Skip to content

מחשב לכל 20 ילד

התכנית שמשרד החינוך הפעיל, כדי להביא לכך שיהיה מחשב לכל עשרה תלמידים, הסתיימה לפני כעשור – בלי שהשלימה את יעדיה. כתוצאה מכך, המקור הכספי העיקרי לקניית מחשבים הוא מענקי מפעל הפיס והשיקול אם לרכוש מחשבים הוא בידי הרשות המקומית. התוצאה: גם המעט שיש הוא לא שמיש

מחשב לכל 20 ילד

התכנית שמשרד החינוך הפעיל, כדי להביא לכך שיהיה מחשב לכל עשרה תלמידים, הסתיימה לפני כעשור – בלי שהשלימה את יעדיה. כתוצאה מכך, המקור הכספי העיקרי לקניית מחשבים הוא מענקי מפעל הפיס והשיקול אם לרכוש מחשבים הוא בידי הרשות המקומית. התוצאה: גם המעט שיש הוא לא שמיש

התכנית שמשרד החינוך הפעיל, כדי להביא לכך שיהיה מחשב לכל עשרה תלמידים, הסתיימה לפני כעשור – בלי שהשלימה את יעדיה. כתוצאה מכך, המקור הכספי העיקרי לקניית מחשבים הוא מענקי מפעל הפיס והשיקול אם לרכוש מחשבים הוא בידי הרשות המקומית. התוצאה: גם המעט שיש הוא לא שמיש

מאת אביב סלע

במגזר היהודי יש פי שניים מחשבים לתלמיד מאשר במגזר הערבי והבדואי, כך עולה מדו"ח מבקר המדינה שפורסם אתמול. לדברי משרד המבקר "בכמחצית מבתי הספר יש עמדת מחשב אחת בלבד בממוצע ל-20 תלמידים ויותר עד לכדי העדר מחשבים לתלמידים". מהנתונים עולה, כי המצב בבתי ספר יהודים ולא יהודים שונה לגמרי. בעוד שבבתי ספר יהודים יש מחשב לכל 9 תלמידים, בבתי ספר ערביים ובדואים יש מחשב אחד ל-20 תלמידים.

מהדו"ח עולה עוד, שהתכנית שמשרד החינוך הפעיל כדי להביא את ישראל למצב בו יש מחשב לכל עשרה תלמידים הסתיימה לפני כעשור – בלי שהשלימה את יעדיה. כתוצאה מכך, כיום המקור הכספי העיקרי לקניית מחשבים הוא מענקי מפעל הפיס, הניתנים לעיריות הזכאיות לבחור האם להשתמש בו למטרת מחשבים או למטרות אחרות.

מנתוני מפעל הפיס עולה, כי ב-26 רשויות מקומיות שבהן לא השתמשו במענקים לרכישת מחשבים מאז שנת 2003, יחס המחשב לתלמיד עמד על עמדת מחשב אחת ל-15 תלמידים ועד לעמדה אחת ליותר מ-20 תלמידים.

יחס מספר התלמידים למחשב (מבקר המדינה)
יחס מספר התלמידים למחשב (מבקר המדינה)

אולם קיומם של מחשבים לא אומר הכל, לפי הנתונים שהמבקר אסף עולה, כי שליש מהמחשבים שנבדקו הינם ישנים במידה כזו שאי אפשר להשתמש בהם להוראה או להקניית מיומנויות לתלמידים. לנוכח המצב, כאשר רכישת מחשבים חדשים נקבעת על פי רצונם ונטיות לבם של ראשי מועצות מקומיות, המליץ מבקר המדינה שמשרד החינוך יפעל כדי להביא לתקציב ממלכתי מיוחד, שייועד לקניית מחשבים.

לפני שנתיים ציין ד"ר עופר רימון, מנהל המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך, בישיבת ועדת החינוך של הכנסת, כי מהשנה מיומנויות תקשוב יתחילו להיבדק במבחנים בין-לאומיים שישראל משתתפת בהם. האם רק הפחד מציון נכשל יוביל את ישראל לשיפור המצב?

התכנית שמשרד החינוך הפעיל, כדי להביא לכך שיהיה מחשב לכל עשרה תלמידים, הסתיימה לפני כעשור – בלי שהשלימה את יעדיה. כתוצאה מכך, המקור הכספי העיקרי לקניית מחשבים הוא מענקי מפעל הפיס והשיקול אם לרכוש מחשבים הוא בידי הרשות המקומית. התוצאה: גם המעט שיש הוא לא שמיש

מאת אביב סלע

במגזר היהודי יש פי שניים מחשבים לתלמיד מאשר במגזר הערבי והבדואי, כך עולה מדו"ח מבקר המדינה שפורסם אתמול. לדברי משרד המבקר "בכמחצית מבתי הספר יש עמדת מחשב אחת בלבד בממוצע ל-20 תלמידים ויותר עד לכדי העדר מחשבים לתלמידים". מהנתונים עולה, כי המצב בבתי ספר יהודים ולא יהודים שונה לגמרי. בעוד שבבתי ספר יהודים יש מחשב לכל 9 תלמידים, בבתי ספר ערביים ובדואים יש מחשב אחד ל-20 תלמידים.

מהדו"ח עולה עוד, שהתכנית שמשרד החינוך הפעיל כדי להביא את ישראל למצב בו יש מחשב לכל עשרה תלמידים הסתיימה לפני כעשור – בלי שהשלימה את יעדיה. כתוצאה מכך, כיום המקור הכספי העיקרי לקניית מחשבים הוא מענקי מפעל הפיס, הניתנים לעיריות הזכאיות לבחור האם להשתמש בו למטרת מחשבים או למטרות אחרות.

מנתוני מפעל הפיס עולה, כי ב-26 רשויות מקומיות שבהן לא השתמשו במענקים לרכישת מחשבים מאז שנת 2003, יחס המחשב לתלמיד עמד על עמדת מחשב אחת ל-15 תלמידים ועד לעמדה אחת ליותר מ-20 תלמידים.

יחס מספר התלמידים למחשב (מבקר המדינה)
יחס מספר התלמידים למחשב (מבקר המדינה)

אולם קיומם של מחשבים לא אומר הכל, לפי הנתונים שהמבקר אסף עולה, כי שליש מהמחשבים שנבדקו הינם ישנים במידה כזו שאי אפשר להשתמש בהם להוראה או להקניית מיומנויות לתלמידים. לנוכח המצב, כאשר רכישת מחשבים חדשים נקבעת על פי רצונם ונטיות לבם של ראשי מועצות מקומיות, המליץ מבקר המדינה שמשרד החינוך יפעל כדי להביא לתקציב ממלכתי מיוחד, שייועד לקניית מחשבים.

לפני שנתיים ציין ד"ר עופר רימון, מנהל המינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך, בישיבת ועדת החינוך של הכנסת, כי מהשנה מיומנויות תקשוב יתחילו להיבדק במבחנים בין-לאומיים שישראל משתתפת בהם. האם רק הפחד מציון נכשל יוביל את ישראל לשיפור המצב?

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן