Skip to content

מורים יתנסו בפייסבוק כדי להבין איך תלמידיהם חווים את המציאות

מי שמשתייך לדור המורים הקודם – זה המאריך בדברים ומתעקש על עומק – מוכתר על ידי תלמידיו בתואר הלא מחמיא – "חופר". בניסיון לצמצם את הנתק הגובר בין עולם התלמידים לעולם המורים, פועל ד"ר עופר רימון, כדי להתאים את מערכת החינוך למאה ה-21 ולהפוך את הכיתות לטכנולוגיות יותר. הוא גם מחזיר את המורים לפייסבוק, בניגוד להנחיות הנוכחיות

מורים יתנסו בפייסבוק כדי להבין איך תלמידיהם חווים את המציאות

מי שמשתייך לדור המורים הקודם – זה המאריך בדברים ומתעקש על עומק – מוכתר על ידי תלמידיו בתואר הלא מחמיא – "חופר". בניסיון לצמצם את הנתק הגובר בין עולם התלמידים לעולם המורים, פועל ד"ר עופר רימון, כדי להתאים את מערכת החינוך למאה ה-21 ולהפוך את הכיתות לטכנולוגיות יותר. הוא גם מחזיר את המורים לפייסבוק, בניגוד להנחיות הנוכחיות

מי שמשתייך לדור המורים הקודם – זה המאריך בדברים ומתעקש על עומק – מוכתר על ידי תלמידיו בתואר הלא מחמיא – "חופר". בניסיון לצמצם את הנתק הגובר בין עולם התלמידים לעולם המורים, פועל ד"ר עופר רימון, כדי להתאים את מערכת החינוך למאה ה-21 ולהפוך את הכיתות לטכנולוגיות יותר. הוא גם מנסה להחזיר את המורים לפייסבוק, בניגוד להנחיות הקיימות

מאת אביב סלע

משרד החינוך יבקש ממורים להתנסות בפייסבוק, כדי להבין את תלמידיהם. כך הסביר אתמול (יום ה'), בכנס עמותת אשנב למען שימוש נבון באינטרנט, ראש מינהל טכנולוגיות במשרד החינוך, ד"ר עופר רימון.

ד"ר עופר רימון
המורה צריך להתפתח במדיה החברתית. ד"ר עופר רימון

רימון אחראי על פרויקט התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21. לדבריו, התלמידים של היום נולדו לעולם האינטרנט, הם קוראים טקסטים קצרים וצורכים וידיאו וקול. את מי שמשתייך לדור הקודם, זה המאריך בדברים ומתעקש על עומק, הם פוטרים בתואר הלא מחמיא – "חופר".

בניסיון לצמצם את הנתק הגובר בין עולם התלמידים ועולם המורים, רימון, זו השנה השלישית, פועל כדי להפוך את הכיתות לטכנולוגיות יותר. הוא עושה זאת על ידי מתן מחשבים ניידים למורים והתקנת מקרנים בכיתות, בעזרתם אפשר לשלב בשיעורים מצגות וסרטונים. אלה הופכים את השיעורים לרלוונטיים יותר לתלמידים.

אך לא כל המורים מסתפקים בסרטונים. הם שואלים, כן ומה הלאה?

לדברי רימון, אחד מנתיבי ההמשך המעניינים הוא האפשרות של מורה לא רק להקנות ידע, אלא ללמד את תלמידיו איך ללמוד. כדי שמורים יוכלו ללמד את תלמידיהם איך ללמוד, המורים צריכים להבין איך תלמידיהם מסתכלים על דברים. "חלק מהיכולות להכניס פדגוגיה מתקדמת מחייב התפתחות של המורה ברשת החברתית, למשל, מורים שיפתחו קבוצות דיון בין מורים, בארץ ובעולם. כאשר מורים יימצאו בסביבה כזו, ההוראה שלהם תשתפר, הם יחליפו מידע זה עם זה, אבל הם גם יבינו טוב יותר איך התלמידים שלהם חווים את המציאות."

אך לא כולם במערכת החינוך מסכימים עם הכיוון החדש. יו"ר פורום תקשוב של מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, ד"ר שמואל ארנון, אף השווה בין הרשתות החברתיות לגינות בהם בני נוער משתכרים בסופי שבוע. לדבריו, העובדה שהרשתות החברתיות פופולאריות, לא הופכת אותם לכלי חינוכי. "תפקידנו כאנשי חינוך הוא למנוע סכנות ולא להצטרף אליהן". ארנון מציע להמשיך ולפתח סביבות עבודה אינטרנטיות קהילתיות, כמו זו הקיימת בעיר חיפה, בהן יש פיקוח נוקשה על התכנים והכניסה מתאפשרת לתלמידים ואנשי חינוך בלבד.

עד היום, משרד החינוך היה מסויג מהשימוש בפייסבוק ואסר על מורים להיות חברים של תלמידיהם. הבקשה ממורים להתנסות בפייסבוק לא אמורה להפוך את הקערה על פיה, אך נראה שמשרד החינוך מתחיל לראות בפייסבוק הזדמנות ולא רק איום.

מי שמשתייך לדור המורים הקודם – זה המאריך בדברים ומתעקש על עומק – מוכתר על ידי תלמידיו בתואר הלא מחמיא – "חופר". בניסיון לצמצם את הנתק הגובר בין עולם התלמידים לעולם המורים, פועל ד"ר עופר רימון, כדי להתאים את מערכת החינוך למאה ה-21 ולהפוך את הכיתות לטכנולוגיות יותר. הוא גם מנסה להחזיר את המורים לפייסבוק, בניגוד להנחיות הקיימות

מאת אביב סלע

משרד החינוך יבקש ממורים להתנסות בפייסבוק, כדי להבין את תלמידיהם. כך הסביר אתמול (יום ה'), בכנס עמותת אשנב למען שימוש נבון באינטרנט, ראש מינהל טכנולוגיות במשרד החינוך, ד"ר עופר רימון.

ד"ר עופר רימון
המורה צריך להתפתח במדיה החברתית. ד"ר עופר רימון

רימון אחראי על פרויקט התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21. לדבריו, התלמידים של היום נולדו לעולם האינטרנט, הם קוראים טקסטים קצרים וצורכים וידיאו וקול. את מי שמשתייך לדור הקודם, זה המאריך בדברים ומתעקש על עומק, הם פוטרים בתואר הלא מחמיא – "חופר".

בניסיון לצמצם את הנתק הגובר בין עולם התלמידים ועולם המורים, רימון, זו השנה השלישית, פועל כדי להפוך את הכיתות לטכנולוגיות יותר. הוא עושה זאת על ידי מתן מחשבים ניידים למורים והתקנת מקרנים בכיתות, בעזרתם אפשר לשלב בשיעורים מצגות וסרטונים. אלה הופכים את השיעורים לרלוונטיים יותר לתלמידים.

אך לא כל המורים מסתפקים בסרטונים. הם שואלים, כן ומה הלאה?

לדברי רימון, אחד מנתיבי ההמשך המעניינים הוא האפשרות של מורה לא רק להקנות ידע, אלא ללמד את תלמידיו איך ללמוד. כדי שמורים יוכלו ללמד את תלמידיהם איך ללמוד, המורים צריכים להבין איך תלמידיהם מסתכלים על דברים. "חלק מהיכולות להכניס פדגוגיה מתקדמת מחייב התפתחות של המורה ברשת החברתית, למשל, מורים שיפתחו קבוצות דיון בין מורים, בארץ ובעולם. כאשר מורים יימצאו בסביבה כזו, ההוראה שלהם תשתפר, הם יחליפו מידע זה עם זה, אבל הם גם יבינו טוב יותר איך התלמידים שלהם חווים את המציאות."

אך לא כולם במערכת החינוך מסכימים עם הכיוון החדש. יו"ר פורום תקשוב של מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, ד"ר שמואל ארנון, אף השווה בין הרשתות החברתיות לגינות בהם בני נוער משתכרים בסופי שבוע. לדבריו, העובדה שהרשתות החברתיות פופולאריות, לא הופכת אותם לכלי חינוכי. "תפקידנו כאנשי חינוך הוא למנוע סכנות ולא להצטרף אליהן". ארנון מציע להמשיך ולפתח סביבות עבודה אינטרנטיות קהילתיות, כמו זו הקיימת בעיר חיפה, בהן יש פיקוח נוקשה על התכנים והכניסה מתאפשרת לתלמידים ואנשי חינוך בלבד.

עד היום, משרד החינוך היה מסויג מהשימוש בפייסבוק ואסר על מורים להיות חברים של תלמידיהם. הבקשה ממורים להתנסות בפייסבוק לא אמורה להפוך את הקערה על פיה, אך נראה שמשרד החינוך מתחיל לראות בפייסבוק הזדמנות ולא רק איום.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן