ח"כ וילף תוקפת את בג"ץ על פרסום נתוני המיצ"ב

ביקורת חריפה נשמעה היום בוועדת החינוך על כך שבג"ץ כפה את פרסום תוצאות בחינות המיצ"ב. מנכ"לית משרד החינוך: "פרסום הנתונים ברמה הבית ספרית עלול לגרום נזק"; פרופ' דוד נבו, מביה"ס לחינוך באוניברסיטת ת"א: "ההשתלחות במורים בעקבות פרסום המדדים תגבר משום שהאחריות תוטל כלפי מטה אל המורה ולא כלפי מעלה אל המערכת"

ח"כ וילף תוקפת את בג"ץ על פרסום נתוני המיצ"ב

ביקורת חריפה נשמעה היום בוועדת החינוך על כך שבג"ץ כפה את פרסום תוצאות בחינות המיצ"ב. מנכ"לית משרד החינוך: "פרסום הנתונים ברמה הבית ספרית עלול לגרום נזק"; פרופ' דוד נבו, מביה"ס לחינוך באוניברסיטת ת"א: "ההשתלחות במורים בעקבות פרסום המדדים תגבר משום שהאחריות תוטל כלפי מטה אל המורה ולא כלפי מעלה אל המערכת"

ביקורת חריפה בוועדת החינוך של הכנסת, על בג"ץ ועל מערכת המשפט, שכפתה את פרסום נתוני בחינות המיצ"ב הבית-ספריות. הנתונים התפרסמו הבוקר באתר הנקרא "(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך" ומנכ"לית משרד החינוך, דלית שטאובר, הודיעה בדיון שהתקיים היום בוועדת החינוך, כי הנתונים פורסמו בעקבות פסיקת בג"ץ בחודש שעבר.

"לעצור לחלוטין את המיצ"ב". ח"כ עינת וילף (צילום: אתר הכנסת)

שטאובר מתחה ביקורת על פרסום הנתונים, ברמה הבית ספרית. "משרד החינוך בעד שקיפות ונתוני המיצ"ב מפורסמים מדי שנה ברמה הארצית וברמת הרשות, כולל הצבעה על פערים", אמרה. "יחד עם זאת פרסום הנתונים ברמה הבית ספרית עלול לגרום נזק". לדבריה, לא יתכן שהציונים המתפרסמים יהפכו לחזות כל העשייה הבית ספרית. "אני רוצה להזהיר מלדרג בתי ספר רק על פי הנתונים הללו", אמרה. עוד הוסיפה שטאובר, כי המליצה למנהלי בתי הספר לעבות את הנתונים המפורסמים בפעילות הכוללת בבתי הספר.

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, ח"כ עינת וילף, אמרה כי היא נגד פרסום הנתונים המפורטים מחשש שיקדשו מירוץ אחר הציונים ופגיעה בטוהר הבחינות. "בית המשפט ממשיך במסורת של נזק לחינוך הציבורי בישראל. מרגע פרסום הנתונים יווצרו טבלאות ויתחילו הלחצים בכיוון המנהל והמורה". ח"כ וילף קראה לעצור לחלוטין את השימוש במתכונת הנוכחית של המיצ"ב וקראה להתרכז במבחנים פנימיים, שיסייעו לשיפור התהליכים הפנימיים בבתי הספר ויחזקו את מעמד המורה.

אלונה וינוגרד, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, שהגישה את העתירה בדרישה לפרסם את הנתונים, אמרה: "אנו שמחים שמשרד החינוך קיים את החלטת בית המשפט ומברכים על היוזמות של משרד החינוך לפרסם מדדים נוספים. ככל שהמשרד יבחר יותר בדרך של שקיפות, כך יגבר אמון הציבור במערכת החינוך ותגדל המעורבות ההורית. באשר לנבואות הזעם", הוסיפה וינוגרד, "אנו עדיין מאמינים שביקורת ציבורית ושיתוף הציבור הן הדרך הנכונה".

אולם פרופ' דוד נבו, פרופסור (אמריטוס) בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, הזהיר גם הוא מהסיכון שבפרסום הנתונים הבית ספריים. "מבחנים  עתירי סיכון, כמו המיצ"ב, פותחים פערים בין אוכלוסיות שונות, כי תלמידים טובים יותר מתכוננים היטב לקראתם. בנוסף, המקצועות שעליהם לא נבחנים, כגון אזרחות ותנ"ך, ילכו וידעכו". פרופ' נבו הזהיר, כי ההשתלחות במורים בעקבות פרסום המדדים תגבר, משום שהאחריות תוטל כלפי מטה אל המורה ולא כלפי מעלה אל המערכת. הוא קרא ליצור פרופיל מהימן ותקף יותר של בית הספר ולא לציין רק ציוני מבחנים. "החלופה השנייה היא הפסקת המיצ"ב, שגרם מספיק נזקים ויגרום עוד רבים נוספים בעתיד".

נעמי ריפתין, יו"ר המזכירות הפדגוגית בהסתדרות המורים, קראה להפוך את המיצ"ב לכלי מדידה פנימי של בית הספר. "אני הייתי מורה להיסטוריה בתיכון ואנחנו עשינו עיוותים כי רצינו שהתלמידים שלנו יצליחו. פרסום המדדים יהרוס כל חלקה טובה".

חני וייצמן, מנהלת אגף החינוך בעיריית חדרה, אמרה כי בעקבות הפרסום תיווצר הפחתה נוספת באמון הציבור במערכת החינוך. "המורים גם כך מרגישים חבוטים ומנהלי בתי הספר ישכנעו תלמידים עם קשיים לא להירשם לבית הספר".

מיכל בלר, מנהלת ראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך – אמרה כי המציאות החדשה תצריך הסתכלות חדשה ומורכבת. "בדו"ח הבית ספרי המפורסם באתר יש דיווח מלא והוא מנסה לתת מענה גם לנתונים הנגזרים מקליטת עלייה והכלה של ילדי חינוך מיוחד. "יש ניסיונות לתת תמונה מלאה וגדולה יותר מאשר טבלאות ליגה".

ביקורת חריפה בוועדת החינוך של הכנסת, על בג"ץ ועל מערכת המשפט, שכפתה את פרסום נתוני בחינות המיצ"ב הבית-ספריות. הנתונים התפרסמו הבוקר באתר הנקרא "(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך" ומנכ"לית משרד החינוך, דלית שטאובר, הודיעה בדיון שהתקיים היום בוועדת החינוך, כי הנתונים פורסמו בעקבות פסיקת בג"ץ בחודש שעבר.

"לעצור לחלוטין את המיצ"ב". ח"כ עינת וילף (צילום: אתר הכנסת)

שטאובר מתחה ביקורת על פרסום הנתונים, ברמה הבית ספרית. "משרד החינוך בעד שקיפות ונתוני המיצ"ב מפורסמים מדי שנה ברמה הארצית וברמת הרשות, כולל הצבעה על פערים", אמרה. "יחד עם זאת פרסום הנתונים ברמה הבית ספרית עלול לגרום נזק". לדבריה, לא יתכן שהציונים המתפרסמים יהפכו לחזות כל העשייה הבית ספרית. "אני רוצה להזהיר מלדרג בתי ספר רק על פי הנתונים הללו", אמרה. עוד הוסיפה שטאובר, כי המליצה למנהלי בתי הספר לעבות את הנתונים המפורסמים בפעילות הכוללת בבתי הספר.

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, ח"כ עינת וילף, אמרה כי היא נגד פרסום הנתונים המפורטים מחשש שיקדשו מירוץ אחר הציונים ופגיעה בטוהר הבחינות. "בית המשפט ממשיך במסורת של נזק לחינוך הציבורי בישראל. מרגע פרסום הנתונים יווצרו טבלאות ויתחילו הלחצים בכיוון המנהל והמורה". ח"כ וילף קראה לעצור לחלוטין את השימוש במתכונת הנוכחית של המיצ"ב וקראה להתרכז במבחנים פנימיים, שיסייעו לשיפור התהליכים הפנימיים בבתי הספר ויחזקו את מעמד המורה.

אלונה וינוגרד, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, שהגישה את העתירה בדרישה לפרסם את הנתונים, אמרה: "אנו שמחים שמשרד החינוך קיים את החלטת בית המשפט ומברכים על היוזמות של משרד החינוך לפרסם מדדים נוספים. ככל שהמשרד יבחר יותר בדרך של שקיפות, כך יגבר אמון הציבור במערכת החינוך ותגדל המעורבות ההורית. באשר לנבואות הזעם", הוסיפה וינוגרד, "אנו עדיין מאמינים שביקורת ציבורית ושיתוף הציבור הן הדרך הנכונה".

אולם פרופ' דוד נבו, פרופסור (אמריטוס) בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, הזהיר גם הוא מהסיכון שבפרסום הנתונים הבית ספריים. "מבחנים  עתירי סיכון, כמו המיצ"ב, פותחים פערים בין אוכלוסיות שונות, כי תלמידים טובים יותר מתכוננים היטב לקראתם. בנוסף, המקצועות שעליהם לא נבחנים, כגון אזרחות ותנ"ך, ילכו וידעכו". פרופ' נבו הזהיר, כי ההשתלחות במורים בעקבות פרסום המדדים תגבר, משום שהאחריות תוטל כלפי מטה אל המורה ולא כלפי מעלה אל המערכת. הוא קרא ליצור פרופיל מהימן ותקף יותר של בית הספר ולא לציין רק ציוני מבחנים. "החלופה השנייה היא הפסקת המיצ"ב, שגרם מספיק נזקים ויגרום עוד רבים נוספים בעתיד".

נעמי ריפתין, יו"ר המזכירות הפדגוגית בהסתדרות המורים, קראה להפוך את המיצ"ב לכלי מדידה פנימי של בית הספר. "אני הייתי מורה להיסטוריה בתיכון ואנחנו עשינו עיוותים כי רצינו שהתלמידים שלנו יצליחו. פרסום המדדים יהרוס כל חלקה טובה".

חני וייצמן, מנהלת אגף החינוך בעיריית חדרה, אמרה כי בעקבות הפרסום תיווצר הפחתה נוספת באמון הציבור במערכת החינוך. "המורים גם כך מרגישים חבוטים ומנהלי בתי הספר ישכנעו תלמידים עם קשיים לא להירשם לבית הספר".

מיכל בלר, מנהלת ראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך – אמרה כי המציאות החדשה תצריך הסתכלות חדשה ומורכבת. "בדו"ח הבית ספרי המפורסם באתר יש דיווח מלא והוא מנסה לתת מענה גם לנתונים הנגזרים מקליטת עלייה והכלה של ילדי חינוך מיוחד. "יש ניסיונות לתת תמונה מלאה וגדולה יותר מאשר טבלאות ליגה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן