Skip to content

תכנית רב-שנתית למיגור הפשיעה במגזר הערבי

חלקם של ערביי ישראל בארץ במפת הפשיעה הארצית, גדול בהרבה מנפחם בכלל האוכלוסיה. במשרד לביטחון פנים הבינו שדרושה חשיבה שונה והיערכות חדשה. השר אהרונוביץ יציג היום את התכנית לאישור הממשלה

מאת אביב סלע

תכנית רב-שנתית למיגור הפשיעה במגזר הערבי

חלקם של ערביי ישראל בארץ במפת הפשיעה הארצית, גדול בהרבה מנפחם בכלל האוכלוסיה. במשרד לביטחון פנים הבינו שדרושה חשיבה שונה והיערכות חדשה. השר אהרונוביץ יציג היום את התכנית לאישור הממשלה

מאת אביב סלע

השר לביטחון הפנים ח״כ יצחק אהרונוביץ יציג היום לממשלה תכנית רב שנתית שיפור הביטחון האישי והקהילתי במגזר הערבי.

למרות שערביי ישראל מהווים רק 20% מכלל אזרחי ישראל נתוני המשטרה מציגים שהמגזר מעורב ב-67% מסך מקרי הרצח, 52% מסך מקרי ההצתה ו-36% מסך אירועי השוד. כתגובה למצב זה התכנית הרב שנתית שתוצג היום בממשלה תבקש להמשיך את מדיניות המשטרה להגברת האכיפה במגזר.

 

צופה עתיד טוב יותר. השר אהרונוביץ (צילום: ציפי מנשה)

השר לבטחון פנים מבהיר שהוא מודע לצרכים ולקשיים בהם נתון המגזר הערבי. התכנית שמוגשת היום לממשלה מטרתה לרתום את כלל משרדי הממשלה לעשייה בנושא אשר היבטיו משפיעים על כלל החברה בישראל. כחלק מהמאמץ הגובר, הוקמו בחודשים האחרונים יחידות בנצרת, טייבה ויישובי הבדואים בנגב, אליהם נוספו 200 שוטרים. התכנית המוצעת מתכננת להקים יחידות נוספות המונות מאות תקנים חדשים, לתגבר מערכי שיטור קהילתי ושיטור עירוני וכן לחזק פרויקטים של המשרד לבטחון פנים כגון עיר ללא אלימות, מצילה, הרשות למלחמה בסמים.

נושא הביטחון במגזר הערבי מצוי כיום על סדר היום בעקבות רצח גבי קאדיס, ממנהיגי הקהילה הנוצרית ביפו. עו"ד קדיס נדקר במצעד לרגל חג המולד. הרצח עדיין לא נפתר.

בשבוע שעבר ערכה ועדת הפנים של הכנסת דיון בנושא האלימות ביישובי המגזר הערבי. חבר מועצת עיריית ת"א, סמי אבו שחאדה שהיה עד לרצח ראש הקהילה היוונית אורתודוקסית ביפו בחג המולד טען כי "הרוצחים מסתובבים ללא תחושת הרתעה והתושבים מבקשים הגנה מארגוני הפשע".

ראש עיריית טייבה מאמון עבד אלחי הוסיף כי לא די בנוכחות משטרתית, צריך להתמקד במודיעין ובחקירות.

המשרד לביטחון פנים, כאמור, כבר תכנן איך וכמה. הממשלה צריכה לאשר היום.

השר לביטחון הפנים ח״כ יצחק אהרונוביץ יציג היום לממשלה תכנית רב שנתית שיפור הביטחון האישי והקהילתי במגזר הערבי.

למרות שערביי ישראל מהווים רק 20% מכלל אזרחי ישראל נתוני המשטרה מציגים שהמגזר מעורב ב-67% מסך מקרי הרצח, 52% מסך מקרי ההצתה ו-36% מסך אירועי השוד. כתגובה למצב זה התכנית הרב שנתית שתוצג היום בממשלה תבקש להמשיך את מדיניות המשטרה להגברת האכיפה במגזר.

 

צופה עתיד טוב יותר. השר אהרונוביץ (צילום: ציפי מנשה)

השר לבטחון פנים מבהיר שהוא מודע לצרכים ולקשיים בהם נתון המגזר הערבי. התכנית שמוגשת היום לממשלה מטרתה לרתום את כלל משרדי הממשלה לעשייה בנושא אשר היבטיו משפיעים על כלל החברה בישראל. כחלק מהמאמץ הגובר, הוקמו בחודשים האחרונים יחידות בנצרת, טייבה ויישובי הבדואים בנגב, אליהם נוספו 200 שוטרים. התכנית המוצעת מתכננת להקים יחידות נוספות המונות מאות תקנים חדשים, לתגבר מערכי שיטור קהילתי ושיטור עירוני וכן לחזק פרויקטים של המשרד לבטחון פנים כגון עיר ללא אלימות, מצילה, הרשות למלחמה בסמים.

נושא הביטחון במגזר הערבי מצוי כיום על סדר היום בעקבות רצח גבי קאדיס, ממנהיגי הקהילה הנוצרית ביפו. עו"ד קדיס נדקר במצעד לרגל חג המולד. הרצח עדיין לא נפתר.

בשבוע שעבר ערכה ועדת הפנים של הכנסת דיון בנושא האלימות ביישובי המגזר הערבי. חבר מועצת עיריית ת"א, סמי אבו שחאדה שהיה עד לרצח ראש הקהילה היוונית אורתודוקסית ביפו בחג המולד טען כי "הרוצחים מסתובבים ללא תחושת הרתעה והתושבים מבקשים הגנה מארגוני הפשע".

ראש עיריית טייבה מאמון עבד אלחי הוסיף כי לא די בנוכחות משטרתית, צריך להתמקד במודיעין ובחקירות.

המשרד לביטחון פנים, כאמור, כבר תכנן איך וכמה. הממשלה צריכה לאשר היום.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן