עיקר החדשות (מהדורת הבוקר) יום ראשון ה-12 בינואר 2020

היועץ המשפטי של הכנסת יודיע כי הוא משר הקמת וועדה מסדרת (לדון בחסינות נתניהו) * "בסבירות גבוהה" – בתוך 90 יום יפתח בית הדין הבינלאומי בהאג בחקירה נגד ישראל; בכירים עשויים להיעצר בחו"ל ולהיות מוסגרים להאג (מדיני) * "בסבירות גבוהה" – בתוך 90 יום יפתח בית הדין הבינלאומי בהאג בחקירה נגד ישראל; בכירים עשויים להיעצר בחו"ל ולהיות מוסגרים להאג (מדיני)