Skip to content

מרין לה פן: לאסור חבישת כיפה ורעלה בצרפת

בתזמון יוצא מן הכלל, מתכנסת המפלגה הימנית הקיצונית בצרפת, החזית הלאומית, לכנס הקיץ. מנהיגת המפלגה דורשת בראיון ל"לה מונד" מדינה חילונית עד הסוף, על פי החוק הקיים משנת 1905

מרין לה פן: לאסור חבישת כיפה ורעלה בצרפת

בתזמון יוצא מן הכלל, מתכנסת המפלגה הימנית הקיצונית בצרפת, החזית הלאומית, לכנס הקיץ. מנהיגת המפלגה דורשת בראיון ל"לה מונד" מדינה חילונית עד הסוף, על פי החוק הקיים משנת 1905

בלי כשרות ובלי חלאל. מרין לה פן (צילום: ויקימדיה)

מרין לה פן, מנהיגת המפלגה של הימין הקיצוני בצרפת, אומרת שמן הראוי לאסור חבישה או לבישה של כל סממן דתי כמו רעלה, בכל צורה שהיא, ברחובות צרפת ובמקומות ציבוריים. היא עושה זאת ערב ההתכנסות של מפלגתה, "צרפת חילונית", בראיון לעיתון "לה מונד".

לה פן כוללת את הכיפה היהודית באותה חבילה אנטי דתית. דבריה, כצפוי, עוררו ויכוח בצרפת על אופי הדרישה ל"טוטליטריזם חילוני", כדברי כמה מהמבקרים.

מרין לה פן מעוניינת להפסיק את לימודי התרבויות הזרות בבתי הספר בצרפת: או שהם דבקים בארץ המוצא או שהם דבקים בצרפת ובלאומיותם החדשה, אין דבר כזה לאומיות כפולה. את לימודי התרבויות הזרות צריך לעקור מבתי הספר היסודיים, לדבריה.

בתגובה לדיון בנושא הקריקטורות המתפרסמות ב"שרלי הבדו", מציינת לב-פן כי היא איננה מאוהדי העיתון ואיננה בעד לפגוע בחייהם ובאמונתם האינטימית של אחרים. אך למרות הכל, חופש הביטוי איננו נתון למשא ומתן. או שאנחנו אומרים "חופש ביטוי" ומתכוונים אליו במלוא מובן המילה או שאנחנו מצנזרים עיתונות ואינטרנט, כדי למנוע חילול קודש. אין דרך ביניים.

לה פן מוחה על חולשת המדינה מול דרישות המוסלמים, ומביעה התנגדות לביטוי חיצוני של דת, כמו תפילות רחוב, ברשות הציבור. בתשובה לשאלה, מה את היית עושה, אומרת לה פן: הייתי מציבה "שומר" בשער, למניעת כניסה של פונדמנטליסטים. חייבת להיות התייחסות לחוק משנת 1905, מניעה של מימון מסגדים וארגונים על ידי מדינות זרות, אלא אם כן מדובר בהסכם דו כיווני והמדינה המממנת מוכנה לאפשר בניית ארגונים ומוסדות נוצריים בתחומה. אז כיצד, אם כן, ימומנו מסגדים? לפי לה פן, מכספם של המאמינים! וזה נכון לכל הדתות. החוק בצרפת לא מכיר בדתות, החוק בצרפת לא מכיר בקהילות ואיננו מקבל תפילות רחוב ו/או אוכל ספציפי בפומבי, חלאל (הכשרות המוסלמית) וכשר כאחד.

 

בלי כשרות ובלי חלאל. מרין לה פן (צילום: ויקימדיה)

מרין לה פן, מנהיגת המפלגה של הימין הקיצוני בצרפת, אומרת שמן הראוי לאסור חבישה או לבישה של כל סממן דתי כמו רעלה, בכל צורה שהיא, ברחובות צרפת ובמקומות ציבוריים. היא עושה זאת ערב ההתכנסות של מפלגתה, "צרפת חילונית", בראיון לעיתון "לה מונד".

לה פן כוללת את הכיפה היהודית באותה חבילה אנטי דתית. דבריה, כצפוי, עוררו ויכוח בצרפת על אופי הדרישה ל"טוטליטריזם חילוני", כדברי כמה מהמבקרים.

מרין לה פן מעוניינת להפסיק את לימודי התרבויות הזרות בבתי הספר בצרפת: או שהם דבקים בארץ המוצא או שהם דבקים בצרפת ובלאומיותם החדשה, אין דבר כזה לאומיות כפולה. את לימודי התרבויות הזרות צריך לעקור מבתי הספר היסודיים, לדבריה.

בתגובה לדיון בנושא הקריקטורות המתפרסמות ב"שרלי הבדו", מציינת לב-פן כי היא איננה מאוהדי העיתון ואיננה בעד לפגוע בחייהם ובאמונתם האינטימית של אחרים. אך למרות הכל, חופש הביטוי איננו נתון למשא ומתן. או שאנחנו אומרים "חופש ביטוי" ומתכוונים אליו במלוא מובן המילה או שאנחנו מצנזרים עיתונות ואינטרנט, כדי למנוע חילול קודש. אין דרך ביניים.

לה פן מוחה על חולשת המדינה מול דרישות המוסלמים, ומביעה התנגדות לביטוי חיצוני של דת, כמו תפילות רחוב, ברשות הציבור. בתשובה לשאלה, מה את היית עושה, אומרת לה פן: הייתי מציבה "שומר" בשער, למניעת כניסה של פונדמנטליסטים. חייבת להיות התייחסות לחוק משנת 1905, מניעה של מימון מסגדים וארגונים על ידי מדינות זרות, אלא אם כן מדובר בהסכם דו כיווני והמדינה המממנת מוכנה לאפשר בניית ארגונים ומוסדות נוצריים בתחומה. אז כיצד, אם כן, ימומנו מסגדים? לפי לה פן, מכספם של המאמינים! וזה נכון לכל הדתות. החוק בצרפת לא מכיר בדתות, החוק בצרפת לא מכיר בקהילות ואיננו מקבל תפילות רחוב ו/או אוכל ספציפי בפומבי, חלאל (הכשרות המוסלמית) וכשר כאחד.

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן