בחודשים ינואר-אוקטובר עברו בנתב"ג 10,832,676 נוסעים

הם עשו זאת ב-76,866 נחיתות והמראות. אל על הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 3,558,592 נוסעים נכנסים ויוצאים, שזה גידול של 2.60%. ארקיע הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה 442,082 נוסעים נכנסים ויוצאים, שזו ירידה של 16.24%. ישראייר הטיסה בטיסות בינלאומיות מתחילת השנה 248,369 נוסעים נכנסים ויוצאיר, שזה גידול של 9.62%

בחודשים ינואר-אוקטובר עברו בנתב"ג 10,832,676 נוסעים

הם עשו זאת ב-76,866 נחיתות והמראות. אל על הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 3,558,592 נוסעים נכנסים ויוצאים, שזה גידול של 2.60%. ארקיע הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה 442,082 נוסעים נכנסים ויוצאים, שזו ירידה של 16.24%. ישראייר הטיסה בטיסות בינלאומיות מתחילת השנה 248,369 נוסעים נכנסים ויוצאיר, שזה גידול של 9.62%

בטיסות הבינלאומיות עברו בנתב"ג בחודש אוקטובר השנה 1,173,753 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 1,158,550 נוסעים נכנסים ויוצאים באוקטובר 2011, שזה גידול של 1.31%. הם נכנסו ויצאו מנתב"ג באוקטובר השנה ב-8,234 נחיתות והמראות, לעומת 8,023 נחיתות והמראות באוקטובר 2011, שזה גידול של 2.63%.

מתחילת שנת 2012 ועד סוף חודש אוקטובר עברו בנתב"ג בטיסות הבינלאומיות 10,832,676 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 10,635,981 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 1.84%. הם נכנסו ויצאו מתחילת השנה ב-76,866 נחיתות והמראות, לעומת 78,078 נחיתות והמראות בתקופה המקבילה ב-2011, שזו ירידה של 1.55%.

בטיסות פנים ארציות עברו בנתב"ג בחודש אוקטובר 56,628 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 52,120 נוסעים נכנסים ויוצאים באוקטובר 2011, שזה גידול של 8.64%. הם נכנסו ויצאו באוקטובר ב-655 נחיתות ויציאות, לעומת 656 נחיתות והמראות באוקטובר 2011.

מתחילת השנה עד סוף חודש אוקטובר עברו בטיסות פנים בנתב"ג 605,511 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 632,439 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 4.25%. הם נכנסו ויצאו מתחילת השנה ב-6,756 המראות ונחיתות, לעומת 7,794 המראות ונחויתות בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 13.31%.

סכ"ה עברו בנתב"ג בחודש אוקטובר השנה בטיסות בינלאומיות וטיסות פנים ארציות 1,230,381 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 1,210,670 נוסעים נכנסים ויוצאים באוקטובר 2011, שזה גידול של 1.62%. הם נכנסו ויצאו באוקטובר השנה ב-8,889 נחיתות והמראות, לעומת 8,679 נחיתות והמראות באוקטובר 2011, שזה גידול של 2.41%.

פעילות בינלאומית של שש הגדולות בנתב"ג

סכ"ה עברו בנתב"ג מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 11,268,420 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 11,268,420 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 1.50%. הם נכנסו ויצאו באותה התקופה ב-83,622 נחיתות והמראות, לעומת 85,872 נחיתות והמראות בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 2.62%.

אל על הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 3,558,592 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 3,468,269 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 2.60%. בכך היא תפסה 32.85% מנתח התנועה בנתב"ג.

ארקיע הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 442,082 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 527,823 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 16.24%. בכך היא תפסה 4.08% מנתח התנועה בנתב"ג.

לופטהנזה הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 379,018 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 392,177 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 3.35%. בכך היא תפסה 3.49% מנתח התנועה בנתב"ג.

יונייטד הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 306,476 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 295,179 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 3.82%. בכך היא תפסה 2.82% מנתח התנועה בנתב"ג.

טורקיש הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 305,575 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 280,202 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 9.05%. בכך היא תפסה 2.82% מנתח התנועה בנתב"ג.

ישראייר הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 248,369 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 226,562 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 9.62%. בכך היא תפסה 2.29% מנתח התנועה בנתב"ג.

בטיסות הבינלאומיות עברו בנתב"ג בחודש אוקטובר השנה 1,173,753 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 1,158,550 נוסעים נכנסים ויוצאים באוקטובר 2011, שזה גידול של 1.31%. הם נכנסו ויצאו מנתב"ג באוקטובר השנה ב-8,234 נחיתות והמראות, לעומת 8,023 נחיתות והמראות באוקטובר 2011, שזה גידול של 2.63%.

מתחילת שנת 2012 ועד סוף חודש אוקטובר עברו בנתב"ג בטיסות הבינלאומיות 10,832,676 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 10,635,981 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 1.84%. הם נכנסו ויצאו מתחילת השנה ב-76,866 נחיתות והמראות, לעומת 78,078 נחיתות והמראות בתקופה המקבילה ב-2011, שזו ירידה של 1.55%.

בטיסות פנים ארציות עברו בנתב"ג בחודש אוקטובר 56,628 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 52,120 נוסעים נכנסים ויוצאים באוקטובר 2011, שזה גידול של 8.64%. הם נכנסו ויצאו באוקטובר ב-655 נחיתות ויציאות, לעומת 656 נחיתות והמראות באוקטובר 2011.

מתחילת השנה עד סוף חודש אוקטובר עברו בטיסות פנים בנתב"ג 605,511 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 632,439 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 4.25%. הם נכנסו ויצאו מתחילת השנה ב-6,756 המראות ונחיתות, לעומת 7,794 המראות ונחויתות בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 13.31%.

סכ"ה עברו בנתב"ג בחודש אוקטובר השנה בטיסות בינלאומיות וטיסות פנים ארציות 1,230,381 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 1,210,670 נוסעים נכנסים ויוצאים באוקטובר 2011, שזה גידול של 1.62%. הם נכנסו ויצאו באוקטובר השנה ב-8,889 נחיתות והמראות, לעומת 8,679 נחיתות והמראות באוקטובר 2011, שזה גידול של 2.41%.

פעילות בינלאומית של שש הגדולות בנתב"ג

סכ"ה עברו בנתב"ג מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 11,268,420 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 11,268,420 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 1.50%. הם נכנסו ויצאו באותה התקופה ב-83,622 נחיתות והמראות, לעומת 85,872 נחיתות והמראות בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 2.62%.

אל על הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 3,558,592 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 3,468,269 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 2.60%. בכך היא תפסה 32.85% מנתח התנועה בנתב"ג.

ארקיע הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 442,082 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 527,823 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 16.24%. בכך היא תפסה 4.08% מנתח התנועה בנתב"ג.

לופטהנזה הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 379,018 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 392,177 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזו ירידה של 3.35%. בכך היא תפסה 3.49% מנתח התנועה בנתב"ג.

יונייטד הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 306,476 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 295,179 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 3.82%. בכך היא תפסה 2.82% מנתח התנועה בנתב"ג.

טורקיש הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 305,575 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 280,202 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 9.05%. בכך היא תפסה 2.82% מנתח התנועה בנתב"ג.

ישראייר הטיסה בטיסות הבינלאומיות מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 248,369 נוסעים נכנסים ויוצאים, לעומת 226,562 נוסעים נכנסים ויוצאים בתקופה המקבילה אשתקד, שזה גידול של 9.62%. בכך היא תפסה 2.29% מנתח התנועה בנתב"ג.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן