Skip to content

במהירות שיא אושרה תכנית מנהל מקרקעי ישראל לבנייה בקרית גת

מדובר באישור בנייה של 938 יחידות דיור, מתוך כ-7,000 מתוכננות בקרית גת צפון. כ-350 יחידות מתוכן יהיו צמודות קרקע, במטרה להביא אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי ממוצע ומעלה, אנשי הייטק מהאיזור ובעיקר מאינטל, שייתנו לשכונה את התנופה בשלב הראשון. בבנייה הרוויה יוקצו כ-20% לטובת דיור בר השגה
פחות מדקה זמן קריאה: דקות

הוועדה לדיור לאומי (וד"ל) דרום החליטה לאשר את התכנית המפורטת, הראשונה מתוך ארבע, לבניית 938 יחידות דיור, מתוך כ-7,000 יחידות דיור המתוכננות לבנייה בקרית גת. "זהו נדבך משמעותי נוסף בפיתוחה ובניינה של קריית גת," מציין בנצי ליברמן, מנהל מינהל מקרקעי ישראל.

"התכנית הכוללת מורכבת מארבע תוכניות, הנמצאות בשלבי אישור, ותרחיב לראשונה את התחום הבנוי של קרית גת צפונה, אל עברו השני של נחל לכיש. במסגרת התכנית ייבנו כ-7,000 יחידות דיור סביב פארק עירוני ענק חדש בגודל של כ-600 דונם", מסביר רפי אלמליח, מנהל התכנון במינהל מקרקעי ישראל.

קרית גת מערב (צילום: ארכיון קרית גת, ויקימדיה)
מתרחבת צפונה. צילום אווירי של קרית גת מערב (צילום: ארכיון קרית גת, ויקימדיה)

קרית גת צפון

התכנית המפורטת הראשונה אושרה במהירות שיא. מיד בתום תקופת ההפקדה, שהושלמה ב-27.8, תוך פחות משבוע, התקיים דיון התנגדויות בוד"ל דרום, עליהן השיבה היועצת המשפטית של מחוז ירושלים במינהל מקרקעי ישראל וכעת הוחלט לאשר את התכנית עם מילוי דרישות התכנון. התכנית מקודמת על ידי מינהל מקרקעי ישראל, בשיתוף עיריית קרית גת, והיא אחת מארבע תכניות מפורטות המהוות את תכנית מתאר קרית גת צפון, שהופקדה אף היא. שלוש התכניות הנוספות צפויות להגיע לדיון בשבועות הקרובים.

שטח התכנית שהופקד כעת הוא כ-500 דונם והיא כוללת כ-950 יחידות דיור, שמתוכן כ-350 יחידות דיור צמודות קרקע, במטרה להביא בשלב זה אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי ממוצע ומעלה, אנשי הייטק העובדים בחברות באיזור ובעיקר באינטל, שייתנו לשכונה את התנופה בשלב הראשון, בשילוב משפרי דיור מקרית גת. בבנייה הרוויה יוקצו בשלב זה כ-20% לטובת דיור בר השגה.

בשטח התכנית מתוכננים גם מגרשים למבני ציבור, שטחי מסחר וצירים ירוקים לרווחת התושבים. התכנית מגדירה צירים להולכי רגל ולרוכבי אופניים, המובילים לשטחים הציבוריים, למוסדות ציבור ולפארק המרכזי, המיועדים לכלל האוכלוסייה.

חוק הוד"לים

חוק הוד"לים קובע הסדרים מיוחדים, שנועדו לזרז את הליך אישור תכניות בנייה למגורים, כדי לסייע בפתרון מצוקת הדיור באמצעות הגדלת היצע הדירות למגורים. במסגרת זו, הוקצו משאבים, לרבות משרות כח אדם ויועצים, ונקבעו כלים מנהליים ותכנוניים חדשים שנועדו לאפשר השגת מטרות אלו.

לצד הסדרים אלו, שנועדו כאמור לפשט ולזרז את הליכי התכנון והבנייה למגורים, נקבעו בהוראות החוק כללים שמטרתם להבטיח את השמירה על איכות התכנון והשקיפות הציבורית. נשמרה זכותו של הציבור להגיש התנגדויות לתכנית, אם מצא עצמו נפגע ממנה, על פי לוחות הזמנים הקבועים כיום בחוק התכנון והבניה. בנוסף, אם תכנית למגורים עומדת בסתירה לתכנית מתאר מחוזית, רשאים שני חברי הוד"ל המחוזי לדרוש קיום דיון נוסף בתכנית, בוד"ל הארצי.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן