Skip to content

נס ההתפוגגות בסיני

בג"ץ החליט כי יש למחוק את העתירה מאחר שהיא עוסקת כעת באנשים שהתפוגגו ולכן אינה אקטואלית עוד. השופטים לא טרחו לשאול היכן נמצאים 18 האנשים הנעלמים

נס ההתפוגגות בסיני

בג"ץ החליט כי יש למחוק את העתירה מאחר שהיא עוסקת כעת באנשים שהתפוגגו ולכן אינה אקטואלית עוד. השופטים לא טרחו לשאול היכן נמצאים 18 האנשים הנעלמים

מדבר סיני הוא מקום שבו קורים נִסים: מים יוצאים מסלעים, מן יורד מן השמיים, הר עשן ככבשן ועוד כהנה וכהנה. בסוף השבוע שעבר התחולל נס נוסף – 18 אנשים התפוגגו.

כפי שכתבנו לפני כמה ימים, בשבוע שעבר מנע הצבא את כניסתה של קבוצת מבקשי מקלט לישראל. הקבוצה, שמנתה 21 מבקשי מקלט אריתראים, נותרה בצד המצרי של הגדר (אך בשטח השייך למדינת ישראל). חרף העובדה שנציבות האו"ם לפליטים הבהירה לרשויות המדינה כי קיימת חובה לפי המשפט הבין-לאומי לאפשר את כניסתם של מבקשי המקלט, ישראל התעקשה להשאיר אותם ימים ארוכים להתייבש בצִדה השני של הגדר, בתקווה שהבעיה תיעלם לה.

מים מהסלע (ציור: Francesco Bacchiacca)

ביום רביעי האחרון הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה להכניס את הקבוצה שהתייבשה בצד הגדר. בית המשפט קיים דיון כבר ביום חמישי, וכמה שעות אחריו החליט לקיים דיון נוסף ביום ראשון. אלא שאז, ביום חמישי לפנות ערב, אירע נס ההתפוגגות. ראש הממשלה הודיע לתקשורת כי "נמצא פתרון", וכי שתי נשים ונער אחד יוכנסו לשטח מדינת ישראל "מטעמים הומניטריים". והיתר? היתר התאדו להם.

לאחר הדיון השני, שקיים בית המשפט העליון ביום ראשון, הוא החליט כי יש למחוק את העתירה מאחר שהיא עוסקת כעת באנשים שהתפוגגו ולכן אינה אקטואלית עוד. האנשים התפוגגו, ולכן העתירה התייתרה. בדיון שהתקיים בעל פה, כמו גם בפסק הדין, השופטים לא טרחו לשאול היכן נמצאים 18 האנשים הנעלמים.

האם לפתע החליטו, לאחר שמונה ימים שבהם התעקשו להיאחז בגדר בשמש הקופחת, לסוב לאחור ולטייל בסיני, וזאת בצירוף מקרים מדהים בסמוך לדיון בבג"ץ ובסמוך להחלטה להכניס לישראל את שתי הנשים ואת הנער? האם הם כעת שוכבים להם על אחד מחופי סיני, לוגמים משקה גויאבות ותופסים צבע? האם סוחרי האדם הרצחניים שבסיני לכדו אותם? האם הגיעו כוחות הצבא המצרי ופינו אותם משם? ואם כן – האם מצרים התחייבה כי לא יאונה להם רע, כי תינתן להם אפשרות להגיש בקשת מקלט, וכי לא יגורשו לאריתריאה, שם צפויות להם סכנת חיים וסכנת עינויים?

[related-posts]

לצבא פתרונים, ובית המשפט לא ראה צורך לפשפש במעשיו. נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, טרח לציין, כי המדינה לא הציגה בפני בית המשפט שהושג הסדר כלשהו עם מצרים באשר למבקשי המקלט. בית המשפט, כנראה, יודע, שכאשר מדובר במדבר סיני "במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור. במה שהורשית התבונן, אין לך עסק בנסתרות".

המאמר פורסם ב"laissez passer". הכותבים הם עורכי דין העוסקים בזכויות אדם ומהגרים בפרט.

מדבר סיני הוא מקום שבו קורים נִסים: מים יוצאים מסלעים, מן יורד מן השמיים, הר עשן ככבשן ועוד כהנה וכהנה. בסוף השבוע שעבר התחולל נס נוסף – 18 אנשים התפוגגו.

כפי שכתבנו לפני כמה ימים, בשבוע שעבר מנע הצבא את כניסתה של קבוצת מבקשי מקלט לישראל. הקבוצה, שמנתה 21 מבקשי מקלט אריתראים, נותרה בצד המצרי של הגדר (אך בשטח השייך למדינת ישראל). חרף העובדה שנציבות האו"ם לפליטים הבהירה לרשויות המדינה כי קיימת חובה לפי המשפט הבין-לאומי לאפשר את כניסתם של מבקשי המקלט, ישראל התעקשה להשאיר אותם ימים ארוכים להתייבש בצִדה השני של הגדר, בתקווה שהבעיה תיעלם לה.

מים מהסלע (ציור: Francesco Bacchiacca)

ביום רביעי האחרון הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה להכניס את הקבוצה שהתייבשה בצד הגדר. בית המשפט קיים דיון כבר ביום חמישי, וכמה שעות אחריו החליט לקיים דיון נוסף ביום ראשון. אלא שאז, ביום חמישי לפנות ערב, אירע נס ההתפוגגות. ראש הממשלה הודיע לתקשורת כי "נמצא פתרון", וכי שתי נשים ונער אחד יוכנסו לשטח מדינת ישראל "מטעמים הומניטריים". והיתר? היתר התאדו להם.

לאחר הדיון השני, שקיים בית המשפט העליון ביום ראשון, הוא החליט כי יש למחוק את העתירה מאחר שהיא עוסקת כעת באנשים שהתפוגגו ולכן אינה אקטואלית עוד. האנשים התפוגגו, ולכן העתירה התייתרה. בדיון שהתקיים בעל פה, כמו גם בפסק הדין, השופטים לא טרחו לשאול היכן נמצאים 18 האנשים הנעלמים.

האם לפתע החליטו, לאחר שמונה ימים שבהם התעקשו להיאחז בגדר בשמש הקופחת, לסוב לאחור ולטייל בסיני, וזאת בצירוף מקרים מדהים בסמוך לדיון בבג"ץ ובסמוך להחלטה להכניס לישראל את שתי הנשים ואת הנער? האם הם כעת שוכבים להם על אחד מחופי סיני, לוגמים משקה גויאבות ותופסים צבע? האם סוחרי האדם הרצחניים שבסיני לכדו אותם? האם הגיעו כוחות הצבא המצרי ופינו אותם משם? ואם כן – האם מצרים התחייבה כי לא יאונה להם רע, כי תינתן להם אפשרות להגיש בקשת מקלט, וכי לא יגורשו לאריתריאה, שם צפויות להם סכנת חיים וסכנת עינויים?

[related-posts]

לצבא פתרונים, ובית המשפט לא ראה צורך לפשפש במעשיו. נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, טרח לציין, כי המדינה לא הציגה בפני בית המשפט שהושג הסדר כלשהו עם מצרים באשר למבקשי המקלט. בית המשפט, כנראה, יודע, שכאשר מדובר במדבר סיני "במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור. במה שהורשית התבונן, אין לך עסק בנסתרות".

המאמר פורסם ב"laissez passer". הכותבים הם עורכי דין העוסקים בזכויות אדם ומהגרים בפרט.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן