Skip to content

רק שישה מסתננים נכנסו לישראל בסוף השבוע האחרון

עד כה, בחודש יולי, נכנסו לישראל 248 מסתננים בלבד, שכולם הועברו מיידית למתקני שהייה ולא הגיעו למרכז הארץ. זאת לעומת כאלף מסתננים ביוני וכאלפיים בחודש מאי

רק שישה מסתננים נכנסו לישראל בסוף השבוע האחרון

עד כה, בחודש יולי, נכנסו לישראל 248 מסתננים בלבד, שכולם הועברו מיידית למתקני שהייה ולא הגיעו למרכז הארץ. זאת לעומת כאלף מסתננים ביוני וכאלפיים בחודש מאי

הירידה החדה בתופעת ההסתננות נמשכת. כך עולה מנתונים שהציגו בישיבת הממשלה אנשי רשות האוכלוסין וההגירה.

על פי נתונים אלה, נכנסו לישראל בסוף השבוע האחרון ששה מסתננים בלבד (!) ועד כה, בחודש יולי, נכנסו לישראל 248 מסתננים בלבד, שכולם הועברו מיידית למתקני שהייה ולא הגיעו למרכז הארץ. זאת לעומת כ-1,000 מסתננים בחודש יוני וכ-2,000 בחודש מאי.

כל המסתננים בחודש האחרון ניסו לחדור לישראל במקומות בהם הגדר עדיין לא הושלמה. עד כה נבנו 205 ק"מ של הגדר, ונותרו עוד 22.5 ק"מ, שבנייתם צפויה להסתיים עד חודש אוקטובר הקרוב. בהמשך צפויה הממשלה להצביע על קיצוץ רוחבי בתקציב, שנועד לממן בין היתר את המשך הטיפול בתופעת המסתננים.

רה"מ בנימין נתניהו אמר במהלך הישיבה: "לאחר שנים שנושא המסתננים לא טופל, התכנית שהממשלה מיישמת מביאה להיפוך מגמה ולראשונה אנחנו רואים ירידה משמעותית במספר המסתננים".

הירידה החדה בתופעת ההסתננות נמשכת. כך עולה מנתונים שהציגו בישיבת הממשלה אנשי רשות האוכלוסין וההגירה.

על פי נתונים אלה, נכנסו לישראל בסוף השבוע האחרון ששה מסתננים בלבד (!) ועד כה, בחודש יולי, נכנסו לישראל 248 מסתננים בלבד, שכולם הועברו מיידית למתקני שהייה ולא הגיעו למרכז הארץ. זאת לעומת כ-1,000 מסתננים בחודש יוני וכ-2,000 בחודש מאי.

כל המסתננים בחודש האחרון ניסו לחדור לישראל במקומות בהם הגדר עדיין לא הושלמה. עד כה נבנו 205 ק"מ של הגדר, ונותרו עוד 22.5 ק"מ, שבנייתם צפויה להסתיים עד חודש אוקטובר הקרוב. בהמשך צפויה הממשלה להצביע על קיצוץ רוחבי בתקציב, שנועד לממן בין היתר את המשך הטיפול בתופעת המסתננים.

רה"מ בנימין נתניהו אמר במהלך הישיבה: "לאחר שנים שנושא המסתננים לא טופל, התכנית שהממשלה מיישמת מביאה להיפוך מגמה ולראשונה אנחנו רואים ירידה משמעותית במספר המסתננים".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן