הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-24 מיליארד שקל

הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-24.0 מיליארד שקל. באותה תקופה ב-2011 הסתכם הגירעון (ללא יהלומים) המסחרי ב-13.9 מיליארד שקל * על פי נתוני המגמה ברבעון הייתה ירידה בסחר הסחורות עם ארצות אסיה ועליה של 12.1% ביצוא לארה"ב

הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-24 מיליארד שקל

הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-24.0 מיליארד שקל. באותה תקופה ב-2011 הסתכם הגירעון (ללא יהלומים) המסחרי ב-13.9 מיליארד שקל * על פי נתוני המגמה ברבעון הייתה ירידה בסחר הסחורות עם ארצות אסיה ועליה של 12.1% ביצוא לארה"ב

באותה תקופה ב-2011 הסתכם הגירעון (ללא יהלומים) המסחרי ב-13.9 מיליארד שקל. על פי נתוני המגמה ברבעון הייתה ירידה בסחר הסחורות עם ארצות אסיה ועלייה של 12.1% ביצוא לארה"ב

מאת עמי אטינגר

בחודש מרס 2012 הסתכם יבוא הסחורות (למעט יהלומים) ב-21.8 מיליארד שקל. 36% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 19% מארצות אסיה, 12% מארה"ב ו-33% הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם.

יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-15.4 מיליארד שקל והגירעון המסחרי (ללא יהלומים) ב-6.4 מיליארד שקל מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופי היווה 35%, היצוא לארה"ב 23%, היצוא לארצות אסיה 20% ו-22% הנותרים ליתר ארצות העולם. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המאזן המסחרי (פברואר-מרס 2012)

בינואר-מרס 2012 הסתכם הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) ב-24 מיליארד שקל לעומת גירעון של 13.9 מיליארד שקל באותה תקופה אשתקד. הגירעון (ללא יהלומים) בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי הסתכם ב-9.4 מיליארד שקל, הגירעון (ללא יהלומים) עם ארצות אסיה הסתכם ב-5.1 מיליארד שקל ועם יתר ארצות העולם הגירעון הסתכם ב-10.5 מיליארד שקל. באותה תקופה היה עודף של 0.9 מיליארד שקל במאזן הסחורות (ללא יהלומים) עם ארה"ב.

 

יבוא הסחורות – ינואר-מרס 2012

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על עלייה ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). יבוא הסחורות עלה ב- 9.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 5.4% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2011.

 על פי נתוני המגמה, עלה יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי ב-17.6% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 17.3% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2011. מתחילת השנה גדל במיוחד היבוא (ללא יהלומים) מקפריסין, מאירלנד וממלטה. לעומת זאת, ירד היבוא מפינלנד ומלטביה.

יבוא הסחורות מארה"ב עלה בינואר- מרס 2012 ב-31.5% בחישוב שנתי (2.3% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לעלייה של 36.7% באוקטובר-דצמבר 2011 בחישוב שנתי (2.6% בממוצע לחודש).

יבוא הסחורות מארצות אסיה ירד על פי נתוני המגמה בחודשים ינואר- מרס 2012 ב- 3.0% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 1.1% באוקטובר-דצמבר 2011.

יבוא הסחורות מקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב-21.5% בחישוב שנתי (1.6% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לעלייה של 29.4% בחודשים אוקטובר-דצמבר 2011 בחישוב שנתי (2.2% בממוצע לחודש). מתחילת השנה עלה במיוחד היבוא (ללא יהלומים) משוויץ, מאורוגוואי ומצ'ילה.

יצוא הסחורות – ינואר-מרס 2012

בחודשים ינואר- מרס 2012 ירד יצוא הסחורות (למעט יהלומים), על פי נתוני המגמה ב- 5.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 3.1% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2011.

 פירוט לפי קבוצת ארצות מראה, שעל פי נתוני המגמה עלה, יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי בחודשים ינואר- מרס 2012 ב-1.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 11.3% בחודשים אוקטובר-דצמבר 2011. מתחילת השנה גדל במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לממלכה המאוחדת, לספרד ולהונגריה.

על פי נתוני המגמה עלה יצוא הסחורות לארה"ב בינואר- מרס 2012 ב-12.1% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 20.6% בחודשים אוקטובר-דצמבר 2011 בחישוב שנתי.

בחודשים ינואר- מרס 2012 ירד יצוא הסחורות לארצות אסיה ב-0.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 22.8% בחודשים אוקטובר-דצמבר2011 בחישוב שנתי (1.7% בממוצע לחודש). מתחילת השנה ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) למלזיה.

היצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות ירד, על פי נתוני המגמה, בינואר- מרס 2012, ב-16.2% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 2.5% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2011. מתחילת השנה ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לטורקיה וקוסטה ריקה.

 

באותה תקופה ב-2011 הסתכם הגירעון (ללא יהלומים) המסחרי ב-13.9 מיליארד שקל. על פי נתוני המגמה ברבעון הייתה ירידה בסחר הסחורות עם ארצות אסיה ועלייה של 12.1% ביצוא לארה"ב

מאת עמי אטינגר

בחודש מרס 2012 הסתכם יבוא הסחורות (למעט יהלומים) ב-21.8 מיליארד שקל. 36% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 19% מארצות אסיה, 12% מארה"ב ו-33% הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם.

יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-15.4 מיליארד שקל והגירעון המסחרי (ללא יהלומים) ב-6.4 מיליארד שקל מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופי היווה 35%, היצוא לארה"ב 23%, היצוא לארצות אסיה 20% ו-22% הנותרים ליתר ארצות העולם. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המאזן המסחרי (פברואר-מרס 2012)

בינואר-מרס 2012 הסתכם הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) ב-24 מיליארד שקל לעומת גירעון של 13.9 מיליארד שקל באותה תקופה אשתקד. הגירעון (ללא יהלומים) בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי הסתכם ב-9.4 מיליארד שקל, הגירעון (ללא יהלומים) עם ארצות אסיה הסתכם ב-5.1 מיליארד שקל ועם יתר ארצות העולם הגירעון הסתכם ב-10.5 מיליארד שקל. באותה תקופה היה עודף של 0.9 מיליארד שקל במאזן הסחורות (ללא יהלומים) עם ארה"ב.

 

יבוא הסחורות – ינואר-מרס 2012

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על עלייה ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). יבוא הסחורות עלה ב- 9.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 5.4% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2011.

 על פי נתוני המגמה, עלה יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי ב-17.6% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 17.3% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2011. מתחילת השנה גדל במיוחד היבוא (ללא יהלומים) מקפריסין, מאירלנד וממלטה. לעומת זאת, ירד היבוא מפינלנד ומלטביה.

יבוא הסחורות מארה"ב עלה בינואר- מרס 2012 ב-31.5% בחישוב שנתי (2.3% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לעלייה של 36.7% באוקטובר-דצמבר 2011 בחישוב שנתי (2.6% בממוצע לחודש).

יבוא הסחורות מארצות אסיה ירד על פי נתוני המגמה בחודשים ינואר- מרס 2012 ב- 3.0% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 1.1% באוקטובר-דצמבר 2011.

יבוא הסחורות מקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב-21.5% בחישוב שנתי (1.6% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לעלייה של 29.4% בחודשים אוקטובר-דצמבר 2011 בחישוב שנתי (2.2% בממוצע לחודש). מתחילת השנה עלה במיוחד היבוא (ללא יהלומים) משוויץ, מאורוגוואי ומצ'ילה.

יצוא הסחורות – ינואר-מרס 2012

בחודשים ינואר- מרס 2012 ירד יצוא הסחורות (למעט יהלומים), על פי נתוני המגמה ב- 5.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 3.1% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2011.

 פירוט לפי קבוצת ארצות מראה, שעל פי נתוני המגמה עלה, יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי בחודשים ינואר- מרס 2012 ב-1.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 11.3% בחודשים אוקטובר-דצמבר 2011. מתחילת השנה גדל במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לממלכה המאוחדת, לספרד ולהונגריה.

על פי נתוני המגמה עלה יצוא הסחורות לארה"ב בינואר- מרס 2012 ב-12.1% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 20.6% בחודשים אוקטובר-דצמבר 2011 בחישוב שנתי.

בחודשים ינואר- מרס 2012 ירד יצוא הסחורות לארצות אסיה ב-0.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 22.8% בחודשים אוקטובר-דצמבר2011 בחישוב שנתי (1.7% בממוצע לחודש). מתחילת השנה ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) למלזיה.

היצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות ירד, על פי נתוני המגמה, בינואר- מרס 2012, ב-16.2% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 2.5% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2011. מתחילת השנה ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לטורקיה וקוסטה ריקה.

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן