קורונה בחצר- דיווח בלעדי מצרפת

אם לקחת בחשבון את חומרת המצב באיטליה, הרי שצרפת טומנת ראש בחול ונכון להיום מספר מקרי הקורונה בצרפת הוא השני באירופה – 1412 מקרים אותרו ו-30 קרבנות – צרפת עדיין לא נערכה להיקפים כמו אלו המדווחים מאיטליה