Skip to content

אושר בממשלה: ייאסר על מסתננים להוציא כספים לחו"ל

לפי החוק החדש, שיובא מחר לאישור הכנסת בקריאה ראשונה, העונש על הוצאת כספים לחו"ל ע"י מסתנן יהיה שישה חודשי מאסר, או קנס בסך 29,200 שקל; בנוסף, בהתאם לחוק, אפשר יהיה לחלט את הכספים שיתפסו. הוצאת הכספים תתאפשר רק עם עזיבתו של המסתנן את ישראל

אושר בממשלה: ייאסר על מסתננים להוציא כספים לחו"ל

לפי החוק החדש, שיובא מחר לאישור הכנסת בקריאה ראשונה, העונש על הוצאת כספים לחו"ל ע"י מסתנן יהיה שישה חודשי מאסר, או קנס בסך 29,200 שקל; בנוסף, בהתאם לחוק, אפשר יהיה לחלט את הכספים שיתפסו. הוצאת הכספים תתאפשר רק עם עזיבתו של המסתנן את ישראל

 החמרה נוספת על המסתננים: ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה היום, על דעת הממשלה, תיקון לחוק מניעת ההסתננות, לפיו ייאסר על מסתננים להוציא כספים לחו"ל. המדובר בצעד אחד מתוך שורת צעדים כלכליים, שאותם גיבש צוות בין משרדי מיוחד בראשות מזכיר הממשלה, לאחר שאסף נתונים על דפוסי התנהגותם של המסתננים מאפריקה.

האיסור על הוצאת כספים לחו"ל לפרנסת המשפחה לא יחול על פליטים (צילום דן בר דוב)
איסור על הוצאת כספים לחו"ל לפרנסת המשפחה לא יחול על פליטים (צילום דן בר דוב)

לפי החוק החדש, שיובא מחר לאישור הכנסת בקריאה ראשונה, העונש על הוצאת כספים לחו"ל על ידי מסתנן יהיה שישה חודשי מאסר, או קנס בסך 29,200 שקל; העונש למי שיסייע למסתנן חמור יותר ויעמוד על שנת מאסר, או קנס בסך 29,200 שקל, או פי שניים מגובה הסכום שיוציא – לפי הסכום הגבוה יותר. בנוסף, בהתאם לחוק, ניתן יהיה לחלט את הכספים שיתפסו והוצאת הכספים תתאפשר רק עם עזיבתו של המסתנן את ישראל.

בממשלה אומרים, כי החוק החדש יאזן בין זכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה מפני תופעה הולכת וגוברת של הסתננות, לבין חובתה לכבד את זכויות האדם של מי שנמצא בשטחה. האיזון נעשה באמצעות איסור זמני על הוצאת הכסף מגבולות המדינה, שעה שאין הגבלה על פעולות בכסף שנעשות בארץ – ובעת היציאה מהארץ יוכל המסתנן להוציא עמו את הכסף שהרוויח בעבודתו כאן. האיסור לא יחול על מקרים הומניטאריים ומי שהוכר כפליט.

על פי ההערכה, מרבית המסתננים, שמספרם נאמד בכ-60 אלף, מגיעים לישראל כדי לעבוד ולהעביר כספים לקרוביהם שנשארו במדינות המוצא. לפי נתוני הבנק העולמי והבנק לפיתוח אפריקה, היקף העברות כספים של מסתננים למשפחותיהם במדינות אפריקה מוערך במיליארדי דולרים כל שנה ומהווה חלק משמעותי מכלכלתן של אותן מדינות.

עבודת הצוות, בראשות מזכיר הממשלה, העלתה כי יותר מחצי מיליארד שקלים יוצאים מדי שנה מישראל על-ידי מסתננים לארצות מוצאם, הן בצינורות מוסדרים והן באופן בלתי-חוקי, באמצעות בלדרים. עוד עלה מן הנתונים שחשף הצוות, כי 10,000 מסתננים הם בעלי חשבון בנק מוסדר בישראל.

על פי נתונים עדכניים, בשבוע האחרון נעצרו 18 מסתננים וסך הכול מתחילת החודש נעצרו 213 מסתננים. לשם השוואה, בחודש הקודם, ביוני, עברו את הגבול 1,000 מסתננים, ובחודש מאי עברו 2,000 מסתננים. תכנית הממשלה כוללת בניית גדר, שהשבוע נבנה הקילומטר ה-200 שלה, הקמת מתקני שהייה למסתננים והרחבתם של מתקנים קיימים, העברה מיידית של כל מסתנן לכליאה מיידית של עד שלוש שנים, הטלת קנסות על מעסיקים, החזרת מסתננים לארצם ועוד.

מזכיר הממשלה, צבי האוזר: "נקיטת צעדים כלכליים אפקטיביים יביאו לצמצום מוטיבציית ההסתננות לישראל, להעדפת יעדים חלופיים להגירת עבודה ולגיבוש מוטיבציות יציאה מישראל".

 החמרה נוספת על המסתננים: ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה היום, על דעת הממשלה, תיקון לחוק מניעת ההסתננות, לפיו ייאסר על מסתננים להוציא כספים לחו"ל. המדובר בצעד אחד מתוך שורת צעדים כלכליים, שאותם גיבש צוות בין משרדי מיוחד בראשות מזכיר הממשלה, לאחר שאסף נתונים על דפוסי התנהגותם של המסתננים מאפריקה.

האיסור על הוצאת כספים לחו"ל לפרנסת המשפחה לא יחול על פליטים (צילום דן בר דוב)
איסור על הוצאת כספים לחו"ל לפרנסת המשפחה לא יחול על פליטים (צילום דן בר דוב)

לפי החוק החדש, שיובא מחר לאישור הכנסת בקריאה ראשונה, העונש על הוצאת כספים לחו"ל על ידי מסתנן יהיה שישה חודשי מאסר, או קנס בסך 29,200 שקל; העונש למי שיסייע למסתנן חמור יותר ויעמוד על שנת מאסר, או קנס בסך 29,200 שקל, או פי שניים מגובה הסכום שיוציא – לפי הסכום הגבוה יותר. בנוסף, בהתאם לחוק, ניתן יהיה לחלט את הכספים שיתפסו והוצאת הכספים תתאפשר רק עם עזיבתו של המסתנן את ישראל.

בממשלה אומרים, כי החוק החדש יאזן בין זכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה מפני תופעה הולכת וגוברת של הסתננות, לבין חובתה לכבד את זכויות האדם של מי שנמצא בשטחה. האיזון נעשה באמצעות איסור זמני על הוצאת הכסף מגבולות המדינה, שעה שאין הגבלה על פעולות בכסף שנעשות בארץ – ובעת היציאה מהארץ יוכל המסתנן להוציא עמו את הכסף שהרוויח בעבודתו כאן. האיסור לא יחול על מקרים הומניטאריים ומי שהוכר כפליט.

על פי ההערכה, מרבית המסתננים, שמספרם נאמד בכ-60 אלף, מגיעים לישראל כדי לעבוד ולהעביר כספים לקרוביהם שנשארו במדינות המוצא. לפי נתוני הבנק העולמי והבנק לפיתוח אפריקה, היקף העברות כספים של מסתננים למשפחותיהם במדינות אפריקה מוערך במיליארדי דולרים כל שנה ומהווה חלק משמעותי מכלכלתן של אותן מדינות.

עבודת הצוות, בראשות מזכיר הממשלה, העלתה כי יותר מחצי מיליארד שקלים יוצאים מדי שנה מישראל על-ידי מסתננים לארצות מוצאם, הן בצינורות מוסדרים והן באופן בלתי-חוקי, באמצעות בלדרים. עוד עלה מן הנתונים שחשף הצוות, כי 10,000 מסתננים הם בעלי חשבון בנק מוסדר בישראל.

על פי נתונים עדכניים, בשבוע האחרון נעצרו 18 מסתננים וסך הכול מתחילת החודש נעצרו 213 מסתננים. לשם השוואה, בחודש הקודם, ביוני, עברו את הגבול 1,000 מסתננים, ובחודש מאי עברו 2,000 מסתננים. תכנית הממשלה כוללת בניית גדר, שהשבוע נבנה הקילומטר ה-200 שלה, הקמת מתקני שהייה למסתננים והרחבתם של מתקנים קיימים, העברה מיידית של כל מסתנן לכליאה מיידית של עד שלוש שנים, הטלת קנסות על מעסיקים, החזרת מסתננים לארצם ועוד.

מזכיר הממשלה, צבי האוזר: "נקיטת צעדים כלכליים אפקטיביים יביאו לצמצום מוטיבציית ההסתננות לישראל, להעדפת יעדים חלופיים להגירת עבודה ולגיבוש מוטיבציות יציאה מישראל".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן