה האסלאמית". ההצהרה מגנה גם את "תרבות הדחיקה והפסילה", שאינה מאמינה בחופש, בפלורליזם, באחריות, ובקיומה של חברה אזרחית.

ההצהרה עוררה מחלוקת רבה לאחר השקתה, והתגובות נעו בין התנגדות מוחלטת לה והערכה כי מדובר בניסיון לאמץ תרבות זרה המנוגדת לחברה הסעודית ולתרבות האסלאמית לבין תמיכה בדרישות הצעירים וראייה של מאבקם כהכרח דוחק לשם שינוי ופיתוח של הממלכה.

אתר האינטרנט של "הצהרת הצעירים" הסעודית
אתר האינטרנט של "הצהרת הצעירים" הסעודית

בחברה הסעודית מתנהל כיום קרב איתנים בין שני מחנות, הנאבקים זה בזה בזירה הפוליטית והאינטלקטואלית ומנסים להשפיע על מקבלי ההחלטות בממלכה. המחנה הראשון הוא מחנה אנשי-הדת השמרנים, המתנגדים לכל דבר שנוגד את הפרשנות הווהאבית להלכה האסלאמית או את הנורמות של החברה הסעודית השמרנית. אנשי הדת הללו פועלים על-פי תורתו של מייסד של זרם הוהאביה, מוחמד בן עבד אל-והאב, איש-דת קיצוני מן המאה ה-18 שכרת ברית עם בית סעוד שצאציו הם שליטי ערב הסעודית, ברית זו היא הבסיס לקשר האיתן בין אנשי הדת ומוסד המלוכה בערב הסעודית ועל כן השפעתם הרבה של אנשי הדת על ענייני המדינה.

המחנה השני הוא המחנה הליברלי, המבקש להוביל את המדינה לפתיחות רבה יותר ולהתעלות על התרבויות האחרות ובמיוחד על זו המערבית. הליברלים בממלכה הסעודית נאבקים בהשפעה שיש לאנשי הדת ומנסים למצוא לעצמם נתיבים חלופיים להשפעה אצל מוסד המלוכה במטרה להשפיע כדי להוביל לשינוי חברתי ופוליטי בממלכה.

האביב הערבי מתחיל לתת אותותיו גם בממלכה הסעודית ששרדה את גל הזעזועים הראשון, לפני שנה. צעירים סעודים תובעים להגביל את סמכותם של אנשי הדת בזירה הפוליטית ובניהול ענייני המדינה ונוגעים בעצב  רגיש ובאחת מאבני היסוד של הממלכה הסעודית מאז היווסדה

מאת סלאמה אבו רביעה

אישה סעודית (Flickr/Retlaw Snellac)
מאבק ארוך לשוויון זכויות וחירויות. אישה סעודית (Flickr/Retlaw Snellac)

קבוצת פעילים מערב הסעודית, המכנה עצמה "הצהרת הצעירים" ("ביאן א-שבאב"; סא"ר), הביעה בעצומה חדשה באינטרנט את התנגדותה להגמוניה של אנשי-הדת בממלכה וגינו את שליטתם ואת אחיזתם האיתנה במגנוני המדינה, תוך הדרה מוחלטת של רוב שכבות העם הסעודי.

באתר האינטרנט של "הצהרת הצעירים", שעלה לאוויר ב-30 במארס האחרון, מתנוססים כבר שמותיהם של למעלה מ-2800 סעודים, מרביתם אנשי אקדמיה, פעילים חברתיים ואזרחים. בין החותמים בולט במיוחד מספרן הגבוה של הנשים הסעודיות, המובילות בשנים האחרונות מספר מאבקים שלובים להשוואת זכויותיהן ולהענקת עוד ועוד חירויות אישיות שתאפשרנה להן לנהוג בעצמן ברכב ולהסתובב בכל מקום ובכל עת לבדן, בלא ליווי של "מחרם", אביה או אחיה של האישה.

ההצהרה הזו רבת חשיבות והיא מהווה מפנה בחברה הסעודית מכיוון שהוכנה על-ידי צעירים שמנסים – לראשונה בהיסטוריה המודרנית של ערב הסעודית – לקחת את העניינים לידיהם ולבקש את זכויותיהם. הצעירים מושפעים ככל הנראה מגל המחאה של האביב הערבי ושואבים ממנו את הכוח שלהם, כשהם מנסים לקחת חלק ולהשמיע קול בבנית החברה והמדינה בממלכה הסעודית העשירה.

ההצהרה שוללת את הפטריארכליות בשליטתן של הרשויות ושל האליטות הדתיות בממלכה וקוראת לבניית חברה על בסיס אזרחי תוך מתן חופש לאזרחים וצימצום חופש הפעולה של אנשי-הדת. ההצהרה מגנה כל צורה של הסתה, ביריונות , כוחנות או הדרה של הזולת ודורשת לבנות את מוסדות החברה האזרחית כך שיוכלו להכיל את כולם, שכן הזירה הפוליטית אינה רכושו הפרטי של איש ואין איש יכול לטעון למונופול על האמת והצדק בשם השריעה האסלאמית". ההצהרה מגנה גם את "תרבות הדחיקה והפסילה", שאינה מאמינה בחופש, בפלורליזם, באחריות, ובקיומה של חברה אזרחית.

ההצהרה עוררה מחלוקת רבה לאחר השקתה, והתגובות נעו בין התנגדות מוחלטת לה והערכה כי מדובר בניסיון לאמץ תרבות זרה המנוגדת לחברה הסעודית ולתרבות האסלאמית לבין תמיכה בדרישות הצעירים וראייה של מאבקם כהכרח דוחק לשם שינוי ופיתוח של הממלכה.

אתר האינטרנט של "הצהרת הצעירים" הסעודית
אתר האינטרנט של "הצהרת הצעירים" הסעודית

בחברה הסעודית מתנהל כיום קרב איתנים בין שני מחנות, הנאבקים זה בזה בזירה הפוליטית והאינטלקטואלית ומנסים להשפיע על מקבלי ההחלטות בממלכה. המחנה הראשון הוא מחנה אנשי-הדת השמרנים, המתנגדים לכל דבר שנוגד את הפרשנות הווהאבית להלכה האסלאמית או את הנורמות של החברה הסעודית השמרנית. אנשי הדת הללו פועלים על-פי תורתו של מייסד של זרם הוהאביה, מוחמד בן עבד אל-והאב, איש-דת קיצוני מן המאה ה-18 שכרת ברית עם בית סעוד שצאציו הם שליטי ערב הסעודית, ברית זו היא הבסיס לקשר האיתן בין אנשי הדת ומוסד המלוכה בערב הסעודית ועל כן השפעתם הרבה של אנשי הדת על ענייני המדינה.

המחנה השני הוא המחנה הליברלי, המבקש להוביל את המדינה לפתיחות רבה יותר ולהתעלות על התרבויות האחרות ובמיוחד על זו המערבית. הליברלים בממלכה הסעודית נאבקים בהשפעה שיש לאנשי הדת ומנסים למצוא לעצמם נתיבים חלופיים להשפעה אצל מוסד המלוכה במטרה להשפיע כדי להוביל לשינוי חברתי ופוליטי בממלכה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן