Skip to content

מעקב אחרי ראלי דקר: סיכום היום השני והשלישי

מגפון ממשיך להביא לכם את אירועי השעה מהראלי דקר בדרום אמריקה. והפעם: שלושה ימים שהתחילו בפציעות ופרישות תחת חום של 45 מעלות יסתיימו בגובה 3,400 מטרים

מעקב אחרי ראלי דקר: סיכום היום השני והשלישי

מגפון ממשיך להביא לכם את אירועי השעה מהראלי דקר בדרום אמריקה. והפעם: שלושה ימים שהתחילו בפציעות ופרישות תחת חום של 45 מעלות יסתיימו בגובה 3,400 מטרים

דני בר ממשיך להביא לכם את אירועי השעה מהראלי דקר בדרום אמריקה. והפעם: שלושה ימים שהתחילו בפציעות ופרישות תחת חום של 45 מעלות יסתיימו בגובה 3,400 מטרים

דני בר

ביום השני למרוץ, גמעו המתחרים 777 ק"מ בין סנטה רוזה דה-לה-פמפה ועד סן רפאל. מתוך מרחק זה, 290 ק"מ היו תחרותיים (לאופנועים היה מסלול ארוך יותר ב-5 ק"מ).

ביום השלישי, בין סן רפאל לסן חואן, בחום שהגיע ל-45 מעלות צלזיוס ויותר, התחרו המכוניות ב-270 ק"מ של מדבר סלעי בעיקרו, ואילו האופנועים הסתפקו ב-208 ק"מ קשים עם תאונות ופצועים רבים. כל קטע הנסיעה ביום השלישי נמדד ב-500 ק"מ חמים מנשוא.

רוכב האופנוע קומה התברבר ביום השני ורק לאחר 8 ק"מ זיהה את הטעות וחזר. הטעות עלתה לו ב-13 דק' לדבריו, והורידה אותו למקום השני.

זוכה העבר אל-עטיה בצרות ולא מצליח להדביק את האחרים עם ההאמר החדש שלו, וזה עוד לפני שלב החולות בו חווה ההאמר קושי גדול יותר משאר המכוניות של פולקסוואגן-טוארג וטויוטה, בעלי ההנעה הכפולה.

הישראלים היימן וסגל נתקלו ביום השני בצרות ותקלות, עובדה שאילצה אותם לקרר את רכבם. בכל פעם שהיו צריכים לעצור ולהניע התדרדרו למיקום לא מעודד, אבל ביום השלישי הגיעו בשלב מסוים למקום ה-41 המכובד. יש לזכור שלצוותים הלא מקצועיים (נקראים "פרייבטירס" במילון ראלי דאקר) בשלב זה של התחרות, המטרה היא לסיים את המירוץ. בסה"כ בדירוג לאחר 3 ימי תחרות, נמצאים הישראלים במקום 73 מתוך 136.

דירוג לאחר 3 ימי תחרות :

אופנועים : דפרה (#002) עם KTM מוביל. קומה (# 001), גם הוא עם KTM, במקום השני בהפרש של 10:12 דקות. מתוך 185 אופנועים שהתחילו התחרות, לאחר 3 ימים בלבד נותרו 153 כשירים להמשיך.

מכוניות: הולוצ'יץ' הפולני (#304) מוביל. אחריו בהתאמה גורדון האמריקאי (#303), דה-וילייר הדרום אפריקאי (#301), רומה הספרדי (#305) ופטרנסל (#302). אל עטיה רק במקום השישי בשלב זה, אבל ההפרש בינו להולוצ'יץ' הוא רק 6:34 דקות. מתוך 171 מכוניות שהתחילו נותרו רק 136 מכוניות כשירות להמשך הדרך.

שליש מהטרקטורונים פרשו ונותרו רק 22 מתחרים, ואילו במשאיות נשרו רק 8 משאיות ונותרו להמשך הדרך הארוכה, 68 משאיות.

ביום הרביעי למרוץ מצפה למתחרים דרך הררית ויבשה המתחילה בגובה 1,000 מ' מעל פני הים, שם נמצא מחנה הלילה, ומגיעים עד 3,400 מ' מעל פני הים, שהם אתגר גם לצוות וגם למכוניות מבחינת דלילות האוויר.

דני בר ממשיך להביא לכם את אירועי השעה מהראלי דקר בדרום אמריקה. והפעם: שלושה ימים שהתחילו בפציעות ופרישות תחת חום של 45 מעלות יסתיימו בגובה 3,400 מטרים

דני בר

ביום השני למרוץ, גמעו המתחרים 777 ק"מ בין סנטה רוזה דה-לה-פמפה ועד סן רפאל. מתוך מרחק זה, 290 ק"מ היו תחרותיים (לאופנועים היה מסלול ארוך יותר ב-5 ק"מ).

ביום השלישי, בין סן רפאל לסן חואן, בחום שהגיע ל-45 מעלות צלזיוס ויותר, התחרו המכוניות ב-270 ק"מ של מדבר סלעי בעיקרו, ואילו האופנועים הסתפקו ב-208 ק"מ קשים עם תאונות ופצועים רבים. כל קטע הנסיעה ביום השלישי נמדד ב-500 ק"מ חמים מנשוא.

רוכב האופנוע קומה התברבר ביום השני ורק לאחר 8 ק"מ זיהה את הטעות וחזר. הטעות עלתה לו ב-13 דק' לדבריו, והורידה אותו למקום השני.

זוכה העבר אל-עטיה בצרות ולא מצליח להדביק את האחרים עם ההאמר החדש שלו, וזה עוד לפני שלב החולות בו חווה ההאמר קושי גדול יותר משאר המכוניות של פולקסוואגן-טוארג וטויוטה, בעלי ההנעה הכפולה.

הישראלים היימן וסגל נתקלו ביום השני בצרות ותקלות, עובדה שאילצה אותם לקרר את רכבם. בכל פעם שהיו צריכים לעצור ולהניע התדרדרו למיקום לא מעודד, אבל ביום השלישי הגיעו בשלב מסוים למקום ה-41 המכובד. יש לזכור שלצוותים הלא מקצועיים (נקראים "פרייבטירס" במילון ראלי דאקר) בשלב זה של התחרות, המטרה היא לסיים את המירוץ. בסה"כ בדירוג לאחר 3 ימי תחרות, נמצאים הישראלים במקום 73 מתוך 136.

דירוג לאחר 3 ימי תחרות :

אופנועים : דפרה (#002) עם KTM מוביל. קומה (# 001), גם הוא עם KTM, במקום השני בהפרש של 10:12 דקות. מתוך 185 אופנועים שהתחילו התחרות, לאחר 3 ימים בלבד נותרו 153 כשירים להמשיך.

מכוניות: הולוצ'יץ' הפולני (#304) מוביל. אחריו בהתאמה גורדון האמריקאי (#303), דה-וילייר הדרום אפריקאי (#301), רומה הספרדי (#305) ופטרנסל (#302). אל עטיה רק במקום השישי בשלב זה, אבל ההפרש בינו להולוצ'יץ' הוא רק 6:34 דקות. מתוך 171 מכוניות שהתחילו נותרו רק 136 מכוניות כשירות להמשך הדרך.

שליש מהטרקטורונים פרשו ונותרו רק 22 מתחרים, ואילו במשאיות נשרו רק 8 משאיות ונותרו להמשך הדרך הארוכה, 68 משאיות.

ביום הרביעי למרוץ מצפה למתחרים דרך הררית ויבשה המתחילה בגובה 1,000 מ' מעל פני הים, שם נמצא מחנה הלילה, ומגיעים עד 3,400 מ' מעל פני הים, שהם אתגר גם לצוות וגם למכוניות מבחינת דלילות האוויר.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן