הונאה, גזענות, סקסיזם. אלף וארבע מאות תלונות בחצי שנה לרשות השנייה

אלף וארבע מאות תלונות הגיעו מהציבור לרשות השניה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2012, ורבע מהן נמצאו מוצדקות. המדיה שלנו יכולה לאמץ, בשקט, כמה מפסוקי המחזור ליום הכיפורים. משהו בסגנון אשמנו. בגדנו. גזלנו. דיברנו דופי. העוינו. והרשענו. זדנו. חמסנו. טפלנו שקר. ויש עוד

הונאה, גזענות, סקסיזם. אלף וארבע מאות תלונות בחצי שנה לרשות השנייה

אלף וארבע מאות תלונות הגיעו מהציבור לרשות השניה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2012, ורבע מהן נמצאו מוצדקות. המדיה שלנו יכולה לאמץ, בשקט, כמה מפסוקי המחזור ליום הכיפורים. משהו בסגנון אשמנו. בגדנו. גזלנו. דיברנו דופי. העוינו. והרשענו. זדנו. חמסנו. טפלנו שקר. ויש עוד

נתונים שמפרסמת הרשות השניה בדו"ח ראשון מסוגו, מעידים כי חמישים ושמונה אחוז מהפונים אליה התלוננו על תכנים פוגעניים בשידורים ובהם התנהגות לא הולמת, גזענות וסקסיזם, פגיעה בילדים, התבטאויות לא הולמות, וליקויים בהתנהגות מראיינים והדרת נשים. עשרים וארבעה אחוז מאלף וארבע מאות התלונות נמצאו מוצדקות.

דוד רגב, נציב תלונות הציבור (צילום יח"צ הרשות השנייה)

כמאתיים ושמונים תלונות עסקו בתחום השירותים לציבור (למשל: שינויים בלוח המשדרים, ריבוי שידורים חוזרים, בקשות לשיבוץ תכניות מסוימות, תלונות על אי קבלת פרסים ועוד). למעלה ממאתיים ועשר תלונות עסקו בפרסומות  והיתר עסקו בתכני השידור.

בתחום שידורי הטלוויזיה המסחרית מוביל הערוץ השני ובו קשת עם מאה ותשעים תלונות, ואחריה רשת שספגה כמעט מאה וארבעים תלונות. ערוץ 10 קיבל יותר משמונים תלונות.

הערוץ השני אף סיפק עילה מרובה לתלונות בתחום החדשות: יותר ממאה וחמישים תלונות הוגשו נגד חדשות 2  ואילו חדשות ערוץ 10 "זכו" ליותר מחמישים תלונות.

בין תחנות הרדיו, רדיו ללא הפסקה היה זה שנגדו נותבו התלונות הרבות ביותר: כשבעים תלונות, אחריו רדיו תל אביב עם אחת עשרה תלונות. נגד יתר תחנות הרדיו הוגשו תלונות בודדות.

המידע עולה מדו"ח תקופתי של נציב פניות הציבור ברשות השנייה לחודשים ינואר- יוני 2012. דו"ח  הנציב, דוד רגב, מגלה כי כל צופה חמישי מתלונן על מהדורות החדשות וכמעט כל צופה שני מתלונן על תכניות. הרוב המכריע של הפונים מתלונן על תכנים פוגעניים בשידור בהם התנהגות לא הולמת ותכנים מיניים. הדו"ח הוצג בפני חברי מועצת הרשות השנייה והנהלת הרשות ובו פילוח מספר התלונות באחוזים: 41 אחוז מהתלונות נסבו סביב תכניות, 19 אחוז על פרסומות, 18 אחוז על חדשות ועוד  20 אחוז פניות כלליות הכוללות בקשות למידע על הרשות ועל עידן פלוס.

בין התלונות הבולטות נמצאו כאלו (תשעה אחוזים) שהתמקדו באתיקה עיתונאית וקבלו נגד נטיות פוליטיות לכאורה של שדרנים ומנחים בתוכניות אקטואליה, ונגד דיווחים לא מדויקים ולא מאוזנים והעדר כיסוי חדשותי של תחומים או מגזרים בחברה הישראלית. שמונה אחוזים התלוננו על מסחריות יתר הבאה לידי ביטוי בתכנים שיווקיים ובריבוי פרסומות.

בחלק מהמקרים דרש נציב פניות הציבור דוד רגב מהזכיינים להתנצל בפני הצופים, לתקן תכנים פוגעניים או בוטים ולהפעיל פיקוח עצמי מוגבר. כל תלונה שניה (54 אחוז) שבה חש המתלונן נפגע, אך הזכיין לא הפר את הכללים, טופלה על ידי הנציבות בדרך של גישור ופישור בין הצדדים. בעשרים אחוז מהתלונות האחרות הטיפול עדיין לא הסתיים. כתוצאה מפעילות הנציבות פורסמו ארבע התנצלויות בשידורי טלוויזיה ורדיו על פי דרישתו של הנציב רגב, זאת לאחר שהתברר כי שדרנים ומנחים פגעו בצופים או בקבוצות אוכלוסייה. ביותר משלושים וחמישה מקרים אחרים, הועברו התנצלויות של הזכיינים למתלוננים.

במקרים אחדים פתחה הרשות השנייה בהליכי הפרה כנגד זכיינים לאחר שהתלונות שהגיעו לנציבות נמצאו מוצדקות. כן ננקטו צעדים של קיצור או הסרת פרסומות וקדימונים או צנזור קטעים מהם שפגעו בצופים, בהם תוכן שפגע בחולי סרטן, תוכן שפגע בילדים מאומצים ומשפחות מאמצות  ותוכן שפגע בתלמידי החינוך המיוחד. הוסרו קללות מקדימון .

הנושאים שבהם טיפל הנציב התייחסו לתוכן מיני בוטה בתכניות ילדים ונוער, קדימון שהפחיד ילדים, פרסומת מטעה על צמיד בריאות, ועוד.

בנוסף, בעקבות תלונות צופים שנמצאו מוצדקות קרא הנציב רגב לזכייני הטלוויזיה והרדיו להפעיל פיקוח עצמי מוגבר במספר נושאים במשדרי שעות הצהריים לילדים ונוער, להימנע מפרסום מוצאם של המסוקרים אם אין לכך קשר לפרסום עצמו, ולפרסם עלות מדויקת של שיחות באמצעות מוקדי 1-900 לתחנות הרדיו האזוריות ועוד.

רגב ציין את עליית כוחו של הצופה להשפיע על התכנים המשודרים ולהצביע על עיוותים. יו"ר מועצת הרשות השניה ד"ר אילן אבישר, אמר: "הרשות השנייה מחויבת לשרת את הציבור בדרך הטובה ביותר. הנציב מהווה את חוליית הקשר עם רחשי הציבור. המועצה מייחסת חשיבות רבה לפניות שמטופלות על ידי הנציבות. הפניות מצביעות לא פעם על בעיות נקודתיות, ולעיתים הפניות אף מובילות להתאמה של מדיניות ולגיבוש כללים חדשים." מנכ"לית הרשות השנייה בפועל, אילת מצגר, ציינה את החשיבות שמייחסת הרשות לתגובות המתקבלות מהציבור לגבי השידורים.

1 Comment

  1. ישער
    22 ביולי 2012 @ 12:08

    מי מטפל בתלונות נגד גל"צ

נתונים שמפרסמת הרשות השניה בדו"ח ראשון מסוגו, מעידים כי חמישים ושמונה אחוז מהפונים אליה התלוננו על תכנים פוגעניים בשידורים ובהם התנהגות לא הולמת, גזענות וסקסיזם, פגיעה בילדים, התבטאויות לא הולמות, וליקויים בהתנהגות מראיינים והדרת נשים. עשרים וארבעה אחוז מאלף וארבע מאות התלונות נמצאו מוצדקות.

דוד רגב, נציב תלונות הציבור (צילום יח"צ הרשות השנייה)

כמאתיים ושמונים תלונות עסקו בתחום השירותים לציבור (למשל: שינויים בלוח המשדרים, ריבוי שידורים חוזרים, בקשות לשיבוץ תכניות מסוימות, תלונות על אי קבלת פרסים ועוד). למעלה ממאתיים ועשר תלונות עסקו בפרסומות  והיתר עסקו בתכני השידור.

בתחום שידורי הטלוויזיה המסחרית מוביל הערוץ השני ובו קשת עם מאה ותשעים תלונות, ואחריה רשת שספגה כמעט מאה וארבעים תלונות. ערוץ 10 קיבל יותר משמונים תלונות.

הערוץ השני אף סיפק עילה מרובה לתלונות בתחום החדשות: יותר ממאה וחמישים תלונות הוגשו נגד חדשות 2  ואילו חדשות ערוץ 10 "זכו" ליותר מחמישים תלונות.

בין תחנות הרדיו, רדיו ללא הפסקה היה זה שנגדו נותבו התלונות הרבות ביותר: כשבעים תלונות, אחריו רדיו תל אביב עם אחת עשרה תלונות. נגד יתר תחנות הרדיו הוגשו תלונות בודדות.

המידע עולה מדו"ח תקופתי של נציב פניות הציבור ברשות השנייה לחודשים ינואר- יוני 2012. דו"ח  הנציב, דוד רגב, מגלה כי כל צופה חמישי מתלונן על מהדורות החדשות וכמעט כל צופה שני מתלונן על תכניות. הרוב המכריע של הפונים מתלונן על תכנים פוגעניים בשידור בהם התנהגות לא הולמת ותכנים מיניים. הדו"ח הוצג בפני חברי מועצת הרשות השנייה והנהלת הרשות ובו פילוח מספר התלונות באחוזים: 41 אחוז מהתלונות נסבו סביב תכניות, 19 אחוז על פרסומות, 18 אחוז על חדשות ועוד  20 אחוז פניות כלליות הכוללות בקשות למידע על הרשות ועל עידן פלוס.

בין התלונות הבולטות נמצאו כאלו (תשעה אחוזים) שהתמקדו באתיקה עיתונאית וקבלו נגד נטיות פוליטיות לכאורה של שדרנים ומנחים בתוכניות אקטואליה, ונגד דיווחים לא מדויקים ולא מאוזנים והעדר כיסוי חדשותי של תחומים או מגזרים בחברה הישראלית. שמונה אחוזים התלוננו על מסחריות יתר הבאה לידי ביטוי בתכנים שיווקיים ובריבוי פרסומות.

בחלק מהמקרים דרש נציב פניות הציבור דוד רגב מהזכיינים להתנצל בפני הצופים, לתקן תכנים פוגעניים או בוטים ולהפעיל פיקוח עצמי מוגבר. כל תלונה שניה (54 אחוז) שבה חש המתלונן נפגע, אך הזכיין לא הפר את הכללים, טופלה על ידי הנציבות בדרך של גישור ופישור בין הצדדים. בעשרים אחוז מהתלונות האחרות הטיפול עדיין לא הסתיים. כתוצאה מפעילות הנציבות פורסמו ארבע התנצלויות בשידורי טלוויזיה ורדיו על פי דרישתו של הנציב רגב, זאת לאחר שהתברר כי שדרנים ומנחים פגעו בצופים או בקבוצות אוכלוסייה. ביותר משלושים וחמישה מקרים אחרים, הועברו התנצלויות של הזכיינים למתלוננים.

במקרים אחדים פתחה הרשות השנייה בהליכי הפרה כנגד זכיינים לאחר שהתלונות שהגיעו לנציבות נמצאו מוצדקות. כן ננקטו צעדים של קיצור או הסרת פרסומות וקדימונים או צנזור קטעים מהם שפגעו בצופים, בהם תוכן שפגע בחולי סרטן, תוכן שפגע בילדים מאומצים ומשפחות מאמצות  ותוכן שפגע בתלמידי החינוך המיוחד. הוסרו קללות מקדימון .

הנושאים שבהם טיפל הנציב התייחסו לתוכן מיני בוטה בתכניות ילדים ונוער, קדימון שהפחיד ילדים, פרסומת מטעה על צמיד בריאות, ועוד.

בנוסף, בעקבות תלונות צופים שנמצאו מוצדקות קרא הנציב רגב לזכייני הטלוויזיה והרדיו להפעיל פיקוח עצמי מוגבר במספר נושאים במשדרי שעות הצהריים לילדים ונוער, להימנע מפרסום מוצאם של המסוקרים אם אין לכך קשר לפרסום עצמו, ולפרסם עלות מדויקת של שיחות באמצעות מוקדי 1-900 לתחנות הרדיו האזוריות ועוד.

רגב ציין את עליית כוחו של הצופה להשפיע על התכנים המשודרים ולהצביע על עיוותים. יו"ר מועצת הרשות השניה ד"ר אילן אבישר, אמר: "הרשות השנייה מחויבת לשרת את הציבור בדרך הטובה ביותר. הנציב מהווה את חוליית הקשר עם רחשי הציבור. המועצה מייחסת חשיבות רבה לפניות שמטופלות על ידי הנציבות. הפניות מצביעות לא פעם על בעיות נקודתיות, ולעיתים הפניות אף מובילות להתאמה של מדיניות ולגיבוש כללים חדשים." מנכ"לית הרשות השנייה בפועל, אילת מצגר, ציינה את החשיבות שמייחסת הרשות לתגובות המתקבלות מהציבור לגבי השידורים.

1 Comment

  1. ישער
    22 ביולי 2012 @ 12:08

    מי מטפל בתלונות נגד גל"צ

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן