Skip to content

אושר בקריאה ראשונה: יוגדל מענק השחרור לחיילים ולמשרתי שירות אזרחי

לוחם יקבל 20 אלף שקל ובהתאמה יועלו מענקי השחרור גם לתומכי לחימה, לחיילים בשירות אחר ולמסיימי שירות לאומי מאת צבי זינגר מענק השחרור של חיילי צה"ל יוגדל. כך אישרה, בקריאה ראשונה, מליאת הכנסת. כדי שההצעה תהפוך לחוק, עליה לעבור גם קריאה שניה ושלישית. לפי ההצעה, יוגדל מענק השחרור המוענק לחיילים בתום תקופת שירותם הסדיר בתהליך […]

אושר בקריאה ראשונה: יוגדל מענק השחרור לחיילים ולמשרתי שירות אזרחי

לוחם יקבל 20 אלף שקל ובהתאמה יועלו מענקי השחרור גם לתומכי לחימה, לחיילים בשירות אחר ולמסיימי שירות לאומי מאת צבי זינגר מענק השחרור של חיילי צה"ל יוגדל. כך אישרה, בקריאה ראשונה, מליאת הכנסת. כדי שההצעה תהפוך לחוק, עליה לעבור גם קריאה שניה ושלישית. לפי ההצעה, יוגדל מענק השחרור המוענק לחיילים בתום תקופת שירותם הסדיר בתהליך […]

לוחם יקבל 20 אלף שקל ובהתאמה יועלו מענקי השחרור גם לתומכי לחימה, לחיילים בשירות אחר ולמסיימי שירות לאומי

מאת צבי זינגר

מענק השחרור של חיילי צה"ל יוגדל. כך אישרה, בקריאה ראשונה, מליאת הכנסת. כדי שההצעה תהפוך לחוק, עליה לעבור גם קריאה שניה ושלישית.

לפי ההצעה, יוגדל מענק השחרור המוענק לחיילים בתום תקופת שירותם הסדיר בתהליך הדרגתי שיחל החודש (ינואר 2012) ויסתיים בשנת 2016. בסיום המהלך יהיה המענק שישולם ללוחם ששירת 36 חודשים בגובה 20,000 שקלים חדשים ובהתאמה יגדלו המענקים המשולמים לתומכי לחימה ולחיילים בשירות אחר. מענקי תומכי לחימה (מ-6,120 ל-16,668), מענקי שירות אחר (מ-4,896 ל-13,320) ושירות אזרחי (מ-2,446 ל-6,600).

במהלך הדיון להכנת ההצעה לקריאה ראשונה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח”כ חיים כץ (ליכוד), ביקשו סא”ל חוסיין חוסייסי, ראש ענף תכנון שכר וגמלאות בצה”ל ועו”ד גל כהן, יועץ משפטי במשרד הביטחון, לדחות את אישור הצעת החוק בחודשיים: ”אנחנו בוחנים כעת את נושא תגמול חיילי צה”ל כולו, ונרצה לשקול את עניין מענק השחרור יחד עם מכלול הנתונים”.

יו”ר הוועדה ח”כ חיים כץ התנגד והודיע כי מכיוון שההצעה מתואמת ומוסכמת על משרדי הממשלה, אין סיבה לדחות את אישור החוק – וההצעה, כאמור, התקבלה.

שמונה ח”כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ההצעה תוחזר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

לוחם יקבל 20 אלף שקל ובהתאמה יועלו מענקי השחרור גם לתומכי לחימה, לחיילים בשירות אחר ולמסיימי שירות לאומי

מאת צבי זינגר

מענק השחרור של חיילי צה"ל יוגדל. כך אישרה, בקריאה ראשונה, מליאת הכנסת. כדי שההצעה תהפוך לחוק, עליה לעבור גם קריאה שניה ושלישית.

לפי ההצעה, יוגדל מענק השחרור המוענק לחיילים בתום תקופת שירותם הסדיר בתהליך הדרגתי שיחל החודש (ינואר 2012) ויסתיים בשנת 2016. בסיום המהלך יהיה המענק שישולם ללוחם ששירת 36 חודשים בגובה 20,000 שקלים חדשים ובהתאמה יגדלו המענקים המשולמים לתומכי לחימה ולחיילים בשירות אחר. מענקי תומכי לחימה (מ-6,120 ל-16,668), מענקי שירות אחר (מ-4,896 ל-13,320) ושירות אזרחי (מ-2,446 ל-6,600).

במהלך הדיון להכנת ההצעה לקריאה ראשונה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח”כ חיים כץ (ליכוד), ביקשו סא”ל חוסיין חוסייסי, ראש ענף תכנון שכר וגמלאות בצה”ל ועו”ד גל כהן, יועץ משפטי במשרד הביטחון, לדחות את אישור הצעת החוק בחודשיים: ”אנחנו בוחנים כעת את נושא תגמול חיילי צה”ל כולו, ונרצה לשקול את עניין מענק השחרור יחד עם מכלול הנתונים”.

יו”ר הוועדה ח”כ חיים כץ התנגד והודיע כי מכיוון שההצעה מתואמת ומוסכמת על משרדי הממשלה, אין סיבה לדחות את אישור החוק – וההצעה, כאמור, התקבלה.

שמונה ח”כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ההצעה תוחזר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן