הנחיות למדוכאי חיסון במבצע "שתי טיפות"

הנחיות משרד הבריאות הן לא לחסן ילדים בחיסון החי המוחלש אם המטופל או קרוב משפחה שמתגורר עימו באותו בית סובל מדיכוי חיסוני. המשרד הודיע, כי ילדים הסובלים ממחסור בנוגדנים לא יוכלו ללכת לבית הספר ולגנים עד שישה שבועות לאחר סיום מבצע החיסונים. הנגיף נמצא גם במכונים לטיהור שפכים בבקה אל גרביה ובאופקים