Skip to content

הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים

טבלת מיסוי חדשה תכנס לתוקף החל מ – 1 ליוני , עלות ההטבות החדשות מוערכת בכ- 130 מיליוני ש"ח.

הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים

טבלת מיסוי חדשה תכנס לתוקף החל מ – 1 ליוני , עלות ההטבות החדשות מוערכת בכ- 130 מיליוני ש"ח.

טבלת מיסוי חדשה תכנס לתוקף החל ב-1 ליוני , עלות ההטבות החדשות מוערכת בכ-130 מיליוני שקל

מאת דני בר

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, החליט להעניק הטבות מס נוספות לכלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית (היברידית או חשמלית), במטרה להמשיך לעודד חדירה של כלי רכב אלה לשוק. החלטת שר האוצר התקבלה במסגרת המדיניות, אותה מקדמת רשות המסים, לעידוד השימוש בכלי רכב ידידותיים לסביבה באמצעות תמריצי מס ("מיסוי ירוק").

בהתאם למהלך הנוכחי שגובש ברשות המסים, שעור מס הקנייה לרכב חשמלי יופחת מ- 10% ל- 8% לשנים 2012-2013 ושיעור מס הקניה על רכב היברידי יישאר בשנת 2013 30%, במקום העלאת המס המתוכננת ל- 45%.

כמו כן, החליט השר להעניק, כהוראת שעה, שעור מס קניה מיוחד על רכב היברידי מסוג "פלאג-אין" (רכב בעל מנוע חשמלי, הנטען מרשת החשמל ובעל מנוע עזר קונבנציונאלי), עליו יחול מס בשיעור 20% עד לסוף שנת 2013, עם מתווה העלאה מדורג לשיעור של 30% בשנת 2014, 45% בשנת 2015, 60% בשנת 2016, ומס בשיעור מלא החל משנת 2017.

פלאג-אין ( צילום דני בר )

ההחלטה על מתן תמריצים לעידוד השימוש ברכבים בעלי ההנעה האלטרנטיבית נובעת מהעובדה שהנעה זו מצמצמת עד כדי מבטלת לחלוטין את פליטות המזהמים מכלי הרכב, להם ההשפעה המשמעותית ביותר על בריאות הציבור.

השימוש ברכב היברידי מפחית ב- 50% את זיהום האוויר ביחס לרכב בנזין. השימוש ברכב חשמלי יפחית – החל משנת 2016 – ב- 50% את זיהום האוויר ביחס לרכב בנזין.

השאיפה במדיניות "המיסוי הירוק" היא להגיע, בטווח הארוך, לשוויון במיסוי בין כל סוגי הטכנולוגיות, כך שהטבות המס יינתנו אך ורק על סמך מאפייני הזיהום של רכב. עם זאת, בהתחשב בעלות הגבוהה של הטכנולוגיות החדשניות ובקשיים האובייקטיביים הקיימים בהחדרת מוצר חדשני לשוק, הוחלט כי יש מקום בשלב הנוכחי להעניק הטבות מיוחדות לכלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית.

ההטבות החדשות יכנסו לתוקף החל ב-1 ביוני ועלות סך ההטבות מוערכת בכ-130 מיליוני ש"ח.

טבלת מיסוי חדשה תכנס לתוקף החל ב-1 ליוני , עלות ההטבות החדשות מוערכת בכ-130 מיליוני שקל

מאת דני בר

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, החליט להעניק הטבות מס נוספות לכלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית (היברידית או חשמלית), במטרה להמשיך לעודד חדירה של כלי רכב אלה לשוק. החלטת שר האוצר התקבלה במסגרת המדיניות, אותה מקדמת רשות המסים, לעידוד השימוש בכלי רכב ידידותיים לסביבה באמצעות תמריצי מס ("מיסוי ירוק").

בהתאם למהלך הנוכחי שגובש ברשות המסים, שעור מס הקנייה לרכב חשמלי יופחת מ- 10% ל- 8% לשנים 2012-2013 ושיעור מס הקניה על רכב היברידי יישאר בשנת 2013 30%, במקום העלאת המס המתוכננת ל- 45%.

כמו כן, החליט השר להעניק, כהוראת שעה, שעור מס קניה מיוחד על רכב היברידי מסוג "פלאג-אין" (רכב בעל מנוע חשמלי, הנטען מרשת החשמל ובעל מנוע עזר קונבנציונאלי), עליו יחול מס בשיעור 20% עד לסוף שנת 2013, עם מתווה העלאה מדורג לשיעור של 30% בשנת 2014, 45% בשנת 2015, 60% בשנת 2016, ומס בשיעור מלא החל משנת 2017.

פלאג-אין ( צילום דני בר )

ההחלטה על מתן תמריצים לעידוד השימוש ברכבים בעלי ההנעה האלטרנטיבית נובעת מהעובדה שהנעה זו מצמצמת עד כדי מבטלת לחלוטין את פליטות המזהמים מכלי הרכב, להם ההשפעה המשמעותית ביותר על בריאות הציבור.

השימוש ברכב היברידי מפחית ב- 50% את זיהום האוויר ביחס לרכב בנזין. השימוש ברכב חשמלי יפחית – החל משנת 2016 – ב- 50% את זיהום האוויר ביחס לרכב בנזין.

השאיפה במדיניות "המיסוי הירוק" היא להגיע, בטווח הארוך, לשוויון במיסוי בין כל סוגי הטכנולוגיות, כך שהטבות המס יינתנו אך ורק על סמך מאפייני הזיהום של רכב. עם זאת, בהתחשב בעלות הגבוהה של הטכנולוגיות החדשניות ובקשיים האובייקטיביים הקיימים בהחדרת מוצר חדשני לשוק, הוחלט כי יש מקום בשלב הנוכחי להעניק הטבות מיוחדות לכלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית.

ההטבות החדשות יכנסו לתוקף החל ב-1 ביוני ועלות סך ההטבות מוערכת בכ-130 מיליוני ש"ח.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן