חוק השוויון בנטל לא יוכל להתקבל בקואליציה של הפכים

הבשורה הטובה היא שניתן בקלות רבה לשנות את פני הדברים, ואילו הבשורה הרעה היא שהדור הזה אינו יכול לספק את הסחורה הנדרשת. הוא נגוע בחולשת הרוח. הוא מצטיין עד מאוד בחשיבה ובעשייה טכנית אד-הוקית ומקומית, והוא נעדר כל גדוּלה. מאת נמרוד נוי

חוק השוויון בנטל לא יוכל להתקבל בקואליציה של הפכים

הבשורה הטובה היא שניתן בקלות רבה לשנות את פני הדברים, ואילו הבשורה הרעה היא שהדור הזה אינו יכול לספק את הסחורה הנדרשת. הוא נגוע בחולשת הרוח. הוא מצטיין עד מאוד בחשיבה ובעשייה טכנית אד-הוקית ומקומית, והוא נעדר כל גדוּלה. מאת נמרוד נוי

רב החשש שהניסיונות הנעשים בימים אלה באשר לחוק השוויון בנשיאה בנטל והמאמצים לשינוי שיטת הממשל והבחירות יניבו פירות באושים. החיבור בעניין זה בין ביבי נתניהו לשאול מופז ובין הליכוד לקדימה לא יוכל לצאת אל הפועל, ולא ירחק היום שקדימה תפרוש מן הקואליציה.

הפגנה למען השוויון בנשיאה בנטל (צילם: דן בר-דוב)
הפגנה למען השוויון בנשיאה בנטל. אשליה שיסודה בחטא (צילם: דן בר-דוב)

זו אשליה שיסודה בחטא, גלומים בה חסמים גדולים, וזה חורג הרבה מסתם שאלה של רצון טוב. מבלי שנרד לעומקם של דברים, באשר לשאלות היסוד והאמת שבבסיס התופעה הדורית הקשה הזו המכונה בשם "חולשת המערכת הפוליטית בישראל", לא נוכל לספק פתרונות למגוון רחב של כשלונות המלווים את חיינו הציבוריים.

אין דבר הגורם יותר נזקים למדינת ישראל ולחברה בה מאשר המערכת הפוליטית החולה שלה. כמעט שאין תחום הנוגע לחיינו הציבוריים שלא יוצא נפגע ממצב עניינים זה. ואין מדובר במשהו קטן וזניח, אלא במשהו מאוד מהותי ויסודי. במשהו תשתיתי. דורי. בכדור שלג שהלך ותפח במשך יותר מ-30 שנה והוא עומד לסחוף את כולנו. משהו שאם לא נתעשת וניתן עליו את הדעת, ערימת ההפסדים והנזקים הנגרמים לנו תגבה ותתעצם עד מאוד, והיא כבר כיום מהווה איום על חוסנה ובטחונה של המדינה.

עיון והגות ותעוזת הרוח? הצחקתם אותנו

הבשורה הטובה היא שניתן בקלות רבה לשנות את פני הדברים, ואילו הבשורה הרעה היא שהדור הזה אינו יכול לספק את הסחורה הנדרשת. הוא נגוע בחולשת הרוח. הוא מצטיין עד מאוד בחשיבה ובעשייה טכנית אד-הוקית ומקומית, והוא נעדר כל גדוּלה. עיון והגות ותעוזת הרוח? הצחקתם אותנו. זהו דור של המשך ולא דור מכונן. "בחורינו הטובים" ו"מלח הארץ", בוגרי הסיירות ו"גיבורי החיל" למיניהם, לא יתנו את התשובה הנדרשת, שנמצאת מחוץ  לפרספקטיבה שלהם. אין זה מחוכמתם. ודווקא הצלחתם האישית היא זו העומדת לנו לרועץ.

לקדימה הייתה שליחות דורית, והיא לשנות את פני הפוליטיקה הישראלית מן היסוד. לבסס כאן מערכת הבנויה על שתי מפלגות גדולות ועל תרבות פוליטית חדשה. זו הייתה ההצדקה האמיתית לעצם קיומה. איש ממקימי המפלגה הזו ומנבחריה לא עסק בזאת. ומלבד קישקוש בלבוש על מפלגת מרכז וניסיון חסר משמעות להגדיר את קדימה על פי עמדות שונות בנושאי השלום והביטחון וחברה וכלכלה, לא היה בפיה כל בשורה לעם ישראל.

ייעודה של קדימה היה לבנות אלטרנטיבה לימין בראשותו של בנימין נתניהו ולא לחבור אליו. היא נועדה להיות הפלטפורמה למפלגה ההגמונית הדמוקרטית הליברלית החדשה, שתהווה בית לכל הכוחות מן הימין המתון ועד לשמאל. החבירה לנתניהו היא הודאה זועקת לשמיים בכשלונה של קדימה.

נתניהו, העומד בראש הגוש הימיני בעם, לא יכול להפוך את עורו לפתע ולחבור להפוכה שלו. וחוקים כמו השוויון בנטל ושינוי השיטה במדינה לא יוכלו להתקבל בקואליציה של הפכים. אלה חוקים העוסקים ביסודותיה של החברה הישראלית ונוגעים לנימיה העדינים ביותר.

זה לא עניין טכני, אלא מהות הדברים. זה מאבק על דמותה ועל צביונה של הארץ הזו, על זהותה. זה מאבק בין שתי גישות שונות לחיים, זו המתמודדות עם המציאות על דרך היצירה וזו על דרך הגאולה. זה מאבק בין הישראליות ההולכת ומתמעטת בקרבנו וניסיון מאוחר לחזור אליה, לבין יסודות גלותיים הפורצים אלינו מכל עבר. זה המודרנה מול היושנה. זה עם ככל העמים מול עם לבדד ישכון. זה הציונות ההרצליאנית והבן גוריונית מול היסודות המשיחיים שביהדות.

טיפול בשאלות יסוד של חיינו איננו יכול להסתכם בקומבינות, בתחבולות ובפטנטים של אובר-חוכמים למיניהם. ראו לאן הובילו אותנו כל אותם "גיבורי החיל" ששמנו בהם את מבטחינו. תמה תקופה בישראל. הסתיים עידן בחיינו הלאומיים. אנו נדרשים עתה למשהו חדש שלא הכרנוהו מקודם, לדמות חדשה של ישראלי מוביל.

______________________________________________________________________

נמרוד נוי עוסק בפיתוח עסקי ובייעוץ ארגוני ואסטרטגי, הוא בוגר הטכניון בחיפה בהנדסת תעשייה וניהול, ובוגר לימודי עיתונאות באוניברסיטת תל אביב. נמרוד עבד בתעשייה המתקדמת בארץ, היה פעיל במועצה הציונית בישראל, והשתתף במשך מספר שנים בפורום האסטרטגי שלה בראשותו של פרופסור יחזקאל דרור. הספר "לקראת פרדיגמה חדשה" מציג תפיסה חדשה לחיים פוליטיים במדינה. הוא ניסיון לפענח את צופן חולשתה של המערכת הפוליטית בישראל, הוא מניח תשתית למחשבה סדורה ומושכלת באשר לחיינו הפוליטיים, והוא מתווה עקרונות, עיקרים וקווים מנחים מעצבי מדיניות לפרדיגמה חדשה של חיים פוליטיים במדינת ישראל.

רב החשש שהניסיונות הנעשים בימים אלה באשר לחוק השוויון בנשיאה בנטל והמאמצים לשינוי שיטת הממשל והבחירות יניבו פירות באושים. החיבור בעניין זה בין ביבי נתניהו לשאול מופז ובין הליכוד לקדימה לא יוכל לצאת אל הפועל, ולא ירחק היום שקדימה תפרוש מן הקואליציה.

הפגנה למען השוויון בנשיאה בנטל (צילם: דן בר-דוב)
הפגנה למען השוויון בנשיאה בנטל. אשליה שיסודה בחטא (צילם: דן בר-דוב)

זו אשליה שיסודה בחטא, גלומים בה חסמים גדולים, וזה חורג הרבה מסתם שאלה של רצון טוב. מבלי שנרד לעומקם של דברים, באשר לשאלות היסוד והאמת שבבסיס התופעה הדורית הקשה הזו המכונה בשם "חולשת המערכת הפוליטית בישראל", לא נוכל לספק פתרונות למגוון רחב של כשלונות המלווים את חיינו הציבוריים.

אין דבר הגורם יותר נזקים למדינת ישראל ולחברה בה מאשר המערכת הפוליטית החולה שלה. כמעט שאין תחום הנוגע לחיינו הציבוריים שלא יוצא נפגע ממצב עניינים זה. ואין מדובר במשהו קטן וזניח, אלא במשהו מאוד מהותי ויסודי. במשהו תשתיתי. דורי. בכדור שלג שהלך ותפח במשך יותר מ-30 שנה והוא עומד לסחוף את כולנו. משהו שאם לא נתעשת וניתן עליו את הדעת, ערימת ההפסדים והנזקים הנגרמים לנו תגבה ותתעצם עד מאוד, והיא כבר כיום מהווה איום על חוסנה ובטחונה של המדינה.

עיון והגות ותעוזת הרוח? הצחקתם אותנו

הבשורה הטובה היא שניתן בקלות רבה לשנות את פני הדברים, ואילו הבשורה הרעה היא שהדור הזה אינו יכול לספק את הסחורה הנדרשת. הוא נגוע בחולשת הרוח. הוא מצטיין עד מאוד בחשיבה ובעשייה טכנית אד-הוקית ומקומית, והוא נעדר כל גדוּלה. עיון והגות ותעוזת הרוח? הצחקתם אותנו. זהו דור של המשך ולא דור מכונן. "בחורינו הטובים" ו"מלח הארץ", בוגרי הסיירות ו"גיבורי החיל" למיניהם, לא יתנו את התשובה הנדרשת, שנמצאת מחוץ  לפרספקטיבה שלהם. אין זה מחוכמתם. ודווקא הצלחתם האישית היא זו העומדת לנו לרועץ.

לקדימה הייתה שליחות דורית, והיא לשנות את פני הפוליטיקה הישראלית מן היסוד. לבסס כאן מערכת הבנויה על שתי מפלגות גדולות ועל תרבות פוליטית חדשה. זו הייתה ההצדקה האמיתית לעצם קיומה. איש ממקימי המפלגה הזו ומנבחריה לא עסק בזאת. ומלבד קישקוש בלבוש על מפלגת מרכז וניסיון חסר משמעות להגדיר את קדימה על פי עמדות שונות בנושאי השלום והביטחון וחברה וכלכלה, לא היה בפיה כל בשורה לעם ישראל.

ייעודה של קדימה היה לבנות אלטרנטיבה לימין בראשותו של בנימין נתניהו ולא לחבור אליו. היא נועדה להיות הפלטפורמה למפלגה ההגמונית הדמוקרטית הליברלית החדשה, שתהווה בית לכל הכוחות מן הימין המתון ועד לשמאל. החבירה לנתניהו היא הודאה זועקת לשמיים בכשלונה של קדימה.

נתניהו, העומד בראש הגוש הימיני בעם, לא יכול להפוך את עורו לפתע ולחבור להפוכה שלו. וחוקים כמו השוויון בנטל ושינוי השיטה במדינה לא יוכלו להתקבל בקואליציה של הפכים. אלה חוקים העוסקים ביסודותיה של החברה הישראלית ונוגעים לנימיה העדינים ביותר.

זה לא עניין טכני, אלא מהות הדברים. זה מאבק על דמותה ועל צביונה של הארץ הזו, על זהותה. זה מאבק בין שתי גישות שונות לחיים, זו המתמודדות עם המציאות על דרך היצירה וזו על דרך הגאולה. זה מאבק בין הישראליות ההולכת ומתמעטת בקרבנו וניסיון מאוחר לחזור אליה, לבין יסודות גלותיים הפורצים אלינו מכל עבר. זה המודרנה מול היושנה. זה עם ככל העמים מול עם לבדד ישכון. זה הציונות ההרצליאנית והבן גוריונית מול היסודות המשיחיים שביהדות.

טיפול בשאלות יסוד של חיינו איננו יכול להסתכם בקומבינות, בתחבולות ובפטנטים של אובר-חוכמים למיניהם. ראו לאן הובילו אותנו כל אותם "גיבורי החיל" ששמנו בהם את מבטחינו. תמה תקופה בישראל. הסתיים עידן בחיינו הלאומיים. אנו נדרשים עתה למשהו חדש שלא הכרנוהו מקודם, לדמות חדשה של ישראלי מוביל.

______________________________________________________________________

נמרוד נוי עוסק בפיתוח עסקי ובייעוץ ארגוני ואסטרטגי, הוא בוגר הטכניון בחיפה בהנדסת תעשייה וניהול, ובוגר לימודי עיתונאות באוניברסיטת תל אביב. נמרוד עבד בתעשייה המתקדמת בארץ, היה פעיל במועצה הציונית בישראל, והשתתף במשך מספר שנים בפורום האסטרטגי שלה בראשותו של פרופסור יחזקאל דרור. הספר "לקראת פרדיגמה חדשה" מציג תפיסה חדשה לחיים פוליטיים במדינה. הוא ניסיון לפענח את צופן חולשתה של המערכת הפוליטית בישראל, הוא מניח תשתית למחשבה סדורה ומושכלת באשר לחיינו הפוליטיים, והוא מתווה עקרונות, עיקרים וקווים מנחים מעצבי מדיניות לפרדיגמה חדשה של חיים פוליטיים במדינת ישראל.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן