שליש ראשון של השנה: עלייה של 6.5% בכניסות מבקרים לישראל; ירידה של 1% ביציאות לחו"ל

עלייה של 6.5% בכניסות מבקרים לישראל ירידה של 1% ביציאות לחו"ל. באפריל השנה היו 354 אלף כניסות של מבקרים לישראל. 296 אלף כניסות היו של תיירים. לקראת הפסח נרשמו 9,500 כניסות תיירים בממוצע ליום בנתב"ג. ביום שלפני ליל הסדר נרשמו 12,800 כניסות * בערב חג הפסח וביום הראשון של חול המועד נרשמו 19 אלף יציאות בממוצע ליום.

שליש ראשון של השנה: עלייה של 6.5% בכניסות מבקרים לישראל; ירידה של 1% ביציאות לחו"ל

עלייה של 6.5% בכניסות מבקרים לישראל ירידה של 1% ביציאות לחו"ל. באפריל השנה היו 354 אלף כניסות של מבקרים לישראל. 296 אלף כניסות היו של תיירים. לקראת הפסח נרשמו 9,500 כניסות תיירים בממוצע ליום בנתב"ג. ביום שלפני ליל הסדר נרשמו 12,800 כניסות * בערב חג הפסח וביום הראשון של חול המועד נרשמו 19 אלף יציאות בממוצע ליום.

באפריל השנה היו 354 אלף כניסות של מבקרים לישראל * 296 אלף כניסות היו של תיירים * לקראת הפסח נרשמו 9,500 כניסות תיירים בממוצע ליום בנתב"ג * ביום שלפני ליל הסדר נרשמו 12,800 כניסות * בערב חג הפסח וביום הראשון של חול המועד נרשמו 19 אלף יציאות בממוצע ליום

מאת עמי אטינגר

בשליש הראשון של השנה, בחודשים ינואר- אפריל, נרשמו 1.1 מיליון כניסות מבקרים לישראל, זאת לעומת 1.04 מיליון כניסות בתקופה המקבילה בשנת 2011. זו עלייה של 6.5%. באותה התקופה נרשמו 1.07 מיליון יציאות לחו"ל, ירידה של 1% לעומת אותה תקופה אשתקד. בדרך האוויר נרשמו 947 אלף יציאות לחו"ל, ירידה של 1% לעומת אותה תקופה ב 2011. כך מדווח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

נתב"ג.  צילום עירית רוזנבלום
נתב"ג. עליה של 6.5% בכניסות התיירים. צילום עירית רוזנבלום

בחודש אפריל השנה היו 354 אלף כניסות של מבקרים לישראל. 296 אלף כניסות היו של תיירים. מתוכם – 250 אלף היו בדרך האוויר. באותו החודש נרשמו 58 אלף כניסות של מבקרי יום. 26 אלף מהן היו בדרך היבשה, ומתוכן 22.4 אלף כניסות דרך גבול אילת (טאבה). בנוסף לכך נרשמו כ- 29 אלף כניסות של נוסעים בשיוט. באותו החודש נרשמו 348 אלף יציאות לחו"ל, מתוכן 289 אלף יציאות היו דרך האוויר, 54 אלף דרך היבשה ויותר מ-5,000 יציאות היו דרך הים.

319 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש אפריל השנה , 303 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש אפריל והשאר, 16 אלף, יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר. כ-73% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים . בחודש אפריל אחוז היציאות לחו"ל של הגברים בגילי העבודה 25- 64 היה גבוה יחסית – 58%. כנראה בגלל האחוז הגבוה של הגברים בריבוי היציאות לחו"ל.

כניסות ויציאות בפסח

בשבוע שקדם לליל הסדר (6-1 לאפריל) נרשמו 9,500 כניסות תיירים בממוצע ליום דרך נתב"ג ביום שלפני ליל הסדר נרשמו 12,800 כניסות. בשאר ימי אפריל ממוצע הכניסות היה 8,000 ביום.

הארצות העיקריות של מבקרי יום, שנכנסו דרך אילת (טאבה) בחודש אפריל 2012 היו רוסיה – ,14,200 פולין – 1,800, אוקראינה – 1,800 וצרפת – 1,200.

לרגל חג הפסח נרשמו בערב החג ( 5 באפריל ) וביום הראשון של חול המועד ( 8 באפריל ) כ – 19 אלף יציאות בממוצע ליום פי שניים מהממוצע היומי בחודש אפריל .

נתוני מגמה בכניסות תיירים

על פי נתוני המגמה לחודשים פברואר, מרץ ואפריל השנה, נרשמה יציבות בכניסות תיירים. זאת לעומת ירידה של 4% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2011 ינואר 2012. בכניסות דרך האוויר נרשמה עלייה של 3% בחישוב שנתי, זאת לעומת ירידה של 5%. בחישוב שנתי שנרשמה בחודשים נובמבר 2011 ינואר 2012.

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה של יציאות לחו"ל

על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים פברואר, מרץ ואפריל 2012, 355 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש, שזה כ- 4.3 מיליון יציאות ברמה שנתית. עלייה בהשוואה לחודשים נובמבר 2011 – ינואר 2012 ,בהם נרשמו 352 אלף יציאות לחו"ל בממוצע לחודש, שזה כ-4.2 מיליון ברמה שנתית.

מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל מתברר, כי בשלושת החודשים האחרונים פברואר, מרץ ואפריל 2012 היתה עלייה של 3% בחישוב שנתי, שזו עלייה של 0.3% בממוצע מדי חודש, בהשוואה לירידה של 8% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2011 – ינואר 2012, שזו ירידה של 0.7% בממוצע מדי חודש.

נתונים מנוכי עונתיות של יציאות לחו"ל בדרך האוויר

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות, עולה כי בשלושת החודשים האחרונים פברואר, מרץ ואפריל 2012 היו 305 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בדרך האוויר בממוצע לחודש, שזה כ-3.7 מיליון ברמה שנתית. ירידה בהשוואה לחודשים נובמבר 2011 – ינואר 2012, בהם נרשמו 310 אלף יציאות לחו"ל בממוצע לחודש, שזה כ-3.7 מיליון ברמה שנתית.

מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל בדרך האוויר מתברר, כי בשלושת החודשים האחרונים פברואר, מרץ ואפריל 2012 היתה ירידה של 2% בחישוב שנתי, שזה 0.1% בממוצע מדי חודש, בהשוואה לירידה של 12% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2011 – ינואר 2012 (1.1% בממוצע מדי חודש) .

באפריל השנה היו 354 אלף כניסות של מבקרים לישראל * 296 אלף כניסות היו של תיירים * לקראת הפסח נרשמו 9,500 כניסות תיירים בממוצע ליום בנתב"ג * ביום שלפני ליל הסדר נרשמו 12,800 כניסות * בערב חג הפסח וביום הראשון של חול המועד נרשמו 19 אלף יציאות בממוצע ליום

מאת עמי אטינגר

בשליש הראשון של השנה, בחודשים ינואר- אפריל, נרשמו 1.1 מיליון כניסות מבקרים לישראל, זאת לעומת 1.04 מיליון כניסות בתקופה המקבילה בשנת 2011. זו עלייה של 6.5%. באותה התקופה נרשמו 1.07 מיליון יציאות לחו"ל, ירידה של 1% לעומת אותה תקופה אשתקד. בדרך האוויר נרשמו 947 אלף יציאות לחו"ל, ירידה של 1% לעומת אותה תקופה ב 2011. כך מדווח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

נתב"ג.  צילום עירית רוזנבלום
נתב"ג. עליה של 6.5% בכניסות התיירים. צילום עירית רוזנבלום

בחודש אפריל השנה היו 354 אלף כניסות של מבקרים לישראל. 296 אלף כניסות היו של תיירים. מתוכם – 250 אלף היו בדרך האוויר. באותו החודש נרשמו 58 אלף כניסות של מבקרי יום. 26 אלף מהן היו בדרך היבשה, ומתוכן 22.4 אלף כניסות דרך גבול אילת (טאבה). בנוסף לכך נרשמו כ- 29 אלף כניסות של נוסעים בשיוט. באותו החודש נרשמו 348 אלף יציאות לחו"ל, מתוכן 289 אלף יציאות היו דרך האוויר, 54 אלף דרך היבשה ויותר מ-5,000 יציאות היו דרך הים.

319 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש אפריל השנה , 303 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש אפריל והשאר, 16 אלף, יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר. כ-73% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים . בחודש אפריל אחוז היציאות לחו"ל של הגברים בגילי העבודה 25- 64 היה גבוה יחסית – 58%. כנראה בגלל האחוז הגבוה של הגברים בריבוי היציאות לחו"ל.

כניסות ויציאות בפסח

בשבוע שקדם לליל הסדר (6-1 לאפריל) נרשמו 9,500 כניסות תיירים בממוצע ליום דרך נתב"ג ביום שלפני ליל הסדר נרשמו 12,800 כניסות. בשאר ימי אפריל ממוצע הכניסות היה 8,000 ביום.

הארצות העיקריות של מבקרי יום, שנכנסו דרך אילת (טאבה) בחודש אפריל 2012 היו רוסיה – ,14,200 פולין – 1,800, אוקראינה – 1,800 וצרפת – 1,200.

לרגל חג הפסח נרשמו בערב החג ( 5 באפריל ) וביום הראשון של חול המועד ( 8 באפריל ) כ – 19 אלף יציאות בממוצע ליום פי שניים מהממוצע היומי בחודש אפריל .

נתוני מגמה בכניסות תיירים

על פי נתוני המגמה לחודשים פברואר, מרץ ואפריל השנה, נרשמה יציבות בכניסות תיירים. זאת לעומת ירידה של 4% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2011 ינואר 2012. בכניסות דרך האוויר נרשמה עלייה של 3% בחישוב שנתי, זאת לעומת ירידה של 5%. בחישוב שנתי שנרשמה בחודשים נובמבר 2011 ינואר 2012.

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה של יציאות לחו"ל

על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים פברואר, מרץ ואפריל 2012, 355 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש, שזה כ- 4.3 מיליון יציאות ברמה שנתית. עלייה בהשוואה לחודשים נובמבר 2011 – ינואר 2012 ,בהם נרשמו 352 אלף יציאות לחו"ל בממוצע לחודש, שזה כ-4.2 מיליון ברמה שנתית.

מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל מתברר, כי בשלושת החודשים האחרונים פברואר, מרץ ואפריל 2012 היתה עלייה של 3% בחישוב שנתי, שזו עלייה של 0.3% בממוצע מדי חודש, בהשוואה לירידה של 8% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2011 – ינואר 2012, שזו ירידה של 0.7% בממוצע מדי חודש.

נתונים מנוכי עונתיות של יציאות לחו"ל בדרך האוויר

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות, עולה כי בשלושת החודשים האחרונים פברואר, מרץ ואפריל 2012 היו 305 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בדרך האוויר בממוצע לחודש, שזה כ-3.7 מיליון ברמה שנתית. ירידה בהשוואה לחודשים נובמבר 2011 – ינואר 2012, בהם נרשמו 310 אלף יציאות לחו"ל בממוצע לחודש, שזה כ-3.7 מיליון ברמה שנתית.

מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל בדרך האוויר מתברר, כי בשלושת החודשים האחרונים פברואר, מרץ ואפריל 2012 היתה ירידה של 2% בחישוב שנתי, שזה 0.1% בממוצע מדי חודש, בהשוואה לירידה של 12% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2011 – ינואר 2012 (1.1% בממוצע מדי חודש) .

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן