על בגידות ושקרים

על הפן הנפשי והמשמעות של שקרים ובגידות