צוות בין משרדי יגיש המלצות לאכלוס הנגב המזרחי

אושרה הצעת שר האוצר להקמת הצוות במטרה לעודד מעבר אוכלוסיות לנגב המזרחי, בעיקר ליישובים דימונה, ירוחם, ערד ומצפה רמון. המלצות הצוות יגובשו תוך 120 יום. למימוש המהלך הוקצבו כ-20 מיליארד שקל, שנועדו לשיפור תשתיות מחנות צה"ל, פינוי קרקעות במרכז הארץ ופיתוח הנגב