Skip to content

בעקבות החלטת בית המשפט תשווק קרקע המיועדת ל-130 יח"ד בחדרה

בית משפט השלום בחיפה קבע כי אגודת "פרדס בחסכון לעובדי חדרה" תיאלץ לפנות את השטח שקיבלה בחכירה והשכירה אותו לצד ג', ולהשיבו לאלתר למינהל מקרקעי ישראל  מאת רונית שימרון בית משפט השלום בחיפה, השופט זאיד פאלח, קבע השבוע כי אדמות מדינה, שהוחכרו לאגודה השיתופית "פרדס בחסכון", יושבו למינהל מקרקעי ישראל בעקבות שינוי יעודה של הקרקע, […]

בעקבות החלטת בית המשפט תשווק קרקע המיועדת ל-130 יח"ד בחדרה

בית משפט השלום בחיפה קבע כי אגודת "פרדס בחסכון לעובדי חדרה" תיאלץ לפנות את השטח שקיבלה בחכירה והשכירה אותו לצד ג', ולהשיבו לאלתר למינהל מקרקעי ישראל  מאת רונית שימרון בית משפט השלום בחיפה, השופט זאיד פאלח, קבע השבוע כי אדמות מדינה, שהוחכרו לאגודה השיתופית "פרדס בחסכון", יושבו למינהל מקרקעי ישראל בעקבות שינוי יעודה של הקרקע, […]

בית משפט השלום בחיפה קבע כי אגודת "פרדס בחסכון לעובדי חדרה" תיאלץ לפנות את השטח שקיבלה בחכירה והשכירה אותו לצד ג', ולהשיבו לאלתר למינהל מקרקעי ישראל

 מאת רונית שימרון

בית משפט השלום בחיפה, השופט זאיד פאלח, קבע השבוע כי אדמות מדינה, שהוחכרו לאגודה השיתופית "פרדס בחסכון", יושבו למינהל מקרקעי ישראל בעקבות שינוי יעודה של הקרקע, שהוסבה מקרקע לשימוש חקלאי לקרקע למטרת מגורים, למרות התנגדות חברי האגודה.

השופט זאיד פלאח

הפרשה החלה בשנת 1955, אז קיבלה לידיה האגודה השיתופית "פרדס בחיסכון לעובדי חדרה", בה חברות, בין היתר, גם 18 משפחות, המחזיקות באדמות מדינה בהיקף של 57 דונם  בחדרה, וזאת למטרת הקמת פרדס שיתופי. באותה תקופה עודדה המדינה הקמת פרדסים שיתופיים על קרקעות חקלאיות על ידי משפחות עובדים עירוניות, על מנת ליצור למשפחות אלו מקור הכנסה נוסף.

יצויין כי המינהל עוד לא היה קיים אז.  הסכם החכירה נחתם למשך 49 שנה, ללא אפשרות לחידוש. באותה תקופה היה כבר ברור שהפרדסים העירוניים יהוו חלק מעתודות הקרקע הזמינות, ויפנו את מקומם לדירות במרוצת השנים. לכן, התווסף לחוזה סעיף המאפשר לסיים את החכירה בשלב מוקדם יותר במקרה של שינוי ייעוד הקרקע, הנמצאת כיום בלב שכונת בית אליעזר בחדרה.

במהלך השנים המינהל יזם את שינוי ייעוד הקרקע באיזור לקרקע למגורים, ובשנת 1996 הודיע לחוכרים על סיומה המוקדם של תקופת החכירה. המינהל הציע לאגודה פיצוי כספי על פי הקריטריונים, שהיו נהוגים באותה תקופה.

חברי האגודה סירבו להצעת הפיצוי, וסירבו לפנות את השטח לדרישת המינהל. באוגוסט 2010 הסתיים חוזה החכירה, שלא חודש על ידי המינהל. למרות זאת, חברי האגודה המשיכו להחזיק בקרקע, אך עקרו את הפרדסים שלשם הקמתם נמסרה להם הקרקע, והשכירו את הקרקע לחקלאים אחרים.

השבוע נעתר השופט, זאיד פאלח, לתביעת מינהל מקרקעי ישראל, אשר הוגשה באמצעות עו"ד רן עמיאל, וקבע כי על חברי האגודה לפנות את הקרקע מייד על מנת שניתן יהיה לשווקה לייעודה. עם פינוי הקרקע, המיועדת למגורים, יוכל המינהל לשווקה להקמת 130 יח"ד צמודות קרקע בשכונת בית אליעזר בחדרה.

במינהל מקרקעי ישראל אומרים כי המינהל ימשיך לנקוט מדיניות נחושה  של פיקוח ואכיפה מול עברייני קרקע, במטרה לפנות קרקעות, הנתפסות על ידי פולשים ומשתמשי שימושים חורגים, ולהאיץ את קצב שיחרור הקרקעות לבנייה במטרה להוריד את מחירי הדיור.

בית משפט השלום בחיפה קבע כי אגודת "פרדס בחסכון לעובדי חדרה" תיאלץ לפנות את השטח שקיבלה בחכירה והשכירה אותו לצד ג', ולהשיבו לאלתר למינהל מקרקעי ישראל

 מאת רונית שימרון

בית משפט השלום בחיפה, השופט זאיד פאלח, קבע השבוע כי אדמות מדינה, שהוחכרו לאגודה השיתופית "פרדס בחסכון", יושבו למינהל מקרקעי ישראל בעקבות שינוי יעודה של הקרקע, שהוסבה מקרקע לשימוש חקלאי לקרקע למטרת מגורים, למרות התנגדות חברי האגודה.

השופט זאיד פלאח

הפרשה החלה בשנת 1955, אז קיבלה לידיה האגודה השיתופית "פרדס בחיסכון לעובדי חדרה", בה חברות, בין היתר, גם 18 משפחות, המחזיקות באדמות מדינה בהיקף של 57 דונם  בחדרה, וזאת למטרת הקמת פרדס שיתופי. באותה תקופה עודדה המדינה הקמת פרדסים שיתופיים על קרקעות חקלאיות על ידי משפחות עובדים עירוניות, על מנת ליצור למשפחות אלו מקור הכנסה נוסף.

יצויין כי המינהל עוד לא היה קיים אז.  הסכם החכירה נחתם למשך 49 שנה, ללא אפשרות לחידוש. באותה תקופה היה כבר ברור שהפרדסים העירוניים יהוו חלק מעתודות הקרקע הזמינות, ויפנו את מקומם לדירות במרוצת השנים. לכן, התווסף לחוזה סעיף המאפשר לסיים את החכירה בשלב מוקדם יותר במקרה של שינוי ייעוד הקרקע, הנמצאת כיום בלב שכונת בית אליעזר בחדרה.

במהלך השנים המינהל יזם את שינוי ייעוד הקרקע באיזור לקרקע למגורים, ובשנת 1996 הודיע לחוכרים על סיומה המוקדם של תקופת החכירה. המינהל הציע לאגודה פיצוי כספי על פי הקריטריונים, שהיו נהוגים באותה תקופה.

חברי האגודה סירבו להצעת הפיצוי, וסירבו לפנות את השטח לדרישת המינהל. באוגוסט 2010 הסתיים חוזה החכירה, שלא חודש על ידי המינהל. למרות זאת, חברי האגודה המשיכו להחזיק בקרקע, אך עקרו את הפרדסים שלשם הקמתם נמסרה להם הקרקע, והשכירו את הקרקע לחקלאים אחרים.

השבוע נעתר השופט, זאיד פאלח, לתביעת מינהל מקרקעי ישראל, אשר הוגשה באמצעות עו"ד רן עמיאל, וקבע כי על חברי האגודה לפנות את הקרקע מייד על מנת שניתן יהיה לשווקה לייעודה. עם פינוי הקרקע, המיועדת למגורים, יוכל המינהל לשווקה להקמת 130 יח"ד צמודות קרקע בשכונת בית אליעזר בחדרה.

במינהל מקרקעי ישראל אומרים כי המינהל ימשיך לנקוט מדיניות נחושה  של פיקוח ואכיפה מול עברייני קרקע, במטרה לפנות קרקעות, הנתפסות על ידי פולשים ומשתמשי שימושים חורגים, ולהאיץ את קצב שיחרור הקרקעות לבנייה במטרה להוריד את מחירי הדיור.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן