Skip to content

ניצחון צרכני: חל איסור לגבות תוספת מחיר על מוצרי חלב בפיקוח בהכשר של בד"צ או מהדרין

תלונות הצרכנים עזרו, ולפני מספר ימים נכנס לתוקף תיקון לצו הפיקוח על מוצרי חלב, עליו חתמו שרי החקלאות והאוצר  מאת רונית שימרון חסל סדר גביית היתר על מוצרים שבפיקוח בהכשר דתי, גם אם הוא בהכשר דתי של בד"צ או מהדרין. האיסור נכנס לתוקף לפני מספר ימים עם כניסת תיקון לצו הפיקוח על מוצרי חלב עליו […]

ניצחון צרכני: חל איסור לגבות תוספת מחיר על מוצרי חלב בפיקוח בהכשר של בד"צ או מהדרין

תלונות הצרכנים עזרו, ולפני מספר ימים נכנס לתוקף תיקון לצו הפיקוח על מוצרי חלב, עליו חתמו שרי החקלאות והאוצר  מאת רונית שימרון חסל סדר גביית היתר על מוצרים שבפיקוח בהכשר דתי, גם אם הוא בהכשר דתי של בד"צ או מהדרין. האיסור נכנס לתוקף לפני מספר ימים עם כניסת תיקון לצו הפיקוח על מוצרי חלב עליו […]

תלונות הצרכנים עזרו, ולפני מספר ימים נכנס לתוקף תיקון לצו הפיקוח על מוצרי חלב, עליו חתמו שרי החקלאות והאוצר

 מאת רונית שימרון

חסל סדר גביית היתר על מוצרים שבפיקוח בהכשר דתי, גם אם הוא בהכשר דתי של בד"צ או מהדרין. האיסור נכנס לתוקף לפני מספר ימים עם כניסת תיקון לצו הפיקוח על מוצרי חלב עליו חתמו שרי החקלאות והאוצר, אורית נוקד ויובל שטייניץ, בעקבות תלונות צרכנים על גביית תוספת עבור כשרות מהודרת גם על מוצרים שבפיקוח.

מוצרי חלב. מחיר אחיד למוצרים שבפיקוח גם אם הם בהכשר

לאחרונה התקבלו פניות במשרדי החקלאות והתמ"ת לפיהן במרכולים ובחנויות שונות נהוג לגבות תוספת של עשרות אגורות עבור מוצרי חלב שבפיקוח, הנושאים תו כשרות מהודרת או מיוחדת. המפקח על המחירים במשרד החקלאות, אורי צוק-בר, פנה לרשתות השיווק ולמחלבות להפסיק את הנוהג הפסול.   

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: "בעקבות פניות שהתקבלו לאחרונה במשרד החקלאות, הסתבר  שמספר מוצרי יסוד הנמצאים בפיקוח ועליהם יש מחיר קבוע ואחיד, נמכרים, בניגוד לחוק, בחלק מהרשתות במחיר גבוה יותר, רק משום שמוטבעת עליהם כשרות מהודרת או מיוחדת".

המפקח על המחירים במשרד החקלאות, אורי צוק-בר: "המחירים הקבועים בצו הפיקוח על מחירים ושירותים חלים על כל סוגי המוצרים, בכל סוגי הכשרויות, וזאת על מנת להבהיר באופן ברור כי הוראות החוק הקובע מחירי מקסימום בפיקוח למספר מוצרי חלב אינם מתירים גביית מחיר מעבר, גם כאשר מדובר בכשרות מהודרת. מוצרי חלב בכשרויות מהודרות או מיוחדות אינם מהווים חריג לחוק או נחשבים למוצר שאינו "רגיל". כיום כ-50% משקיות החלב הינן בכשרות בד"צ".

עוד מוסיף צוק-בר: "אין הצדקה להעמיס על הצרכן עלויות נוספות בגין כשרויות במוצרי יסוד מפוקחים. קיימת בעיה לפקח על מחירי מוצרי החלב בגין טיעונים של משווקים אשר הפקיעו מחיר, בתואנה שהמוצר הינו תחת פיקוח של כשרות מהודרת. נושא שלא ניתן לבדוק אותו באופן מוחלט וברור. על כן הוחלט לקבוע מחיר אחיד עבור מוצרים מפוקחים, שהוא המחיר המפוקח כיום, ללא אבחנה בין כשרויות".

 

תלונות הצרכנים עזרו, ולפני מספר ימים נכנס לתוקף תיקון לצו הפיקוח על מוצרי חלב, עליו חתמו שרי החקלאות והאוצר

 מאת רונית שימרון

חסל סדר גביית היתר על מוצרים שבפיקוח בהכשר דתי, גם אם הוא בהכשר דתי של בד"צ או מהדרין. האיסור נכנס לתוקף לפני מספר ימים עם כניסת תיקון לצו הפיקוח על מוצרי חלב עליו חתמו שרי החקלאות והאוצר, אורית נוקד ויובל שטייניץ, בעקבות תלונות צרכנים על גביית תוספת עבור כשרות מהודרת גם על מוצרים שבפיקוח.

מוצרי חלב. מחיר אחיד למוצרים שבפיקוח גם אם הם בהכשר

לאחרונה התקבלו פניות במשרדי החקלאות והתמ"ת לפיהן במרכולים ובחנויות שונות נהוג לגבות תוספת של עשרות אגורות עבור מוצרי חלב שבפיקוח, הנושאים תו כשרות מהודרת או מיוחדת. המפקח על המחירים במשרד החקלאות, אורי צוק-בר, פנה לרשתות השיווק ולמחלבות להפסיק את הנוהג הפסול.   

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: "בעקבות פניות שהתקבלו לאחרונה במשרד החקלאות, הסתבר  שמספר מוצרי יסוד הנמצאים בפיקוח ועליהם יש מחיר קבוע ואחיד, נמכרים, בניגוד לחוק, בחלק מהרשתות במחיר גבוה יותר, רק משום שמוטבעת עליהם כשרות מהודרת או מיוחדת".

המפקח על המחירים במשרד החקלאות, אורי צוק-בר: "המחירים הקבועים בצו הפיקוח על מחירים ושירותים חלים על כל סוגי המוצרים, בכל סוגי הכשרויות, וזאת על מנת להבהיר באופן ברור כי הוראות החוק הקובע מחירי מקסימום בפיקוח למספר מוצרי חלב אינם מתירים גביית מחיר מעבר, גם כאשר מדובר בכשרות מהודרת. מוצרי חלב בכשרויות מהודרות או מיוחדות אינם מהווים חריג לחוק או נחשבים למוצר שאינו "רגיל". כיום כ-50% משקיות החלב הינן בכשרות בד"צ".

עוד מוסיף צוק-בר: "אין הצדקה להעמיס על הצרכן עלויות נוספות בגין כשרויות במוצרי יסוד מפוקחים. קיימת בעיה לפקח על מחירי מוצרי החלב בגין טיעונים של משווקים אשר הפקיעו מחיר, בתואנה שהמוצר הינו תחת פיקוח של כשרות מהודרת. נושא שלא ניתן לבדוק אותו באופן מוחלט וברור. על כן הוחלט לקבוע מחיר אחיד עבור מוצרים מפוקחים, שהוא המחיר המפוקח כיום, ללא אבחנה בין כשרויות".

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן