הסיכוי שנתניהו יקים ממשלה שואף לאפס. בחירות חמישיות זוקפות ראש

יתכן כי דווקא בגלל איום בבחירות חמישיות יאלץ את ראשי המפלגות לרבע את המעגל בגוש בגוש חוסם נתניהו – הפתעת הבחירות הייתה 'העבודה' שקמה מעפרה כעוף החול – מאמר מערכת