להעריץ

עצרתם לחשוב רגע על המילה הזו, שיום יום רואים ושומעים?