Skip to content

לקריאה ראשונה: הצ"ח שתאסור על עסק להתנות עסקה בהתחייבות לתקופה קצובה

בדברי ההסבר נימק ח"כ איתן כבל, כי המצב הזה פוגע בחופש ההתקשרות של הצרכן. הצרכן מעוניין לפעמים לקבל מוצר או שירות לתקופה קצרה מזו שנדרשת על ידי בית העסק. הצעת החוק אינה פוגעת ביכולתו של עוסק להציע לצרכן התקשרות לתקופה מסוימת, בתנאים אטרקטיביים

לקריאה ראשונה: הצ"ח שתאסור על עסק להתנות עסקה בהתחייבות לתקופה קצובה

בדברי ההסבר נימק ח"כ איתן כבל, כי המצב הזה פוגע בחופש ההתקשרות של הצרכן. הצרכן מעוניין לפעמים לקבל מוצר או שירות לתקופה קצרה מזו שנדרשת על ידי בית העסק. הצעת החוק אינה פוגעת ביכולתו של עוסק להציע לצרכן התקשרות לתקופה מסוימת, בתנאים אטרקטיביים

בדברי ההסבר נימק ח"כ איתן כבל, כי המצב הזה פוגע בחופש ההתקשרות של הצרכן. הצרכן מעוניין לפעמים לקבל מוצר או שירות לתקופה קצרה מזו שנדרשת על ידי בית העסק. הצעת החוק אינה פוגעת ביכולתו של עוסק להציע לצרכן התקשרות לתקופה מסוימת, בתנאים אטרקטיביים

מאת צבי זינגר

איתן כבל (צילום: אתר הכנסת)
פגיעה בחופש ההתקשרות. איתן כבל (צילום: אתר הכנסת)

בשורה משמחת לצרכנים: הצעת חוק של ח"כ איתן כבל, לפיה ייאסר על עסקים להתנות עסקה בהתחייבות של הצרכן לתקופה קצובה, עברה הבוקר (ב') בוועדת הכלכלה ותעלה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. בדברי ההסבר להצעת החוק נימק כבל, כי המצב הזה פוגע בחופש ההתקשרות של הצרכן. הצרכן מעוניין לפעמים לקבל מוצר או שירות לתקופה קצרה יותר מזו שנדרשת על ידי בית העסק.

לדבריו של כבל: "הצרכן בישראל לא צריך להיות אסיר. אם מדברים על תחרות ושוק חופשי, לא יתכן למנוע את יתרונות התחרות דווקא מהאדם החשוב ביותר במשוואה הזאת – הצרכן. מטרת הצעת החוק הזו היא לתקן את העיוות הזה ולאפשר לצרכן מרחב תמרון אל מול העסקים מולם הוא מתנהל. כשההצעה תעבור בכנסת, זו תהיה מהפיכה אמיתית בעולם הצרכנות הישראלי".

הצרכן לא צריך להיות אסיר (צילום: אילוסטרציה)
הצרכן לא צריך להיות אסיר (צילום: אילוסטרציה)

בהסבר להצעת החוק נכתב: "בשנים האחרונות אנו עדים לגידול במספר העסקאות הצרכניות, בהן דורשים עוסקים מצרכנים להתחייב לעסקה לתקופה ממושכת כתנאי להתקשרות. לא פעם מעוניין הצרכן לבצע עסקה לקבלת מוצר או שירות לתקופה קצרה יותר מזו הנדרשת על ידי העוסק. מצב זה פוגע בחופש ההתקשרות של הצרכן מאחר שאפשרותו לקבוע את תקופת ההתקשרות עם העוסק בה הוא חפץ הינה מוגבלת.

 "מוצע אפוא לאסור על עוסק להתנות התקשרות בעסקה עם צרכן בכך שהעסקה תהיה לתקופה קצובה, כהגדרתה בסעיף 13א לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981. יחד עם זאת, הצעת החוק אינה פוגעת ביכולתו של עוסק להציע לצרכן התקשרות בעסקה לתקופה מסוימת בתנאים אטרקטיביים, ככל שהצרכן ירצה בכך.

 "מוצע לקבוע שעוסק שהתנה התקשרות בעסקה, בכך שתהיה לתקופה מסוימת, יראו תנאי כאמור כבטל, ובית המשפט יוכל לפסוק לצרכן פיצויים לדוגמה, שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים שקלים חדשים".

בדברי ההסבר נימק ח"כ איתן כבל, כי המצב הזה פוגע בחופש ההתקשרות של הצרכן. הצרכן מעוניין לפעמים לקבל מוצר או שירות לתקופה קצרה מזו שנדרשת על ידי בית העסק. הצעת החוק אינה פוגעת ביכולתו של עוסק להציע לצרכן התקשרות לתקופה מסוימת, בתנאים אטרקטיביים

מאת צבי זינגר

איתן כבל (צילום: אתר הכנסת)
פגיעה בחופש ההתקשרות. איתן כבל (צילום: אתר הכנסת)

בשורה משמחת לצרכנים: הצעת חוק של ח"כ איתן כבל, לפיה ייאסר על עסקים להתנות עסקה בהתחייבות של הצרכן לתקופה קצובה, עברה הבוקר (ב') בוועדת הכלכלה ותעלה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. בדברי ההסבר להצעת החוק נימק כבל, כי המצב הזה פוגע בחופש ההתקשרות של הצרכן. הצרכן מעוניין לפעמים לקבל מוצר או שירות לתקופה קצרה יותר מזו שנדרשת על ידי בית העסק.

לדבריו של כבל: "הצרכן בישראל לא צריך להיות אסיר. אם מדברים על תחרות ושוק חופשי, לא יתכן למנוע את יתרונות התחרות דווקא מהאדם החשוב ביותר במשוואה הזאת – הצרכן. מטרת הצעת החוק הזו היא לתקן את העיוות הזה ולאפשר לצרכן מרחב תמרון אל מול העסקים מולם הוא מתנהל. כשההצעה תעבור בכנסת, זו תהיה מהפיכה אמיתית בעולם הצרכנות הישראלי".

הצרכן לא צריך להיות אסיר (צילום: אילוסטרציה)
הצרכן לא צריך להיות אסיר (צילום: אילוסטרציה)

בהסבר להצעת החוק נכתב: "בשנים האחרונות אנו עדים לגידול במספר העסקאות הצרכניות, בהן דורשים עוסקים מצרכנים להתחייב לעסקה לתקופה ממושכת כתנאי להתקשרות. לא פעם מעוניין הצרכן לבצע עסקה לקבלת מוצר או שירות לתקופה קצרה יותר מזו הנדרשת על ידי העוסק. מצב זה פוגע בחופש ההתקשרות של הצרכן מאחר שאפשרותו לקבוע את תקופת ההתקשרות עם העוסק בה הוא חפץ הינה מוגבלת.

 "מוצע אפוא לאסור על עוסק להתנות התקשרות בעסקה עם צרכן בכך שהעסקה תהיה לתקופה קצובה, כהגדרתה בסעיף 13א לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981. יחד עם זאת, הצעת החוק אינה פוגעת ביכולתו של עוסק להציע לצרכן התקשרות בעסקה לתקופה מסוימת בתנאים אטרקטיביים, ככל שהצרכן ירצה בכך.

 "מוצע לקבוע שעוסק שהתנה התקשרות בעסקה, בכך שתהיה לתקופה מסוימת, יראו תנאי כאמור כבטל, ובית המשפט יוכל לפסוק לצרכן פיצויים לדוגמה, שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים שקלים חדשים".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן