דו"ח ועדת פלסנר: עד 2016, יגויסו 80 אחוז מכל שנתון בציבור חרדי

הדוח פורסם, למרות שנתניהו החליט על פירוק הוועדה. על פי הדוח, מי שישתמט משירות ישלם מחיר כבד – בענישה פלילית ובשלילת הטבות כספיות. מומלץ כי כי לא תהיה דחיית שירות מעבר לגיל 22, למעט קבוצת "מתמידים", המונה 1,500 תלמידים בשנתון. פלסנר: "במסמך זה מוצג פתרון מאוזן בין הצרכים השונים של נשיאה בנטל, שמירה על מדינת ישראל ושימור עולם התורה"

דו"ח ועדת פלסנר: עד 2016, יגויסו 80 אחוז מכל שנתון בציבור חרדי

הדוח פורסם, למרות שנתניהו החליט על פירוק הוועדה. על פי הדוח, מי שישתמט משירות ישלם מחיר כבד – בענישה פלילית ובשלילת הטבות כספיות. מומלץ כי כי לא תהיה דחיית שירות מעבר לגיל 22, למעט קבוצת "מתמידים", המונה 1,500 תלמידים בשנתון. פלסנר: "במסמך זה מוצג פתרון מאוזן בין הצרכים השונים של נשיאה בנטל, שמירה על מדינת ישראל ושימור עולם התורה"

הדוח פורסם, למרות שנתניהו החליט על פירוק הוועדה. על פי הדוח, מי שישתמט משירות ישלם מחיר כבד – בענישה פלילית ובשלילת הטבות כספיות. מומלץ כי כי לא תהיה דחיית שירות מעבר לגיל 22,  למעט קבוצת "מתמידים", המונה 1,500 תלמידים בשנתון. פלסנר: "במסמך זה מוצג  פתרון מאוזן בין הצרכים השונים של נשיאה בנטל, שמירה על מדינת ישראל ושימור עולם התורה"

מאת צבי זינגר

עד שנת 2016, כ-80 אחוז מכל שנתון גיוס של אוכלוסיית הציבור החרדי ישרת במסלולי שירות משמעותי בצבא או בשירות האזרחי. מי שישתמט משירות ישלם מחיר כבד – הן בענישה פלילית והן בשלילת הטבות כספיות. כך ממליץ ח"כ פלסנר, בדו"ח שפירסם הבוקר – פרסום שנעשה למרות שראש הממשלה נתניהו הכריז על פירוקה של ועדת פלסנר. התגובות: רוב הגופים המאוגדים במטה למאבק על שוויון בנטל מקבלים את עיקרי הדו"ח. חלקם מסתייגים מחלק מן המסקנות.

ואלה הן ההמלצות העיקריות של הדו"ח:

* האחריות לשירות היא אישית וכוללת קנס כספי למשתמט; לאחר ארבע שנים מיום כניסת החוק לתוקף. – מעבר לענישה פלילית או חלופת קנס (בכל מקרה רישום פלילי); שלילת הטבות בתחומי הארנונה והטבות לדיור וביטול מלגת "כולל" חודשית בסך 850 שקלים.

* באשר לגיל הגיוס: הדו"ח ממליץ כי לא תהיה דחיית שירות מעבר לגיל 22,  למעט קבוצת "מתמידים", המונה 1,500 תלמידים בשנתון.

פלסנר (צילום מתוך האתר של הח"כ)
"נבחרתי על ידי הציבור לכהן כמשרת ציבור". פלסנר (צילום מתוך האתר של הח"כ)

* מסלולי שירות: צה"ל והשירות האזרחי יפתחו וירחיבו מסלולי שירות משמעותי העונים על יעדי הגיוס. השירות המקוצר יבוטל.

* האחריות הקהילתית: הדו"ח יוצר זיקה ישירה בין עמידה במתווה יעדי הגיוס העולים, לסך תקציב הישיבות הכולל. אי עמידה ביעדי הגיוס תפחית את סכום ההקצבה ביחס ישר. ישיבות שתלמידיהם ישרתו במסלולי השירות יתוגמלו ביתר, לעומת ישיבות אחרות שיתוגמלו בחסר. במקביל יינתן תמריץ חיובי לגיוס מוקדם החל מגיל 18.

* פיקוח ואכיפה – ימוסדו מנגנונים אפקטיביים באחריות צבא הגנה לישראל למחויבי הגיוס ולמוסדותיהם.

הדו"ח קובע גם את המודל לגיוס מועמדים לשירות בקרב האוכלוסיה החרדית. החל בגיל 17 – כל מועמד לשירות ביטחון חייב להגיע מדי שנה ליום התייצבות בממ"ח (מרכז מידע חרדי),במהלכו יעבור אבחון ובו יוצגו לו מסלולי שירות אפשריים.

לגילאי 18-22 תינתן אפשרות לגיוס באחד ממסלולי השירות הצבאי הייעודיים לחרדים או באחד מן המסלולים החדשים שיוקמו בשנים הקרובות. בהגיעו לגיל 22 – יחויב המועמד לשירות ביטחון להצהיר על החלטתו בדבר השירות באחד משלושת המסלולים הבאים: גיוס לשירות צבאי למשך שנתיים, גיוס לשירות אזרחי או בקשת מעמד "מתמיד" ("תורתו אומנותו" – צ.ז.). במקביל, יאשר שר הביטחון 1,500 צווי "מתמידים",  על פי המלצת ועד הישיבות או ראשי הישיבות. עד לגיל 23 חייב המועמד לשירות ביטחון שטרם התגייס לממש את התייצבותו על פי אחת משלושת האפשרויות – ולא, תחול עליו אחריות אישית ויחולו עליו סנקציות אישיות.

טקס השבעה לחיילי מחזור מרץ 12 של גדוד נצח יהודה,  הנחל החרדי (צילומים: אהרון שטיינמץ, עמותת נצח יהודה)
טקס השבעה לחיילי מחזור מרץ 12 של גדוד נצח יהודה, הנחל החרדי (צילומים: אהרון שטיינמץ, עמותת נצח יהודה)

הדו"ח קובע, כי על הצבא להיערך לכך ששירות חרדים בצבא עשוי להתרחב בשנים הקרובות באופן משמעותי. "לשם כך על צה"ל מוטלת המשימה להקים מגוון מסלולים חדשים וייעודיים לחרדים.  את היחידות הקיימות יש להרחיב ולהקים דומות להן במקומות נוספים.

"בתחום השירות הקרבי על הצבא להקים גדוד חרדי נוסף: 'נצח ישראל', שייועד למשימות מבצעיות.  בטווח רחוק יותר יוקמו עוד 3 גדודי לוחמים חרדים נוסף על גדוד "נצח יהודה".  במסגרת פרויקט השח"ר על הצבא להרחיב את הפרויקט ביחידות הקיימות ולפתוח יחידות שח"ר חדשות, גם ביחידות בהן חרדים אינם משרתים כיום כלל. בנוסף לכך, על הצבא, בתיאום עם המשרד לביטחון פנים, לפתוח מסלולי שירות ייעודיים לחרדים במסגרת כוחות הביטחון השונים, ובכללם: משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, כיבוי אש, מגן דוד אדום, שירות הביטחון הכללי והמוסד".

הדו"ח קובע, גם כי החוק החדש חייב לכלול תקופות מינימאליות לשירות חרדים בצבא ובשירות האזרחי.  "בכדי לקדם את השוויון בין המשרתים יש לקבוע משך שירות מינימאלי של 24 חודשים בכל אחד מן המסלולים, למעט מסלול ההסדר. בהתאמה, אף אורך מסלול השירות האזרחי יועלה בהדרגה ל-18 חודש בתוך ארבע שנים. כמו כן יש לקבע באופן ברור את הגילאים לפנייה למסלולים השונים, כדלהלן: עד גיל 20 שירות במסגרת מסלולי הנצ"ח או ישיבת הסדר (למעט חסרי התאמה ובעלי כושר לקוי); בין הגילאים 20-22 רשאים החרדים הנשואים לפנות אף למסלולי שירות הביטחון; החל מגיל 22 ייפתחו כל המסלולים לכלל המשרתים החרדים.

"נבחרתי על ידי הציבור לכהן כמשרת ציבור", כתב ח"כ פלסנר בדברי הפתיחה בדו"ח. "במשך כל שהותי בכנסת השקעתי מרכיב משמעותי מזמני ומרצי לקידום נושא השוויון בנטל. פעלתי בנושא במשך מספר שנים ומסמך זה המוצג לפניכם הוא תמצית הדברים אותם למדתי בשנים אלו. במסמך זה מוצג  פתרון מאוזן בין הצרכים השונים של נשיאה בנטל, שמירה על מדינת ישראל ושימור עולם התורה. אני בטוח כי מסמך זה ישמש בעתיד כל מי שירצה לעסוק ברצינות בסוגיה זו".

התגובות לדוח פלסנר:

ממטה המאבק לשינוי חוק טל נמסר בתגובה: "המטה תומך ברציונל ובמספר חלקים בדו"ח פלסנר. אנחנו מעריכים את העבודה וההשקעה של ח"כ פלסנר, ובעיקר את עמידתו מול הלחצים של ראש הממשלה והמפלגות החרדיות. לצערנו, ראש הממשלה ניסה להמית את הדוח עוד לפני פרסומו במטרה להציע הצעה שמשמעותה היא בחירה בחרדים על חשבון המשרתים. כל הקומבינות והספינים שמתעופפים באוויר לא משנים את העובדה הפשוטה – נתניהו משמיד את עקרון צבא העם, ובעוד 10 שנים, כאשר ועדת חקירה תבדוק מדוע מרבית הישראלים לא משרתים בצבא – היא תחזור להחלטה הדרמטית של נתניהו להעדיף שנה של קואליציה עם החרדים על פני צבא ההגנה לישראל.

"הכדור כרגע בידיים של השר מופז", נאמר בתגובת המטה. "אם הוא ייכנע 'לפשרה כואבת' כדי לשמור על הקואליציה ועל הכיסא, הרי שהוא יוכיח פעם נוספת שהמרחק בין הצהרות למעשים הוא גדול כמו המרחק בין בני ברק לבין תרומה לחברה הישראלית".  במטה המאבק אומרים עוד: "במוצ"ש הקרוב, ציבור המשרתים יאמר את דברו בעצרת שתיערך במוזיאון תל אביב".

עידן מילר, יו"ר "המחנה המשותף": "הדו"ח רחוק מאוד מלהיות מושלם. בעיקר ההמלצה על אפשרות דחיית השירות לגיל 23. עם זאת חוק שיהיה מבוסס על ההמלצות הללו יקדם משמעותית את השוויון בנטל. הבעיה שעוד בטרם יצא לאוויר העולם, הדו"ח הזה הוא גוויה פוליטית. ראש הממשלה בחר להיכנע לחרדים ולמכור את ציבור המשרתים. מופז וליברמן שהצהירו שהם מחויבים לפתרון אמיתי בנושא חייבים לנקוט מעשה עוד השבוע ולהודיע על פרישה מיידית ממשלת נתניהו".

יו"ר האופוזיציה, שלי יחימוביץ: "למסיבת העיתונאים של ועדת פלסנר אין כל ערך והיא חלק מהונאה של הציבור ומתיאטרון בובות פוליטי, הצגה שיש להפסיקה מיד. באותה מידה אפשר היה לכנס מסיבת עיתונאים על טיסה למאדים. אין ספק שכוונותיו של פלסנר טובות, וחלק מהמסקנות ראויות, אבל הן מתנפצות אל מציאות של חבירה צינית בין קדימה לליכוד, שנועדה רק לצרכי הישרדות פוליטית. כבר כעת עוברת קדימה השפלה כאשר היא מציגה קבל עם ובחגיגיות מסקנות שממילא יושלכו לפח. לנתניהו מלכתחילה לא היתה כוונה לבדוק בכובד ראש פתרון לבעיה וכל עיסוקו בנושא הוא להטוטים פוליטיים."

גם יו״ר מרצ, ח"כ זהבה גלאון, תקפה את קדימה בחריפות: "זוהי שירת הברבור של קדימה. דו"ח הסרק של פלסנר ומופז נועד להכשיר את המשך ישיבת הבטלה של קדימה בקואליציית נתניהו", אמרה גלאון, "במקום להציע חוק שירות ממלכתי שוויוני – אזרחי או צבאי, מסקנות הדו"ח נועדו לטהר את שרץ האפליה. מופז כבר התגלה כנמר של נייר, והוא מייצר משברי שווא ואיומים על עזיבת הקואליציה, וכך הוא מנשים את קדימה, שכבר מזמן מתה מוות קליני".

מצד החרדים התייחסו, כצפוי, בעוינות לדו"ח פלסנר. יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ ישראל אייכלר, אמר כי מסקנות הוועדה הן "הוכחה שהמטרה הייתה נעולה מראש, לחסל את תקציב הישיבות ולא מציאת דרך לשוויון בנטל". לדבריו, "מי שאינו רוצה בהפיכת ישראל ללבנון וסוריה, חייב לשחרר את כל האזרחים מגיוס חובה."

יו"ר מפלגת "יש עתיד" יאיר לפיד אמר בעקבות פרסום המסקנות: "ההנחות הסקטוריאליות שמעניקה ועדת פלסנר במסקנותיה, כאשר היא דוחה את גיל הגיוס הממשי לחרדים ל-23, מעקרת את עקרון השוויון מתוכנו. זהו מתווה בלתי ישים מעשית וכלכלית, שיביא הלכה למעשה למניעת גיוסם בפועל. הרחבת מעגל המתגייסים והחלת חובת שירות – צבאי או אזרחי – על כל אזרח ישראלי בהגיעו לגיל 18 היא הכרח, כדי להביא להפסקת הקרע בחברה הישראלית ולמניעת המשך נשיאת הנטל באופן בלעדי על ידי מעמד הביניים הקורס".

לפיד הוסיף כי: "האחריות ליצירת שוויון אמיתי בחברה הישראלית מוטלת על ראש הממשלה, שעושה הכל כדי לברוח מהכרעה ולמרוח את הציבור הישראלי בתרגילים שונים. אין פתרון אחר מלבד שירות שווה לכולם". לפיד הודיע, כי בכוונתו להשתתף בעצרת "שירות שווה לכולם", שתתקיים במוצ"ש ברחבת מוזיאון תל אביב וקרא לציבור הרחב להגיע.

גם ביום שישי הקרוב ייצאו פעילי ותומכי "יש עתיד" למבצע צמתים ברחבי הארץ בקריאה לשירות שווה לכולם.

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הרב עו"ד אורי רגב, הגיב: "דו"ח פלסנר כולל צעדים אמיצים והכרחיים כמו הסנקציות נגד משתמטים, לצד המלצות בעייתיות מאוד ובלתי סבירות כמו דחיית הגיוס עד גיל 23. העובדה שראש הממשלה בנימין נתניהו לא היה מוכן לאמץ אפילו את הפשרה מרחיקת לכת שאליה הלך פלסנר, מוכיחה שהוא מעדיף את שימור הקואליציה עם המפלגות החרדיות על פני גיוס תלמידי הישיבות. לשם כך הוא מוכן למכור את ציבור בוחריו ואת עתיד הציונות ולהחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית להגיע לשירות חובה לכל. ההיסטוריה לא תשכח זאת לנתניהו. יש לקוות שגם המצביעים לא ישכחו".

ח"כ הרב חיים אמסלם, יו"ר תנועת עם שלם, שנכח בהצגת הדו"ח ע"י ח"כ פלסנר, הגיב על הדו"ח: "אני מסכים עם מרבית עקרונות הדו"ח, למרות שהיה מקום לשינויים, לתיקונים ולשיפורים, אך זהו המוצר המוגמר של הוועדה ויש לברך עליו.

"אני פונה בעת הזאת לאחי החרדים ובמיוחד לספרדים שבהם: על כולם להבין שהמצב שהיה עד כה לא יכול להימשך ויש להפסיק את חילול השם שייגרם בהמשך המצב הנוכחי. הלומדים 'המתמידים' שיישארו במסגרת ויקבלו מלגה ותמיכה, הם הברכה של עם ישראל ומדינת ישראל מתכבדת ומתברכת בתמיכתה בהם. עיקרון הנשיאה המשותפת בנטל הוא עקרון תורני והוא מצווה".

ח"כ אמסלם הוסיף: "אני מבקש ומתחנן מכל הצדדים שלא נגרר חלילה להסתה, לא מכאן ולא מכאן. היום הזה יכול להיות הזדמנות לפתיחת דף חדש של אחדות בישראל, שצריכה לבוא מכל הזרמים והמגזרים, דתיים כחילוניים. כל הצדדים חייבים להבין כי השינוי המדורג הוא מחויב וברוח התורה, שעליה נאמר כי "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

הדוח פורסם, למרות שנתניהו החליט על פירוק הוועדה. על פי הדוח, מי שישתמט משירות ישלם מחיר כבד – בענישה פלילית ובשלילת הטבות כספיות. מומלץ כי כי לא תהיה דחיית שירות מעבר לגיל 22,  למעט קבוצת "מתמידים", המונה 1,500 תלמידים בשנתון. פלסנר: "במסמך זה מוצג  פתרון מאוזן בין הצרכים השונים של נשיאה בנטל, שמירה על מדינת ישראל ושימור עולם התורה"

מאת צבי זינגר

עד שנת 2016, כ-80 אחוז מכל שנתון גיוס של אוכלוסיית הציבור החרדי ישרת במסלולי שירות משמעותי בצבא או בשירות האזרחי. מי שישתמט משירות ישלם מחיר כבד – הן בענישה פלילית והן בשלילת הטבות כספיות. כך ממליץ ח"כ פלסנר, בדו"ח שפירסם הבוקר – פרסום שנעשה למרות שראש הממשלה נתניהו הכריז על פירוקה של ועדת פלסנר. התגובות: רוב הגופים המאוגדים במטה למאבק על שוויון בנטל מקבלים את עיקרי הדו"ח. חלקם מסתייגים מחלק מן המסקנות.

ואלה הן ההמלצות העיקריות של הדו"ח:

* האחריות לשירות היא אישית וכוללת קנס כספי למשתמט; לאחר ארבע שנים מיום כניסת החוק לתוקף. – מעבר לענישה פלילית או חלופת קנס (בכל מקרה רישום פלילי); שלילת הטבות בתחומי הארנונה והטבות לדיור וביטול מלגת "כולל" חודשית בסך 850 שקלים.

* באשר לגיל הגיוס: הדו"ח ממליץ כי לא תהיה דחיית שירות מעבר לגיל 22,  למעט קבוצת "מתמידים", המונה 1,500 תלמידים בשנתון.

פלסנר (צילום מתוך האתר של הח"כ)
"נבחרתי על ידי הציבור לכהן כמשרת ציבור". פלסנר (צילום מתוך האתר של הח"כ)

* מסלולי שירות: צה"ל והשירות האזרחי יפתחו וירחיבו מסלולי שירות משמעותי העונים על יעדי הגיוס. השירות המקוצר יבוטל.

* האחריות הקהילתית: הדו"ח יוצר זיקה ישירה בין עמידה במתווה יעדי הגיוס העולים, לסך תקציב הישיבות הכולל. אי עמידה ביעדי הגיוס תפחית את סכום ההקצבה ביחס ישר. ישיבות שתלמידיהם ישרתו במסלולי השירות יתוגמלו ביתר, לעומת ישיבות אחרות שיתוגמלו בחסר. במקביל יינתן תמריץ חיובי לגיוס מוקדם החל מגיל 18.

* פיקוח ואכיפה – ימוסדו מנגנונים אפקטיביים באחריות צבא הגנה לישראל למחויבי הגיוס ולמוסדותיהם.

הדו"ח קובע גם את המודל לגיוס מועמדים לשירות בקרב האוכלוסיה החרדית. החל בגיל 17 – כל מועמד לשירות ביטחון חייב להגיע מדי שנה ליום התייצבות בממ"ח (מרכז מידע חרדי),במהלכו יעבור אבחון ובו יוצגו לו מסלולי שירות אפשריים.

לגילאי 18-22 תינתן אפשרות לגיוס באחד ממסלולי השירות הצבאי הייעודיים לחרדים או באחד מן המסלולים החדשים שיוקמו בשנים הקרובות. בהגיעו לגיל 22 – יחויב המועמד לשירות ביטחון להצהיר על החלטתו בדבר השירות באחד משלושת המסלולים הבאים: גיוס לשירות צבאי למשך שנתיים, גיוס לשירות אזרחי או בקשת מעמד "מתמיד" ("תורתו אומנותו" – צ.ז.). במקביל, יאשר שר הביטחון 1,500 צווי "מתמידים",  על פי המלצת ועד הישיבות או ראשי הישיבות. עד לגיל 23 חייב המועמד לשירות ביטחון שטרם התגייס לממש את התייצבותו על פי אחת משלושת האפשרויות – ולא, תחול עליו אחריות אישית ויחולו עליו סנקציות אישיות.

טקס השבעה לחיילי מחזור מרץ 12 של גדוד נצח יהודה,  הנחל החרדי (צילומים: אהרון שטיינמץ, עמותת נצח יהודה)
טקס השבעה לחיילי מחזור מרץ 12 של גדוד נצח יהודה, הנחל החרדי (צילומים: אהרון שטיינמץ, עמותת נצח יהודה)

הדו"ח קובע, כי על הצבא להיערך לכך ששירות חרדים בצבא עשוי להתרחב בשנים הקרובות באופן משמעותי. "לשם כך על צה"ל מוטלת המשימה להקים מגוון מסלולים חדשים וייעודיים לחרדים.  את היחידות הקיימות יש להרחיב ולהקים דומות להן במקומות נוספים.

"בתחום השירות הקרבי על הצבא להקים גדוד חרדי נוסף: 'נצח ישראל', שייועד למשימות מבצעיות.  בטווח רחוק יותר יוקמו עוד 3 גדודי לוחמים חרדים נוסף על גדוד "נצח יהודה".  במסגרת פרויקט השח"ר על הצבא להרחיב את הפרויקט ביחידות הקיימות ולפתוח יחידות שח"ר חדשות, גם ביחידות בהן חרדים אינם משרתים כיום כלל. בנוסף לכך, על הצבא, בתיאום עם המשרד לביטחון פנים, לפתוח מסלולי שירות ייעודיים לחרדים במסגרת כוחות הביטחון השונים, ובכללם: משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, כיבוי אש, מגן דוד אדום, שירות הביטחון הכללי והמוסד".

הדו"ח קובע, גם כי החוק החדש חייב לכלול תקופות מינימאליות לשירות חרדים בצבא ובשירות האזרחי.  "בכדי לקדם את השוויון בין המשרתים יש לקבוע משך שירות מינימאלי של 24 חודשים בכל אחד מן המסלולים, למעט מסלול ההסדר. בהתאמה, אף אורך מסלול השירות האזרחי יועלה בהדרגה ל-18 חודש בתוך ארבע שנים. כמו כן יש לקבע באופן ברור את הגילאים לפנייה למסלולים השונים, כדלהלן: עד גיל 20 שירות במסגרת מסלולי הנצ"ח או ישיבת הסדר (למעט חסרי התאמה ובעלי כושר לקוי); בין הגילאים 20-22 רשאים החרדים הנשואים לפנות אף למסלולי שירות הביטחון; החל מגיל 22 ייפתחו כל המסלולים לכלל המשרתים החרדים.

"נבחרתי על ידי הציבור לכהן כמשרת ציבור", כתב ח"כ פלסנר בדברי הפתיחה בדו"ח. "במשך כל שהותי בכנסת השקעתי מרכיב משמעותי מזמני ומרצי לקידום נושא השוויון בנטל. פעלתי בנושא במשך מספר שנים ומסמך זה המוצג לפניכם הוא תמצית הדברים אותם למדתי בשנים אלו. במסמך זה מוצג  פתרון מאוזן בין הצרכים השונים של נשיאה בנטל, שמירה על מדינת ישראל ושימור עולם התורה. אני בטוח כי מסמך זה ישמש בעתיד כל מי שירצה לעסוק ברצינות בסוגיה זו".

התגובות לדוח פלסנר:

ממטה המאבק לשינוי חוק טל נמסר בתגובה: "המטה תומך ברציונל ובמספר חלקים בדו"ח פלסנר. אנחנו מעריכים את העבודה וההשקעה של ח"כ פלסנר, ובעיקר את עמידתו מול הלחצים של ראש הממשלה והמפלגות החרדיות. לצערנו, ראש הממשלה ניסה להמית את הדוח עוד לפני פרסומו במטרה להציע הצעה שמשמעותה היא בחירה בחרדים על חשבון המשרתים. כל הקומבינות והספינים שמתעופפים באוויר לא משנים את העובדה הפשוטה – נתניהו משמיד את עקרון צבא העם, ובעוד 10 שנים, כאשר ועדת חקירה תבדוק מדוע מרבית הישראלים לא משרתים בצבא – היא תחזור להחלטה הדרמטית של נתניהו להעדיף שנה של קואליציה עם החרדים על פני צבא ההגנה לישראל.

"הכדור כרגע בידיים של השר מופז", נאמר בתגובת המטה. "אם הוא ייכנע 'לפשרה כואבת' כדי לשמור על הקואליציה ועל הכיסא, הרי שהוא יוכיח פעם נוספת שהמרחק בין הצהרות למעשים הוא גדול כמו המרחק בין בני ברק לבין תרומה לחברה הישראלית".  במטה המאבק אומרים עוד: "במוצ"ש הקרוב, ציבור המשרתים יאמר את דברו בעצרת שתיערך במוזיאון תל אביב".

עידן מילר, יו"ר "המחנה המשותף": "הדו"ח רחוק מאוד מלהיות מושלם. בעיקר ההמלצה על אפשרות דחיית השירות לגיל 23. עם זאת חוק שיהיה מבוסס על ההמלצות הללו יקדם משמעותית את השוויון בנטל. הבעיה שעוד בטרם יצא לאוויר העולם, הדו"ח הזה הוא גוויה פוליטית. ראש הממשלה בחר להיכנע לחרדים ולמכור את ציבור המשרתים. מופז וליברמן שהצהירו שהם מחויבים לפתרון אמיתי בנושא חייבים לנקוט מעשה עוד השבוע ולהודיע על פרישה מיידית ממשלת נתניהו".

יו"ר האופוזיציה, שלי יחימוביץ: "למסיבת העיתונאים של ועדת פלסנר אין כל ערך והיא חלק מהונאה של הציבור ומתיאטרון בובות פוליטי, הצגה שיש להפסיקה מיד. באותה מידה אפשר היה לכנס מסיבת עיתונאים על טיסה למאדים. אין ספק שכוונותיו של פלסנר טובות, וחלק מהמסקנות ראויות, אבל הן מתנפצות אל מציאות של חבירה צינית בין קדימה לליכוד, שנועדה רק לצרכי הישרדות פוליטית. כבר כעת עוברת קדימה השפלה כאשר היא מציגה קבל עם ובחגיגיות מסקנות שממילא יושלכו לפח. לנתניהו מלכתחילה לא היתה כוונה לבדוק בכובד ראש פתרון לבעיה וכל עיסוקו בנושא הוא להטוטים פוליטיים."

גם יו״ר מרצ, ח"כ זהבה גלאון, תקפה את קדימה בחריפות: "זוהי שירת הברבור של קדימה. דו"ח הסרק של פלסנר ומופז נועד להכשיר את המשך ישיבת הבטלה של קדימה בקואליציית נתניהו", אמרה גלאון, "במקום להציע חוק שירות ממלכתי שוויוני – אזרחי או צבאי, מסקנות הדו"ח נועדו לטהר את שרץ האפליה. מופז כבר התגלה כנמר של נייר, והוא מייצר משברי שווא ואיומים על עזיבת הקואליציה, וכך הוא מנשים את קדימה, שכבר מזמן מתה מוות קליני".

מצד החרדים התייחסו, כצפוי, בעוינות לדו"ח פלסנר. יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ ישראל אייכלר, אמר כי מסקנות הוועדה הן "הוכחה שהמטרה הייתה נעולה מראש, לחסל את תקציב הישיבות ולא מציאת דרך לשוויון בנטל". לדבריו, "מי שאינו רוצה בהפיכת ישראל ללבנון וסוריה, חייב לשחרר את כל האזרחים מגיוס חובה."

יו"ר מפלגת "יש עתיד" יאיר לפיד אמר בעקבות פרסום המסקנות: "ההנחות הסקטוריאליות שמעניקה ועדת פלסנר במסקנותיה, כאשר היא דוחה את גיל הגיוס הממשי לחרדים ל-23, מעקרת את עקרון השוויון מתוכנו. זהו מתווה בלתי ישים מעשית וכלכלית, שיביא הלכה למעשה למניעת גיוסם בפועל. הרחבת מעגל המתגייסים והחלת חובת שירות – צבאי או אזרחי – על כל אזרח ישראלי בהגיעו לגיל 18 היא הכרח, כדי להביא להפסקת הקרע בחברה הישראלית ולמניעת המשך נשיאת הנטל באופן בלעדי על ידי מעמד הביניים הקורס".

לפיד הוסיף כי: "האחריות ליצירת שוויון אמיתי בחברה הישראלית מוטלת על ראש הממשלה, שעושה הכל כדי לברוח מהכרעה ולמרוח את הציבור הישראלי בתרגילים שונים. אין פתרון אחר מלבד שירות שווה לכולם". לפיד הודיע, כי בכוונתו להשתתף בעצרת "שירות שווה לכולם", שתתקיים במוצ"ש ברחבת מוזיאון תל אביב וקרא לציבור הרחב להגיע.

גם ביום שישי הקרוב ייצאו פעילי ותומכי "יש עתיד" למבצע צמתים ברחבי הארץ בקריאה לשירות שווה לכולם.

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הרב עו"ד אורי רגב, הגיב: "דו"ח פלסנר כולל צעדים אמיצים והכרחיים כמו הסנקציות נגד משתמטים, לצד המלצות בעייתיות מאוד ובלתי סבירות כמו דחיית הגיוס עד גיל 23. העובדה שראש הממשלה בנימין נתניהו לא היה מוכן לאמץ אפילו את הפשרה מרחיקת לכת שאליה הלך פלסנר, מוכיחה שהוא מעדיף את שימור הקואליציה עם המפלגות החרדיות על פני גיוס תלמידי הישיבות. לשם כך הוא מוכן למכור את ציבור בוחריו ואת עתיד הציונות ולהחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית להגיע לשירות חובה לכל. ההיסטוריה לא תשכח זאת לנתניהו. יש לקוות שגם המצביעים לא ישכחו".

ח"כ הרב חיים אמסלם, יו"ר תנועת עם שלם, שנכח בהצגת הדו"ח ע"י ח"כ פלסנר, הגיב על הדו"ח: "אני מסכים עם מרבית עקרונות הדו"ח, למרות שהיה מקום לשינויים, לתיקונים ולשיפורים, אך זהו המוצר המוגמר של הוועדה ויש לברך עליו.

"אני פונה בעת הזאת לאחי החרדים ובמיוחד לספרדים שבהם: על כולם להבין שהמצב שהיה עד כה לא יכול להימשך ויש להפסיק את חילול השם שייגרם בהמשך המצב הנוכחי. הלומדים 'המתמידים' שיישארו במסגרת ויקבלו מלגה ותמיכה, הם הברכה של עם ישראל ומדינת ישראל מתכבדת ומתברכת בתמיכתה בהם. עיקרון הנשיאה המשותפת בנטל הוא עקרון תורני והוא מצווה".

ח"כ אמסלם הוסיף: "אני מבקש ומתחנן מכל הצדדים שלא נגרר חלילה להסתה, לא מכאן ולא מכאן. היום הזה יכול להיות הזדמנות לפתיחת דף חדש של אחדות בישראל, שצריכה לבוא מכל הזרמים והמגזרים, דתיים כחילוניים. כל הצדדים חייבים להבין כי השינוי המדורג הוא מחויב וברוח התורה, שעליה נאמר כי "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן