בית הדין האזורי לעבודה: הריון אינו מקנה חסינות אוטומטית בפני פיטורין

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה ערעור של עובדת בהריון שפוטרה על רקע חילוקי דעות עם המעסיקה ולאחר שהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת התיר את פיטוריה.   העובדת, שהועסקה בחברת נת"ע האחראית על תכנון מערכת התחבורה בגוש דן,  טענה לקשר סיבתי בין פיטוריה להיריון. לדבריה, המעסיקה ידעה על הריונה ולכן נחפזה לפטרה בעוד שחילוקי […]

בית הדין האזורי לעבודה: הריון אינו מקנה חסינות אוטומטית בפני פיטורין

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה ערעור של עובדת בהריון שפוטרה על רקע חילוקי דעות עם המעסיקה ולאחר שהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת התיר את פיטוריה.   העובדת, שהועסקה בחברת נת"ע האחראית על תכנון מערכת התחבורה בגוש דן,  טענה לקשר סיבתי בין פיטוריה להיריון. לדבריה, המעסיקה ידעה על הריונה ולכן נחפזה לפטרה בעוד שחילוקי […]

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה ערעור של עובדת בהריון שפוטרה על רקע חילוקי דעות עם המעסיקה ולאחר שהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת התיר את פיטוריה.  

העובדת, שהועסקה בחברת נת"ע האחראית על תכנון מערכת התחבורה בגוש דן,  טענה לקשר סיבתי בין פיטוריה להיריון. לדבריה, המעסיקה ידעה על הריונה ולכן נחפזה לפטרה בעוד שחילוקי הדעות עם הממונה עליה לא היו כה חמורים ולא היוו את הסיבה האמיתית לפיטורין. עוד טענה העובדת בערעורה כי  היה על הממונה להתחשב בהיותה אם חד הורית ובהיריון, שכן סיכויה למצוא מקום עבודה חלופי במצב הנוכחי הינם קלושים.

הממונה על חוק עבודת נשים, שנדרשה על ידי בית המשפט לנמק את החלטתה להתיר את הפיטורין, טענה כי לא השתכנעה שההיריון היווה שיקול בהחלטת הפיטורים וכי עצם ההיריון אין בו כשלעצמו כדי למנוע פיטורים, שאם כך – לעולם לא יינתן ההיתר. החברה הנתבעת  טענה בתגובה לערעור העובדת כי הפיטורים נעשו נוכח יחסיה האישיים הקשים עם הממונה עליה.

בדחותו את ערעור העובדת קבע השופט אילן איטח  כי לא נפלה טעות במסקנת הממונה להתיר פיטורי העובדת בהתחשב בכך שהודעתה על ההריון נעשתה לאחר שהודיעו לה על פיטוריה. בנוסף נקבע, כי היריון אינו מקנה חסינות מוחלטת בפני פיטורים כשאלה אינם קשוריםבהריון ישירות.

בנסיבות העניין,  נכתב בפסק הדין, מתן ההיתר לפיטורין בהסתמך על הקושי של העובדת לקבל את מרות הממונה עליה היה סביר, שכן זו עילת פיטורים לגיטימית. עם זאת, סייג בית המשפט את דבריו בציינו "  ששיקול זה צריך להיות מובא בחשבון בזהירות רבה: שכן, מחד – על הפרק מוטלים גם האינטרסים הכלכליים של המעביד, ומאידך, יש לזכור כי את השיקול הכלכלי-סוציאלי ויש לבחון בשים לב ליתר מעגלי ההגנה החברתיים כגון: דמי האבטלה, פיצויי הפיטורים וכיוצ"ב."

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה ערעור של עובדת בהריון שפוטרה על רקע חילוקי דעות עם המעסיקה ולאחר שהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת התיר את פיטוריה.  

העובדת, שהועסקה בחברת נת"ע האחראית על תכנון מערכת התחבורה בגוש דן,  טענה לקשר סיבתי בין פיטוריה להיריון. לדבריה, המעסיקה ידעה על הריונה ולכן נחפזה לפטרה בעוד שחילוקי הדעות עם הממונה עליה לא היו כה חמורים ולא היוו את הסיבה האמיתית לפיטורין. עוד טענה העובדת בערעורה כי  היה על הממונה להתחשב בהיותה אם חד הורית ובהיריון, שכן סיכויה למצוא מקום עבודה חלופי במצב הנוכחי הינם קלושים.

הממונה על חוק עבודת נשים, שנדרשה על ידי בית המשפט לנמק את החלטתה להתיר את הפיטורין, טענה כי לא השתכנעה שההיריון היווה שיקול בהחלטת הפיטורים וכי עצם ההיריון אין בו כשלעצמו כדי למנוע פיטורים, שאם כך – לעולם לא יינתן ההיתר. החברה הנתבעת  טענה בתגובה לערעור העובדת כי הפיטורים נעשו נוכח יחסיה האישיים הקשים עם הממונה עליה.

בדחותו את ערעור העובדת קבע השופט אילן איטח  כי לא נפלה טעות במסקנת הממונה להתיר פיטורי העובדת בהתחשב בכך שהודעתה על ההריון נעשתה לאחר שהודיעו לה על פיטוריה. בנוסף נקבע, כי היריון אינו מקנה חסינות מוחלטת בפני פיטורים כשאלה אינם קשוריםבהריון ישירות.

בנסיבות העניין,  נכתב בפסק הדין, מתן ההיתר לפיטורין בהסתמך על הקושי של העובדת לקבל את מרות הממונה עליה היה סביר, שכן זו עילת פיטורים לגיטימית. עם זאת, סייג בית המשפט את דבריו בציינו "  ששיקול זה צריך להיות מובא בחשבון בזהירות רבה: שכן, מחד – על הפרק מוטלים גם האינטרסים הכלכליים של המעביד, ומאידך, יש לזכור כי את השיקול הכלכלי-סוציאלי ויש לבחון בשים לב ליתר מעגלי ההגנה החברתיים כגון: דמי האבטלה, פיצויי הפיטורים וכיוצ"ב."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן