מסתמן: עימות בין ראשי המפלגות ב-1 בינואר

יוזמה לעימות בין ראשי המפלגות המובילות (בסקרים) זכה להיענות של שאול מופז, אביגדור ליברמן ויאיר לפיד. ראש הממשלה טרם הגיב ושלי יחימוביץ' מתנה את השתתפותה בעימות בהשתתפותו של נתניהו