Skip to content

למרות הודעת הפרקליטות התביעה לא דרשה להטיל על אולמרט קלון

למרות מכתבה הרשמי של פרקליטות מחוז ירושלים, בו הודיעה שתדרוש היום בבית המשפט להטיל קלון על ראש הממשלה לשעבר בפרשת מרכז ההשקעות, חזרה בה התביעה מכוונתה והיא תתבע מאסר לשישה חודשים, שיומר בעבודות שירות וקנס כספי

למרות הודעת הפרקליטות התביעה לא דרשה להטיל על אולמרט קלון

למרות מכתבה הרשמי של פרקליטות מחוז ירושלים, בו הודיעה שתדרוש היום בבית המשפט להטיל קלון על ראש הממשלה לשעבר בפרשת מרכז ההשקעות, חזרה בה התביעה מכוונתה והיא תתבע מאסר לשישה חודשים, שיומר בעבודות שירות וקנס כספי

בבית משפט המחוזי בירושלים נפתח הבוקר (רביעי), שלב הטיעונים לעונש של ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט. מדובר בפרשת מרכז ההשקעות, בה הורשע אולמרט בסעיף של הפרת אמונים בלבד. באפן מפתיע חזרה בה התביעה מהודעתה שלשום לסנגוריו של אולמרט, כי התביעה תדרוש לגזור על אולמרט הכרזת בית המשפט על עבירה שיש עמה קלון. 

יתר על ההטבות. אהוד אולמרט (צילום: עמוס בו גרשון, לע"מ)
ויתר על ההטבות. אהוד אולמרט (צילום: עמוס בו גרשום, לע"מ)

הודעת התביעה: "מתוך מכלול השיקולים ולאור התפטרותו וירידתו מהפסגה אל התחתית, אנו חושבים שהעונש הראוי שעל בית המשפט לגזור הוא שישה חודשי מאסר, עבודות שירות, וכן מאסר על תנאי וקנס". בנושא הקלון הודיע נציג הפרקליטות, כי הפרקליטות קיבלה מאולמרט מכתב הבהרה, והם מסתפקים בכך ולא תובעים קלון.  

בתחילת השבוע התקבל במשרדו של עורך דין אלי זוהר, פרקליטו של אולמרט, מכתב מאת הפרקליטות, בו ציינו הכותבים כי למען ההוגנות המתבקשת, הם מיידעים את הסנגורים, כמו את הנאשם, שיש בדעת הפרקליטות לתבוע גם קלון בעבירה בה הוא הורשע. אולמרט הגיב במכתב חריף, אותו העביר אתמול לפרקליטות, ובו הודיע ראש הממשלה לשעבר, כי מבחינתו הוא מוותר מראש על ההטבות שיינטלו ממנו אם יורשע בקלון.  

ראש ממשלה, שסיים את הקדנציה שלו בתפקיד, זכאי להטבות כמו לשכה, מזכירה, רכב וכו', לתקופה בת חמש שנים מפרישתו. מרגע הטלת קלון על ידי בית המשפט, הוא מאבד את זכויותיו אלו. לאהוד אולמרט נותרה עוד כשנה וחצי לסיום ההטבות הללו. מכתבו של אולמרט והתגובה הציבורית גרמו כנראה לפרקליטות לרדת מהעץ הזה. 

פרקליטו של אולמרט, עורך הדין אלי זוהר, הודיע לפני הדיון, כי בכוונתו לוותר על כל התנאים מהם נהנה מרשו כראש ממשלה לשעבר, וזאת כדי לא לאפשר לפרקליטות לטעון שבגין תנאים אלה יש להטיל עליו קלון.

ביולי שחלף ספגה הפרקליטות מכה קשה לאחר ששופטי בית המשפט המחוזי זיכו את אולמרט ממרבית האישומים נגדו בפרשת "ראשונטורס" ובפרשת "מעטפות הכסף". אמנון דנקנר, ידידו הטוב של אולמרט, התראיין לאחר הזיכוי לתקשורת ואמר כי "על פרקליט המדינה (משה לדור – א.מ), לא רק להתפטר, אלא להתאבד". לדור מצידו הבהיר באותו יום, כי אין בכוונתו לעשות כך ודחה את כול הטענות כי לא היה מקום להגשת כתב אישום במתכונת הזו. נציג הפרקליטות ציין, כי "מעשיו של הנאשם הם מהחמורים במדרג החומרה בעבירת הפרת אמונים. מעמדו הוא הגבוה ביותר שיש, אין יותר גבוה מזה. ומעמדו הוא בליבת ההתרחשות. הוא גרם לפגיעה קשה באמון הציבור, זו עבירה של הפרת אמונים מהחמורות שיש".

 

בבית משפט המחוזי בירושלים נפתח הבוקר (רביעי), שלב הטיעונים לעונש של ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט. מדובר בפרשת מרכז ההשקעות, בה הורשע אולמרט בסעיף של הפרת אמונים בלבד. באפן מפתיע חזרה בה התביעה מהודעתה שלשום לסנגוריו של אולמרט, כי התביעה תדרוש לגזור על אולמרט הכרזת בית המשפט על עבירה שיש עמה קלון. 

יתר על ההטבות. אהוד אולמרט (צילום: עמוס בו גרשון, לע"מ)
ויתר על ההטבות. אהוד אולמרט (צילום: עמוס בו גרשום, לע"מ)

הודעת התביעה: "מתוך מכלול השיקולים ולאור התפטרותו וירידתו מהפסגה אל התחתית, אנו חושבים שהעונש הראוי שעל בית המשפט לגזור הוא שישה חודשי מאסר, עבודות שירות, וכן מאסר על תנאי וקנס". בנושא הקלון הודיע נציג הפרקליטות, כי הפרקליטות קיבלה מאולמרט מכתב הבהרה, והם מסתפקים בכך ולא תובעים קלון.  

בתחילת השבוע התקבל במשרדו של עורך דין אלי זוהר, פרקליטו של אולמרט, מכתב מאת הפרקליטות, בו ציינו הכותבים כי למען ההוגנות המתבקשת, הם מיידעים את הסנגורים, כמו את הנאשם, שיש בדעת הפרקליטות לתבוע גם קלון בעבירה בה הוא הורשע. אולמרט הגיב במכתב חריף, אותו העביר אתמול לפרקליטות, ובו הודיע ראש הממשלה לשעבר, כי מבחינתו הוא מוותר מראש על ההטבות שיינטלו ממנו אם יורשע בקלון.  

ראש ממשלה, שסיים את הקדנציה שלו בתפקיד, זכאי להטבות כמו לשכה, מזכירה, רכב וכו', לתקופה בת חמש שנים מפרישתו. מרגע הטלת קלון על ידי בית המשפט, הוא מאבד את זכויותיו אלו. לאהוד אולמרט נותרה עוד כשנה וחצי לסיום ההטבות הללו. מכתבו של אולמרט והתגובה הציבורית גרמו כנראה לפרקליטות לרדת מהעץ הזה. 

פרקליטו של אולמרט, עורך הדין אלי זוהר, הודיע לפני הדיון, כי בכוונתו לוותר על כל התנאים מהם נהנה מרשו כראש ממשלה לשעבר, וזאת כדי לא לאפשר לפרקליטות לטעון שבגין תנאים אלה יש להטיל עליו קלון.

ביולי שחלף ספגה הפרקליטות מכה קשה לאחר ששופטי בית המשפט המחוזי זיכו את אולמרט ממרבית האישומים נגדו בפרשת "ראשונטורס" ובפרשת "מעטפות הכסף". אמנון דנקנר, ידידו הטוב של אולמרט, התראיין לאחר הזיכוי לתקשורת ואמר כי "על פרקליט המדינה (משה לדור – א.מ), לא רק להתפטר, אלא להתאבד". לדור מצידו הבהיר באותו יום, כי אין בכוונתו לעשות כך ודחה את כול הטענות כי לא היה מקום להגשת כתב אישום במתכונת הזו. נציג הפרקליטות ציין, כי "מעשיו של הנאשם הם מהחמורים במדרג החומרה בעבירת הפרת אמונים. מעמדו הוא הגבוה ביותר שיש, אין יותר גבוה מזה. ומעמדו הוא בליבת ההתרחשות. הוא גרם לפגיעה קשה באמון הציבור, זו עבירה של הפרת אמונים מהחמורות שיש".

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן