מה יעשה העליון בשני הבא – יחליט שוב שלא להחליט?

השבוע החולף סיפק לנו כותרות על המדרון אליו מחליקה המדינה. הרהורים על השבוע החולף