הממונה על שוק ההון הציג את התוכנית להוזלת דמי הניהול בשוק הפנסיוני

בין הצעדים שיינקטו: הקטנת תקרת דמי הניהול ואיסור העלאת דמי ניהול שסוכמו עם הלקוח במשך שנתיים לפחות; בקרוב תוקם מחלקה מיוחדת לחינוך פיננסי, שתפעל להגברת הידע בתחום בבתי הספר, בצבא ולקראת פרישה לפנסיה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, הציג אמש בוועדת הכלכלה של הכנסת את עיקרי הצעדים, שנוקט אגף שוק ההון […]

הממונה על שוק ההון הציג את התוכנית להוזלת דמי הניהול בשוק הפנסיוני

בין הצעדים שיינקטו: הקטנת תקרת דמי הניהול ואיסור העלאת דמי ניהול שסוכמו עם הלקוח במשך שנתיים לפחות; בקרוב תוקם מחלקה מיוחדת לחינוך פיננסי, שתפעל להגברת הידע בתחום בבתי הספר, בצבא ולקראת פרישה לפנסיה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, הציג אמש בוועדת הכלכלה של הכנסת את עיקרי הצעדים, שנוקט אגף שוק ההון […]

בין הצעדים שיינקטו: הקטנת תקרת דמי הניהול ואיסור העלאת דמי ניהול שסוכמו עם הלקוח במשך שנתיים לפחות; בקרוב תוקם מחלקה מיוחדת לחינוך פיננסי, שתפעל להגברת הידע בתחום בבתי הספר, בצבא ולקראת פרישה לפנסיה

פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, הציג אמש בוועדת הכלכלה של הכנסת את עיקרי הצעדים, שנוקט אגף שוק ההון במסגרת התכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני – הוזלת דמי הניהול.
בין הצעדים שהציג שריג: הקטנת תקרת דמי הניהול, איסור העלאת דמי ניהול שסוכמו עם הלקוח במשך שנתיים לפחות, חובת מתן הודעה מראש על הכוונה להעלות את דמי הניהול וכן מתן אפשרות לחוסך לבחור את הסוכן הפנסיוני.

הממונה על שוק ההון הבהיר לחברי הוועדה כי על מנת ליישם את הצעדים האמורים, האגף זקוק לסיוע חברי הכנסת. הממונה פנה ליו"ר הוועדה וביקש את עזרתו בקידום ושיפור מודעות הציבור לזכויותיו בתחום החיסכון הפנסיוני: "הכנו תכנית הכוללת מספר צעדים על מנת לקדם את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני, ולהביא להורדת דמי הניהול. אנו מבקשים את עזרתכם בהעברת כל אותם חוקים ותקנות שנועדו ליישם תכנית זו. אנו זקוקים לשיתוף פעולה שלכם על מנת שנוכל להגביר את מודעות הציבור לכוח המיקוח שלו בקביעת גובה דמי הניהול מול הגופים המנהלים".

הממונה הוסיף כי אגף שוק ההון החל לפעול להקמת מחלקת חינוך פיננסי – מהלך שנועד לסייע בהגברת מודעות הציבור לזכויותיו בתחום החיסכון הפנסיוני. לדבריו, המהלך יתבצע בכמה שלבים: בבתי הספר, בצבא וביציאה לפנסיה. "בשלבים בהם הצרכנים נזקקים ליותר אינפורמציה והכוונה בנושא, אנו נספק להם אותה", אמר שריג.

בין הצעדים שיינקטו: הקטנת תקרת דמי הניהול ואיסור העלאת דמי ניהול שסוכמו עם הלקוח במשך שנתיים לפחות; בקרוב תוקם מחלקה מיוחדת לחינוך פיננסי, שתפעל להגברת הידע בתחום בבתי הספר, בצבא ולקראת פרישה לפנסיה

פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, הציג אמש בוועדת הכלכלה של הכנסת את עיקרי הצעדים, שנוקט אגף שוק ההון במסגרת התכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני – הוזלת דמי הניהול.
בין הצעדים שהציג שריג: הקטנת תקרת דמי הניהול, איסור העלאת דמי ניהול שסוכמו עם הלקוח במשך שנתיים לפחות, חובת מתן הודעה מראש על הכוונה להעלות את דמי הניהול וכן מתן אפשרות לחוסך לבחור את הסוכן הפנסיוני.

הממונה על שוק ההון הבהיר לחברי הוועדה כי על מנת ליישם את הצעדים האמורים, האגף זקוק לסיוע חברי הכנסת. הממונה פנה ליו"ר הוועדה וביקש את עזרתו בקידום ושיפור מודעות הציבור לזכויותיו בתחום החיסכון הפנסיוני: "הכנו תכנית הכוללת מספר צעדים על מנת לקדם את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני, ולהביא להורדת דמי הניהול. אנו מבקשים את עזרתכם בהעברת כל אותם חוקים ותקנות שנועדו ליישם תכנית זו. אנו זקוקים לשיתוף פעולה שלכם על מנת שנוכל להגביר את מודעות הציבור לכוח המיקוח שלו בקביעת גובה דמי הניהול מול הגופים המנהלים".

הממונה הוסיף כי אגף שוק ההון החל לפעול להקמת מחלקת חינוך פיננסי – מהלך שנועד לסייע בהגברת מודעות הציבור לזכויותיו בתחום החיסכון הפנסיוני. לדבריו, המהלך יתבצע בכמה שלבים: בבתי הספר, בצבא וביציאה לפנסיה. "בשלבים בהם הצרכנים נזקקים ליותר אינפורמציה והכוונה בנושא, אנו נספק להם אותה", אמר שריג.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן