הגירעון המסחרי במונחים שנתיים הגיע ל-77.1 מיליארד שקל

הגירעון המסחרי במונחים שנתיים הגיע ל-77.1 מיליארד שקל. לעומת 52.2 מיליארד שקל בשנת 2011 ו-29 מיליארד שקל ב-2010. בחודש מאי הסתכם היבוא ב-24.6 מיליארד שקל והיצוא ב-19.9 מיליארד שקל

הגירעון המסחרי במונחים שנתיים הגיע ל-77.1 מיליארד שקל

הגירעון המסחרי במונחים שנתיים הגיע ל-77.1 מיליארד שקל. לעומת 52.2 מיליארד שקל בשנת 2011 ו-29 מיליארד שקל ב-2010. בחודש מאי הסתכם היבוא ב-24.6 מיליארד שקל והיצוא ב-19.9 מיליארד שקל

לעומת 52.2 מיליארד שקל בשנת 2011 ו-29 מיליארד שקל ב-2010. בחודש מאי השנה הסתכם היבוא ב-24.6 מיליארד שקל והיצוא ב-19.9 מיליארד שקל

מאת עמי אטינגר

בחודש מאי השנה, הסתכם יבוא הסחורות ב-24.6 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-19.9 מיליארד שקל והגירעון המסחרי ב-4.7 מיליארד שקל. הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס, אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית, היבוא הביטחוני ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה). נתונים על כלל יצוא ויבוא סחורות ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה. כך פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

יצוא הסחורות בחודשים ינואר-מאי השנה היווה 66.1% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) הגירעון המסחרי בחמשת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב- 6.4 מיליארד שקל, בממוצע לחודש ו-77.1 מיליארד שקל במונחים שנתיים, לעומת 52.2 מיליארד שקל בשנת 2011 ו-29 מיליארד שקל ב-2010.

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על עלייה בחודשים מרס-מאי ביבוא הסחורות (למעט יהלומים), ב-8.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7.1% בחישוב שנתי, בדצמבר 2011 – פברואר 2012.

בחודשים מרס-מאי השנה עלה יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-6.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2011 – פברואר 2012.

סחר הסחורות בחודש מאי, הושפע בין היתר משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש מאי נחלש השקל ביחס לדולר ארה"ב ב-2%, ביחס ללירה שטרלינג נחלש השקל ב-1.5% וביחס ליין היפני ב-3.9%. לעומת זאת, התחזק השקל ביחס ליורו ב-0.7% וביחס לפרנק השוויצרי הוא התחזק ב-0.6%.

יבוא הסחורות

יבוא הסחורות במאי השנה, הסתכם, כאמור, ב-24.6 מיליארד שקל. 38% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 15% היה יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 12% היה יבוא מוצרי צריכה ו-35% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה במרס-מאי השנה, על פי נתוני המגמה, ב-19.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 16.0% בדצמבר 2011 – פברואר 2012.

פירוט לפי קבוצות מראה על עלייה ביבוא חומרי גלם לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה שעלה ב- 29.6% בחישוב שנתי (2.2% בממוצע לחודש), ביבוא מתכות יקרות שעלה ב-28.3% בחישוב שנתי (2.1% בממוצע לחודש) וביבוא כימיקלים שעלה ב-27.8% בחישוב שנתי (2.1% בממוצע לחודש). לעומת זאת ירד יבוא עץ ומוצריו ב-4.1% בחישוב שנתי.

במרס-מאי השנה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, עלה ב-4.1%. זאת, לאחר ירידה של 0.6% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2011 – פברואר 2011. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-12.1% בחישוב שנתי במרס-מאי השנה. עיקר העלייה הייתה ביבוא מזון ומשקאות שעלה ב-18.7%. לעומת זאת, יבוא מוצרי בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד במרס-מאי השנה ב-9.4% בחישוב שנתי. עיקר ירידה הייתה ביבוא ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים, שירד ב-11.4% בחישוב שנתי.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים) הסתכם בחודשים ינואר-מאי השנה ב-13.1 מיליארד שקל, לעומת 15.1 מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים של שנת 2011.

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בחמשת החודשים הראשונים של השנה ב-27.8 מיליארד שקל, גבוה ב-43.2% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד. עלייה זו בערך היבוא מבטאת בעיקר את השינויים במחירים של חומרי אנרגיה בעולם.

לעומת 52.2 מיליארד שקל בשנת 2011 ו-29 מיליארד שקל ב-2010. בחודש מאי השנה הסתכם היבוא ב-24.6 מיליארד שקל והיצוא ב-19.9 מיליארד שקל

מאת עמי אטינגר

בחודש מאי השנה, הסתכם יבוא הסחורות ב-24.6 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-19.9 מיליארד שקל והגירעון המסחרי ב-4.7 מיליארד שקל. הנתונים כוללים את הסחורות שעברו במכס, אך אינם כוללים את נתוני הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית, היבוא הביטחוני ויבוא ויצוא שירותים (לרבות שירותי תוכנה). נתונים על כלל יצוא ויבוא סחורות ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה. כך פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

יצוא הסחורות בחודשים ינואר-מאי השנה היווה 66.1% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) הגירעון המסחרי בחמשת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב- 6.4 מיליארד שקל, בממוצע לחודש ו-77.1 מיליארד שקל במונחים שנתיים, לעומת 52.2 מיליארד שקל בשנת 2011 ו-29 מיליארד שקל ב-2010.

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על עלייה בחודשים מרס-מאי ביבוא הסחורות (למעט יהלומים), ב-8.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7.1% בחישוב שנתי, בדצמבר 2011 – פברואר 2012.

בחודשים מרס-מאי השנה עלה יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-6.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2011 – פברואר 2012.

סחר הסחורות בחודש מאי, הושפע בין היתר משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש מאי נחלש השקל ביחס לדולר ארה"ב ב-2%, ביחס ללירה שטרלינג נחלש השקל ב-1.5% וביחס ליין היפני ב-3.9%. לעומת זאת, התחזק השקל ביחס ליורו ב-0.7% וביחס לפרנק השוויצרי הוא התחזק ב-0.6%.

יבוא הסחורות

יבוא הסחורות במאי השנה, הסתכם, כאמור, ב-24.6 מיליארד שקל. 38% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 15% היה יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 12% היה יבוא מוצרי צריכה ו-35% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה במרס-מאי השנה, על פי נתוני המגמה, ב-19.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 16.0% בדצמבר 2011 – פברואר 2012.

פירוט לפי קבוצות מראה על עלייה ביבוא חומרי גלם לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה שעלה ב- 29.6% בחישוב שנתי (2.2% בממוצע לחודש), ביבוא מתכות יקרות שעלה ב-28.3% בחישוב שנתי (2.1% בממוצע לחודש) וביבוא כימיקלים שעלה ב-27.8% בחישוב שנתי (2.1% בממוצע לחודש). לעומת זאת ירד יבוא עץ ומוצריו ב-4.1% בחישוב שנתי.

במרס-מאי השנה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, עלה ב-4.1%. זאת, לאחר ירידה של 0.6% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2011 – פברואר 2011. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-12.1% בחישוב שנתי במרס-מאי השנה. עיקר העלייה הייתה ביבוא מזון ומשקאות שעלה ב-18.7%. לעומת זאת, יבוא מוצרי בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד במרס-מאי השנה ב-9.4% בחישוב שנתי. עיקר ירידה הייתה ביבוא ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים, שירד ב-11.4% בחישוב שנתי.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים) הסתכם בחודשים ינואר-מאי השנה ב-13.1 מיליארד שקל, לעומת 15.1 מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים של שנת 2011.

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בחמשת החודשים הראשונים של השנה ב-27.8 מיליארד שקל, גבוה ב-43.2% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד. עלייה זו בערך היבוא מבטאת בעיקר את השינויים במחירים של חומרי אנרגיה בעולם.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן