בכפוף לשמוע: אריה דרעי יועמד לדין בגין עבירות מס

תוך כך הודיע הבוקר היועץ המשפטי כי החליט שלא להעמיד לדין את דרעי בגין עבירות מרמה, הלבנת הון ושוחד / שחיתות שלטונית היות ויש קשיים ראייתיים להעמידו לדין בשל הוכחת הנסיבות הנפשיות הדרושות לשם כך