על שותים ושוטים

תאונות דרכים נגרמות. אנשים שותים, נוהגים ופוגעים ולעתים פשוט מסתלקים מהמקום. זה מתחיל בבני הנוער שצריכת אלכוהול כבדה הפכה אצלם לקוד של קוליות ואיניות. הצגת נוער חדשה ונוגעת, "מקלט נטוש" עוסקת בתופעה הקשה מנשוא