Skip to content

פנייה לוינשטיין: עצור את הניסיון למחטף, שיאפשר מימון משתמטים

העמותות למען גיוס שווה פנו ליוץ המשפטי לממשלה, שיורה על ביטול הצעת התיקון לקריטריונים להקצבות לישיבות. לדברי נציגיהן, ההצעה מנסה לעקוף את העתירה שהם הגישו לבג"ץ, במטרה לאפשר את המשך המימון של 54 אלף תלמידי ישיבות ואברכים. אלה איבדו את מעמדם על פי חוק טל ולכן אמורים להתגייס

פנייה לוינשטיין: עצור את הניסיון למחטף, שיאפשר מימון משתמטים

העמותות למען גיוס שווה פנו ליוץ המשפטי לממשלה, שיורה על ביטול הצעת התיקון לקריטריונים להקצבות לישיבות. לדברי נציגיהן, ההצעה מנסה לעקוף את העתירה שהם הגישו לבג"ץ, במטרה לאפשר את המשך המימון של 54 אלף תלמידי ישיבות ואברכים. אלה איבדו את מעמדם על פי חוק טל ולכן אמורים להתגייס

עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הפורום לשוויון בנטל, ישראל חופשית וח"כ לשעבר רוני בריזון, פנו אתמול  ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה ויינשטיין, בדרישה שיורה על ביטול הצעת התיקון לקריטריונים להקצבות לישיבות. לדבריהם, ההצעה מנסה לעקוף את העתירה שהם הגישו לבג"ץ, במטרה לאפשר את המשך המימון של 54 אלף תלמידי ישיבות ואברכים, שאיבדו את מעמדם על פי חוק טל ולכן אמורים להתגייס.

"יש להצר על כך שהצעת תיקון כה פסולה, בניגוד להוראות של חוקה, יצאה בכלל לאוויר העולם", כתב פרקליטם של הפונים, עו"ד גלעד ברנע. "מתחייב כי היועץ המשפטי למשלה יורה על דחייתה".

העותרים גם פרסמו קריאה לציבור להגיש התנגדויות לתיקון לקריטריונים ועד הבוקר כבר נשלחו כ-150 התנגדויות למשרד החינוך.

על פי המבחנים להקצבות לישיבות, יכולים לקבל תמיכות מי שיש להם פטור משירות צבאי ומי שקיבלו דחיית שירות על פי "חוק טל". מספר תלמידי הישיבות שהיו בדחיית שירות לפני פקיעת חוק טל הוא כ-54 אלף איש. סמנכ"ל חדו"ש שחר אילן מעריך, שהיקף ההקצבות שתלמידים אלה קיבלו הוא כ-30 מיליון שקלים לחודש ומתקרב ל-400 מיליון שקלים בשנה. זאת, מתוך תקציב כולל לישיבות של קרוב למיליארד שקלים.

באמצע החודש שעבר עתרו חדו"ש ושותפיה לבג"ץ כדי לעצור את ההקצבות לתלמידים אלה. הדיון בעתירה אמור להיערך לקראת סוף ספטמבר. עו"ד ברנע מסביר בעתירה, כי חוק טל "פקע בחצות ליל ה-1 באוגוסט 2012 וכתוצאה מכך אין עוד כל בסיס חוקי לדחיית שירות של תלמידים שהחוק חל עליהם".

ביום שני השבוע פרסמה הממשלה הצעה לקריטריונים חדשים, לפיהם יוכל לקבל מימון לא רק מי שנמצא בדחיית שירות אלא מי שקיבל דחייה בעבר. לדברי עו"ד ברנע, "הניסיון להעביר תמיכות למי שאינם משרתים בצה"ל, כאשר הם חייבים בשירות צבאי ולא הופטרו ממנו כדין, הוא לא חוקי ולא חוקתי".  הפונים גם מאשימים את משרד החינוך במחטף, משום שהקציב רק שלושה ימים להגשת התנגדויות ולא כמה שבועות כמקובל.

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב: "הממשלה מוכנה לעשות כל תרגיל אקרובטי כדי להכשיר את כניעתה למפלגות החרדיות, גם כאשר הדבר בניגוד לחוק. הגיע הזמן שהממשלה תשים את הדגש על גיוס האברכים ולא על הזרמת סכומי עתק עבורם. יש לקוות שהיועץ המשפטי לממשלה יתעשת ויקבע שיש דברים שלא ניתן לעשות רק משום שהם משרתים את צרכי הקואליציה".

עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הפורום לשוויון בנטל, ישראל חופשית וח"כ לשעבר רוני בריזון, פנו אתמול  ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה ויינשטיין, בדרישה שיורה על ביטול הצעת התיקון לקריטריונים להקצבות לישיבות. לדבריהם, ההצעה מנסה לעקוף את העתירה שהם הגישו לבג"ץ, במטרה לאפשר את המשך המימון של 54 אלף תלמידי ישיבות ואברכים, שאיבדו את מעמדם על פי חוק טל ולכן אמורים להתגייס.

"יש להצר על כך שהצעת תיקון כה פסולה, בניגוד להוראות של חוקה, יצאה בכלל לאוויר העולם", כתב פרקליטם של הפונים, עו"ד גלעד ברנע. "מתחייב כי היועץ המשפטי למשלה יורה על דחייתה".

העותרים גם פרסמו קריאה לציבור להגיש התנגדויות לתיקון לקריטריונים ועד הבוקר כבר נשלחו כ-150 התנגדויות למשרד החינוך.

על פי המבחנים להקצבות לישיבות, יכולים לקבל תמיכות מי שיש להם פטור משירות צבאי ומי שקיבלו דחיית שירות על פי "חוק טל". מספר תלמידי הישיבות שהיו בדחיית שירות לפני פקיעת חוק טל הוא כ-54 אלף איש. סמנכ"ל חדו"ש שחר אילן מעריך, שהיקף ההקצבות שתלמידים אלה קיבלו הוא כ-30 מיליון שקלים לחודש ומתקרב ל-400 מיליון שקלים בשנה. זאת, מתוך תקציב כולל לישיבות של קרוב למיליארד שקלים.

באמצע החודש שעבר עתרו חדו"ש ושותפיה לבג"ץ כדי לעצור את ההקצבות לתלמידים אלה. הדיון בעתירה אמור להיערך לקראת סוף ספטמבר. עו"ד ברנע מסביר בעתירה, כי חוק טל "פקע בחצות ליל ה-1 באוגוסט 2012 וכתוצאה מכך אין עוד כל בסיס חוקי לדחיית שירות של תלמידים שהחוק חל עליהם".

ביום שני השבוע פרסמה הממשלה הצעה לקריטריונים חדשים, לפיהם יוכל לקבל מימון לא רק מי שנמצא בדחיית שירות אלא מי שקיבל דחייה בעבר. לדברי עו"ד ברנע, "הניסיון להעביר תמיכות למי שאינם משרתים בצה"ל, כאשר הם חייבים בשירות צבאי ולא הופטרו ממנו כדין, הוא לא חוקי ולא חוקתי".  הפונים גם מאשימים את משרד החינוך במחטף, משום שהקציב רק שלושה ימים להגשת התנגדויות ולא כמה שבועות כמקובל.

מנכ"ל חדו"ש, הרב עו"ד אורי רגב: "הממשלה מוכנה לעשות כל תרגיל אקרובטי כדי להכשיר את כניעתה למפלגות החרדיות, גם כאשר הדבר בניגוד לחוק. הגיע הזמן שהממשלה תשים את הדגש על גיוס האברכים ולא על הזרמת סכומי עתק עבורם. יש לקוות שהיועץ המשפטי לממשלה יתעשת ויקבע שיש דברים שלא ניתן לעשות רק משום שהם משרתים את צרכי הקואליציה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן