פצוע סורי הוחש הלילה לטיפול בבית החולים בצפת

באישור הרמטכ"ל הועבר פצוע בבטנו מהגבול לבית החולים. צה"ל: "הפצוע הועבר לבית חולים משיקולים הומניטריים