החמרה בגירעון המסחרי בתקופת ינואר-אפריל: הגיע ל-30.6 מיליארד שקל

החמרה בגירעון המסחרי בתקופת ינואר – אפריל: הגיע ל- 30.6 מיליארד שקל. בתקופה המקבילה אשתקד היה הגירעון המסחרי 18.4 מיליארד שקל. היבוא בחישוב שנתי עלה ב-2%. היצוא בחישוב שנתי ירד ב-3.1%. יבוא הסחורות מאסיה גדל ב-5.1%

החמרה בגירעון המסחרי בתקופת ינואר-אפריל: הגיע ל-30.6 מיליארד שקל

החמרה בגירעון המסחרי בתקופת ינואר – אפריל: הגיע ל- 30.6 מיליארד שקל. בתקופה המקבילה אשתקד היה הגירעון המסחרי 18.4 מיליארד שקל. היבוא בחישוב שנתי עלה ב-2%. היצוא בחישוב שנתי ירד ב-3.1%. יבוא הסחורות מאסיה גדל ב-5.1%

בתקופה המקבילה אשתקד היה הגירעון המסחרי 18.4 מיליארד שקל * היבוא בחישוב שנתי עלה ב-2% * היצוא בחישוב שנתי ירד ב-3.1% * יבוא הסחורות מאסיה גדל ב-5.1%

מאת עמי אטינגר

החמרה בגירעון המסחרי של ישראל, שהגיע בתקופה מינואר ועד אפריל השנה (ללא יהלומים) ל-30.6 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 18.4 מיליארד שקל באותה התקופה אשתקד. הגירעון (ללא יהלומים) בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי הסתכם ב-11.7 מיליארד שקל, הגירעון (ללא יהלומים) עם ארצות אסיה הסתכם ב-6.5 מיליארד שקל ועם יתר ארצות העולם הגירעון הסתכם ב-14.2 מיליארד שקל. באותה תקופה היה עודף של 1.8 מיליארד שקל במאזן הסחורות (ללא יהלומים) עם ארה"ב.

יבוא הסחורות – מפברואר ועד אפריל השנה

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מראים עלייה ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). יבוא הסחורות עלה ב-2.0% בחישוב שנתי וזאת בהמשך לעלייה של 2.3% בחישוב שנתי מנובמבר 2011 ועד ינואר 2012.

על פי נתוני המגמה, עלה יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי ב-15.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 19.6% בחישוב שנתי בנובמבר 2011-ינואר 2012. מתחילת השנה גדל במיוחד היבוא (ללא יהלומים) מקפריסין, מאירלנד וגרמניה. לעומת זאת, ירד היבוא מפינלנד ומסלובניה.

בפברואר- אפריל השנה הואט קצב הגידול של יבוא הסחורות מארה"ב ועמד על 14.6% בחישוב שנתי. זאת, לאחר קצב גידול של 29.9% בנובמבר 2011-ינואר 2012 בחישוב שנתי (2.2% בממוצע לחודש).

יבוא הסחורות מארצות אסיה עלה על פי נתוני המגמה בחודשים פברואר- אפריל 2012 ב- 5.1% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 1.6% בנובמבר2011-ינואר 2012. מתחילת השנה עלה במיוחד היבוא (ללא יהלומים) מירדן, מסין ומויאטנם.

יבוא הסחורות מקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב-14.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 29.9% בחודשים נובמבר 2011-ינואר 2012 בחישוב שנתי (2.2% בממוצע לחודש). מתחילת השנה עלה במיוחד היבוא (ללא יהלומים) משוויץ, מפנמה ומאורוגוואי.

יצוא הסחורות –מפברואר ועד אפריל השנה

בחודשים פברואר- אפריל השנה ירד יצוא הסחורות (למעט יהלומים), על פי נתוני המגמה ב- 3.1% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 0.5% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר2011-ינואר 2012.

נתוני המגמה מראים, כי יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי בחודשים פברואר- אפריל 2012 ירד ב-5.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 9.2% בחודשים נובמבר 2011-ינואר 2012. מתחילת השנה ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לבולגריה, ולמלטה.

על פי נתוני המגמה עלה יצוא הסחורות לארה"ב בפברואר- אפריל 2012 ב-27.7% בחישוב שנתי (2.1% בממוצע לחודש). זאת, לאחר ירידה של 0.4% בחודשים נובמבר 2011-ינואר 2012, בחישוב שנתי.

בחודשים פברואר- אפריל 2012 ירד יצוא הסחורות לארצות אסיה ב-1.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 15.0% בחודשים נובמבר 2011 -ינואר 2012 בחישוב שנתי. מתחילת השנה ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) למלזיה ולטייואן.

יצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות ירד, על פי נתוני המגמה, בפברואר-אפריל 2012, ב-18.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 11.7% בחישוב שנתי בנובמבר 2011-ינואר 2012. מתחילת השנה ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לקנדה ולקוסטה ריקה.

בתקופה המקבילה אשתקד היה הגירעון המסחרי 18.4 מיליארד שקל * היבוא בחישוב שנתי עלה ב-2% * היצוא בחישוב שנתי ירד ב-3.1% * יבוא הסחורות מאסיה גדל ב-5.1%

מאת עמי אטינגר

החמרה בגירעון המסחרי של ישראל, שהגיע בתקופה מינואר ועד אפריל השנה (ללא יהלומים) ל-30.6 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 18.4 מיליארד שקל באותה התקופה אשתקד. הגירעון (ללא יהלומים) בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי הסתכם ב-11.7 מיליארד שקל, הגירעון (ללא יהלומים) עם ארצות אסיה הסתכם ב-6.5 מיליארד שקל ועם יתר ארצות העולם הגירעון הסתכם ב-14.2 מיליארד שקל. באותה תקופה היה עודף של 1.8 מיליארד שקל במאזן הסחורות (ללא יהלומים) עם ארה"ב.

יבוא הסחורות – מפברואר ועד אפריל השנה

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מראים עלייה ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). יבוא הסחורות עלה ב-2.0% בחישוב שנתי וזאת בהמשך לעלייה של 2.3% בחישוב שנתי מנובמבר 2011 ועד ינואר 2012.

על פי נתוני המגמה, עלה יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי ב-15.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 19.6% בחישוב שנתי בנובמבר 2011-ינואר 2012. מתחילת השנה גדל במיוחד היבוא (ללא יהלומים) מקפריסין, מאירלנד וגרמניה. לעומת זאת, ירד היבוא מפינלנד ומסלובניה.

בפברואר- אפריל השנה הואט קצב הגידול של יבוא הסחורות מארה"ב ועמד על 14.6% בחישוב שנתי. זאת, לאחר קצב גידול של 29.9% בנובמבר 2011-ינואר 2012 בחישוב שנתי (2.2% בממוצע לחודש).

יבוא הסחורות מארצות אסיה עלה על פי נתוני המגמה בחודשים פברואר- אפריל 2012 ב- 5.1% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 1.6% בנובמבר2011-ינואר 2012. מתחילת השנה עלה במיוחד היבוא (ללא יהלומים) מירדן, מסין ומויאטנם.

יבוא הסחורות מקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב-14.7% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 29.9% בחודשים נובמבר 2011-ינואר 2012 בחישוב שנתי (2.2% בממוצע לחודש). מתחילת השנה עלה במיוחד היבוא (ללא יהלומים) משוויץ, מפנמה ומאורוגוואי.

יצוא הסחורות –מפברואר ועד אפריל השנה

בחודשים פברואר- אפריל השנה ירד יצוא הסחורות (למעט יהלומים), על פי נתוני המגמה ב- 3.1% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 0.5% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר2011-ינואר 2012.

נתוני המגמה מראים, כי יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי בחודשים פברואר- אפריל 2012 ירד ב-5.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 9.2% בחודשים נובמבר 2011-ינואר 2012. מתחילת השנה ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לבולגריה, ולמלטה.

על פי נתוני המגמה עלה יצוא הסחורות לארה"ב בפברואר- אפריל 2012 ב-27.7% בחישוב שנתי (2.1% בממוצע לחודש). זאת, לאחר ירידה של 0.4% בחודשים נובמבר 2011-ינואר 2012, בחישוב שנתי.

בחודשים פברואר- אפריל 2012 ירד יצוא הסחורות לארצות אסיה ב-1.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 15.0% בחודשים נובמבר 2011 -ינואר 2012 בחישוב שנתי. מתחילת השנה ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) למלזיה ולטייואן.

יצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות ירד, על פי נתוני המגמה, בפברואר-אפריל 2012, ב-18.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 11.7% בחישוב שנתי בנובמבר 2011-ינואר 2012. מתחילת השנה ירד במיוחד היצוא (ללא יהלומים) לקנדה ולקוסטה ריקה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן