מתחילת השנה: גידול מזערי של 1.49% בנתב"ג

בספטמבר שבמחצית השניה שלו החלה תקופת החגים, היה גידול של 5.11% בתנועת הנוסעים הבינלאומית וירידה של 9.24% בתנועת הנוסעים לאילת. בפעילות בינלאומית מצטברת הטיסה אל על 3,188,914 נוסעים – גידול של 2.91%, ארקיע ירדה ב-16.54% וישראייר עלתה ב-13.50%

מתחילת השנה: גידול מזערי של 1.49% בנתב"ג

בספטמבר שבמחצית השניה שלו החלה תקופת החגים, היה גידול של 5.11% בתנועת הנוסעים הבינלאומית וירידה של 9.24% בתנועת הנוסעים לאילת. בפעילות בינלאומית מצטברת הטיסה אל על 3,188,914 נוסעים – גידול של 2.91%, ארקיע ירדה ב-16.54% וישראייר עלתה ב-13.50%

מתחילת ינואר ועד סוף ספטמבר השנה היה גידול מזערי של 1.49% בתנועת הנוסעים בפעילות הבינלאומית והפנים ארצית בנתב"ג, וירידה של 3.18% בתנועות המטוסים. בחודש ספטמבר השנה, שבמחצית השניה שלו החלה תקופת החגים, היה גידול של 5.11% בתנועת הנוסעים בפעילות הבינלאומית והפנים ארצית, וירידה של 0.44% בתנועות המטוסים.

נמל התעופה בן גוריון. (צילום: עירית רוזנבלום)
נמל התעופה בן גוריון. (צילום: עירית רוזנבלום)

בפעילות הבינלאומית מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר, שהיא התנועה העיקרית בנתב"ג, היה גידול קטן של 1.91% בתנועת הנוסעים וירידה של 2.02% בתנועות המטוסים. בפעילות הפנים ארצית מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר הייתה ירידה של 5.41% בפעילות הנוסעים וירידה של 14.55% בתנועות המטוסים.

פעילות בינלאומית ופנים ארצית

מתחילת ינואר ועד סוף ספטמבר השנה חלפו בנתב"ג בפעילות הבינלאומיות והפנים ארצית 10,207,968 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 10,057,750 נוסעים נכנסים ויוצאים באותה התקופה אשתקד, שזה גידול של 1.49%. בתקופה ינואר – ספטמבר השנה היו בפעילות הבינלאומית בנתב"ג 74,732 המראות ונחיתות, לעומת 77,193 המראות ונחיתות בפעילות הבינלאומית באותה התקופה ב-2011, שזו ירידה של 3.18%.

בחודש ספטמבר השנה חלפו בנתב"ג בפעילות הבינלאומיות והפנים ארציות 1,284,978 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 1,222,451 נוסעים נכנסים ויוצאים בספטמבר 2011, שזה גידול של 5.11%. בספטמבר השנה היו בנתב"ג בפעילות הבינלאומית והפנים ארציות 9,016 המראות נוחיתות, לעומת 9,056 המראות ונחיתות בפעילות הבינלאומיות והפנים ארציות בספטמבר 2011, שזו ירידה של 0.44%.

פעילות בינלאומית

בפעילות הבינלאומית מתחילת ינואר ועד סוף ספטמבר השנה חלפו בנתב"ג 9,659,084 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 9,477,431 נוסעים נכנסים ויוצאים בפעילות הבינלאומית בתקופה המקבילה אשתקד, שזו עליה של 1.91%. בתקופה ינואר – ספטמבר השנה היו בפעילות הבינלאומית 68,633 המראות ונחיתות, לעומת 70,055 המראות ונחיתות בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 2.02%.

בפעילות הבינלאומית בחודש ספטמבר השנה חלפו בנתב"ג 1,225,837 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 1,157,288 נוסעים נכנסים ויוצאים בספטמבר 2011, שזו עליה של 5.92%. בספטמבר השנה היו בבנתב"ג בפעילות הבינלאומית 8,446 המראות ונחיתות, לעומת 8,303 המראות ונחיתות בפעילות הבינלאומית בספטמבר 2011, שזה גידול של 1.72%.

פעילות פנים ארצית

בפעילות הפנים ארצית מתחילת ינואר ועד סוף ספטמבר חלפו בנתב"ג 548,884 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 580,319 נוסעים נכנסים ויוצאים בפעילות הפנים ארצית באותה התקופה אשתקד, שזו ירידה של 5.41%. בתקופה ינואר – ספטמבר השנה היו בפעילות הפנים ארצית 6,099 המראות ונחיתות, לעומת 7,138 המראות ונחיתות בפעילות הפנים ארצית באותה התקופה אשתקד, שזו ירידה של 14.55%.

בפעילות הפנים ארצית בספטמבר השנה חלפו בנתב"ג 59,141 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 65,163 נוסעים נכנסים ויוצאים בפעילות הפנים ארצית בספטמבר 2011, שזו ירידה של 9.24%. בספטמבר השנה היו בפעילות הפנים ארצית 570 המראות ונחיתות לעומת 753 המראות ונחיתות בפעילות הפנים ארצית בספטמבר 2011, שזו ירידה של 24.30%.

חברות בפעילות הבינלאומית המצטברת ינואר- ספטמבר

אל על – הטיסה 3,188,914 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 3,098,658 נוסעים באותה התקופה ב-2011, שזה גידול של 2.91% ועליה לשיעור של 33.01% בנפח הפעילות שלה בנתב"ג

ארקיע – הטיסה 392,535 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 470,360 נוסעים באותה התקופה ב-2011, שזו ירידה של 16.54%.

לופטהנזה – הטיסה 339,039 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 351,334 נוסעים באותה התקופה ב-2011, שזו ירידה של 3.48%.

ישראייר – הטיסה 218,972 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 192,914 נוסעים באותה התקופה ב-2011, שזה גידול של 13.50%.

גידול בתנועת הנוסעים מתחילת השנה היה ביונייטד ב-4.44%, בטורקיש ב-4.13%, באליטליה ב-18.00% ובאירוסויט ב-22.46%.

ירידה בתנועת הנוסעים מתחילת השנה הייתה בקלמ ב-29,65%, בצ'כ ב-4.24%, באיבריה ב-7.04% ובדלתא ב-21.83%

מתחילת ינואר ועד סוף ספטמבר השנה היה גידול מזערי של 1.49% בתנועת הנוסעים בפעילות הבינלאומית והפנים ארצית בנתב"ג, וירידה של 3.18% בתנועות המטוסים. בחודש ספטמבר השנה, שבמחצית השניה שלו החלה תקופת החגים, היה גידול של 5.11% בתנועת הנוסעים בפעילות הבינלאומית והפנים ארצית, וירידה של 0.44% בתנועות המטוסים.

נמל התעופה בן גוריון. (צילום: עירית רוזנבלום)
נמל התעופה בן גוריון. (צילום: עירית רוזנבלום)

בפעילות הבינלאומית מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר, שהיא התנועה העיקרית בנתב"ג, היה גידול קטן של 1.91% בתנועת הנוסעים וירידה של 2.02% בתנועות המטוסים. בפעילות הפנים ארצית מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר הייתה ירידה של 5.41% בפעילות הנוסעים וירידה של 14.55% בתנועות המטוסים.

פעילות בינלאומית ופנים ארצית

מתחילת ינואר ועד סוף ספטמבר השנה חלפו בנתב"ג בפעילות הבינלאומיות והפנים ארצית 10,207,968 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 10,057,750 נוסעים נכנסים ויוצאים באותה התקופה אשתקד, שזה גידול של 1.49%. בתקופה ינואר – ספטמבר השנה היו בפעילות הבינלאומית בנתב"ג 74,732 המראות ונחיתות, לעומת 77,193 המראות ונחיתות בפעילות הבינלאומית באותה התקופה ב-2011, שזו ירידה של 3.18%.

בחודש ספטמבר השנה חלפו בנתב"ג בפעילות הבינלאומיות והפנים ארציות 1,284,978 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 1,222,451 נוסעים נכנסים ויוצאים בספטמבר 2011, שזה גידול של 5.11%. בספטמבר השנה היו בנתב"ג בפעילות הבינלאומית והפנים ארציות 9,016 המראות נוחיתות, לעומת 9,056 המראות ונחיתות בפעילות הבינלאומיות והפנים ארציות בספטמבר 2011, שזו ירידה של 0.44%.

פעילות בינלאומית

בפעילות הבינלאומית מתחילת ינואר ועד סוף ספטמבר השנה חלפו בנתב"ג 9,659,084 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 9,477,431 נוסעים נכנסים ויוצאים בפעילות הבינלאומית בתקופה המקבילה אשתקד, שזו עליה של 1.91%. בתקופה ינואר – ספטמבר השנה היו בפעילות הבינלאומית 68,633 המראות ונחיתות, לעומת 70,055 המראות ונחיתות בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 2.02%.

בפעילות הבינלאומית בחודש ספטמבר השנה חלפו בנתב"ג 1,225,837 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 1,157,288 נוסעים נכנסים ויוצאים בספטמבר 2011, שזו עליה של 5.92%. בספטמבר השנה היו בבנתב"ג בפעילות הבינלאומית 8,446 המראות ונחיתות, לעומת 8,303 המראות ונחיתות בפעילות הבינלאומית בספטמבר 2011, שזה גידול של 1.72%.

פעילות פנים ארצית

בפעילות הפנים ארצית מתחילת ינואר ועד סוף ספטמבר חלפו בנתב"ג 548,884 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 580,319 נוסעים נכנסים ויוצאים בפעילות הפנים ארצית באותה התקופה אשתקד, שזו ירידה של 5.41%. בתקופה ינואר – ספטמבר השנה היו בפעילות הפנים ארצית 6,099 המראות ונחיתות, לעומת 7,138 המראות ונחיתות בפעילות הפנים ארצית באותה התקופה אשתקד, שזו ירידה של 14.55%.

בפעילות הפנים ארצית בספטמבר השנה חלפו בנתב"ג 59,141 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 65,163 נוסעים נכנסים ויוצאים בפעילות הפנים ארצית בספטמבר 2011, שזו ירידה של 9.24%. בספטמבר השנה היו בפעילות הפנים ארצית 570 המראות ונחיתות לעומת 753 המראות ונחיתות בפעילות הפנים ארצית בספטמבר 2011, שזו ירידה של 24.30%.

חברות בפעילות הבינלאומית המצטברת ינואר- ספטמבר

אל על – הטיסה 3,188,914 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 3,098,658 נוסעים באותה התקופה ב-2011, שזה גידול של 2.91% ועליה לשיעור של 33.01% בנפח הפעילות שלה בנתב"ג

ארקיע – הטיסה 392,535 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 470,360 נוסעים באותה התקופה ב-2011, שזו ירידה של 16.54%.

לופטהנזה – הטיסה 339,039 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 351,334 נוסעים באותה התקופה ב-2011, שזו ירידה של 3.48%.

ישראייר – הטיסה 218,972 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 192,914 נוסעים באותה התקופה ב-2011, שזה גידול של 13.50%.

גידול בתנועת הנוסעים מתחילת השנה היה ביונייטד ב-4.44%, בטורקיש ב-4.13%, באליטליה ב-18.00% ובאירוסויט ב-22.46%.

ירידה בתנועת הנוסעים מתחילת השנה הייתה בקלמ ב-29,65%, בצ'כ ב-4.24%, באיבריה ב-7.04% ובדלתא ב-21.83%

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן