הריבית לחודש יוני נשארת ברמה של 0.75%

החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית עקבית עם המדיניות המוניטארית לבסס את האינפלציה ביעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12. נשיא התאחדות התעשיינים צביקה אורן: "אני מאוכזב מההחלטה, דווקא כשכל התנאים הסביבתיים תומכים בהפחתת ריבית"

הריבית לחודש יוני נשארת ברמה של 0.75%

החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית עקבית עם המדיניות המוניטארית לבסס את האינפלציה ביעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12. נשיא התאחדות התעשיינים צביקה אורן: "אני מאוכזב מההחלטה, דווקא כשכל התנאים הסביבתיים תומכים בהפחתת ריבית"

צביקה אורן נשיא התאחדות התעשיינים
צביקה אורן נשיא התאחדות התעשיינים
הנגידה קרנית פלוג
הנגידה קרנית פלוג

הוועדה המוניטארית של בנק ישראל בראשותה של הנגידה קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש יוני 2014 ברמה של .0.75%. ההחלטה להותיר את הריבית ברמה של חודש מאי עקבית, לדעת הוועדה, עם מדיניות מוניטארית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטארית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

נתונים נוספים שהשפיעו על ההחלטה

• מדד המחירים לצרכן עלה באפריל בשיעור של 0.1% בלבד, נמוך משמעותית מהציפיות, והאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 1% – הגבול התחתון של טווח היעד. שיעור האינפלציה בהסתכלות זו צפוי לרדת בחודשים הקרובים אל מתחת לתחום היעד, אולם הציפיות לשנה מצויות בתוך תחום היעד.

• האינדיקטורים לפעילות הריאלית שנוספו החודש מעידים על צמיחה מתונה מזו שהוערכה בחודש הקודם, אולם קיימת אי ודאות לגבי מידת ההתמתנות; האומדן הראשון לרביע הראשון מצביע על האטה בצמיחה, בעקבות צמצום הצריכה הפרטית וההשקעה, בעוד שנתוני שוק העבודה ממשיכים להצביע על גידול בתעסוקה וצמצום האבטלה, וחל שיפור במדדי האמון והציפיות לפעילות. סימני התמתנות ניכרים גם בנתוני המדד המשולב, ובכלל זה ביצוא הסחורות.

• בחודש האחרון נחלש השקל ב-0.4% במונחי שער החליפין הנומינלי אפקטיבי, כאשר מתחילת 2014 נרשמה יציבות בשער האפקטיבי, ובשנה האחרונה נרשם ייסוף של 4.4%.

• על רקע נתוני הצמיחה המאכזבים לרביע הראשון בארה"ב ובאירופה, הפחית החודש ארגון ה- OECD את תחזיותיו לצמיחה העולמית ולסחר העולמי ב-2014. החולשה בשווקים המתעוררים ממשיכה להעיב על הצמיחה העולמית. גדלה ההסתברות להרחבה מוניטארית נוספת באירופה, והצפי לעליית ריבית בארה"ב נותר במחצית השנייה של 2015.

• מחירי הדירות המשיכו לעלות בפברואר-מרץ, וקצב עלייתם השנתי נותר בסביבות 6-7%. קצב נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה, תוך המשך ירידה של מדדי הסיכון של המשכנתאות החדשות. נמשך הגידול במספר יחידות הדיור שבנייתן הסתיימה, אך במספר ההתחלות מסתמנת האטה מסוימת. גם החודש נמשכה אי וודאות לגבי השפעת צעדי המדיניות עליהם החליטה הממשלה על רמות המחירים והיקפי הפעילות בשוק הדיור.

נשיא התאחדות התעשיינים צביקה אורן אמר: "אני מאוכזב מההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי, דווקא כשכל התנאים הסביבתיים תומכים בהפחתת ריבית, שיכולה הייתה לסייע למיתון מגמת התיסוף, ובכך למתן את עוצמת הפגיעה בכושר התחרות של המשק, ביצוא הישראלי ובשוק העבודה".

לדבריו, "בחודשיים החולפים נסוג היצוא התעשייתי בשיעור דרמטי של כ- 15%, זאת בעיקר בשל השחיקה בכושר התחרות, כתוצאה מהתיסוף. גם סביבת האינפלציה הנמוכה תומכת בהפחתת ריבית: שיעור האינפלציה בפועל ב- 12 החודשים החולפים עמד על 1%, דהיינו בגבול התחתון של יעד יציבות המחירים (שנע בין 1% ל- 3%), בעוד ציפיות האינפלציה לשנה קדימה נמצאות אף הן קרוב לגבול התחתון של היעד".

יניב אהרון מנהל השקעות ראשי, תמיר פישמן ניהול השקעות אומר: "אין ספק כי הציפיות בשוק להורדת ריבית היו מוגזמות. חשוב לזכור כי אנו כבר נמצאים בסביבת ריבית מאוד נמוכה. הנתונים הכלכליים על אף שמציגים חולשה במהלך הרבעונים האחרונים עדיין אינם מצדיקים הורדת ריבית נוספת. סביבת ריבית 0.5% ומטה שמורה לתקופת משבר ואנו איננו בתקופה כזו. נכון עשתה הועדה המוניטארית בכך שלא מיהרה להוריד את הריבית על אף ציפיות השוק.

"השיקול ההיסטורי של אינפלציה בדיוני הריבית מפנה מקום לשיקולים נוספים כגון בועות נכסים, מחירי הנדל"ן, צמיחה וכו'. ואכן בנק ישראל מייחס את החולשה בנתונים ברבעון הראשון לחולשה גלובלית ומדגיש את חששותיו מסקטור הנדל"ן בצד נתונים חיוביים בתעסוקה. להערכתי בהמשך השנה קיימת האפשרות כי נראה הורדת ריבית בכל זאת, אך נדרשת הרעה נוספת בנתונים הכלכליים לפני שזו תהיה מוצדקת".

צביקה אורן נשיא התאחדות התעשיינים
צביקה אורן נשיא התאחדות התעשיינים
הנגידה קרנית פלוג
הנגידה קרנית פלוג

הוועדה המוניטארית של בנק ישראל בראשותה של הנגידה קרנית פלוג, החליטה להותיר את הריבית לחודש יוני 2014 ברמה של .0.75%. ההחלטה להותיר את הריבית ברמה של חודש מאי עקבית, לדעת הוועדה, עם מדיניות מוניטארית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטארית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

נתונים נוספים שהשפיעו על ההחלטה

• מדד המחירים לצרכן עלה באפריל בשיעור של 0.1% בלבד, נמוך משמעותית מהציפיות, והאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 1% – הגבול התחתון של טווח היעד. שיעור האינפלציה בהסתכלות זו צפוי לרדת בחודשים הקרובים אל מתחת לתחום היעד, אולם הציפיות לשנה מצויות בתוך תחום היעד.

• האינדיקטורים לפעילות הריאלית שנוספו החודש מעידים על צמיחה מתונה מזו שהוערכה בחודש הקודם, אולם קיימת אי ודאות לגבי מידת ההתמתנות; האומדן הראשון לרביע הראשון מצביע על האטה בצמיחה, בעקבות צמצום הצריכה הפרטית וההשקעה, בעוד שנתוני שוק העבודה ממשיכים להצביע על גידול בתעסוקה וצמצום האבטלה, וחל שיפור במדדי האמון והציפיות לפעילות. סימני התמתנות ניכרים גם בנתוני המדד המשולב, ובכלל זה ביצוא הסחורות.

• בחודש האחרון נחלש השקל ב-0.4% במונחי שער החליפין הנומינלי אפקטיבי, כאשר מתחילת 2014 נרשמה יציבות בשער האפקטיבי, ובשנה האחרונה נרשם ייסוף של 4.4%.

• על רקע נתוני הצמיחה המאכזבים לרביע הראשון בארה"ב ובאירופה, הפחית החודש ארגון ה- OECD את תחזיותיו לצמיחה העולמית ולסחר העולמי ב-2014. החולשה בשווקים המתעוררים ממשיכה להעיב על הצמיחה העולמית. גדלה ההסתברות להרחבה מוניטארית נוספת באירופה, והצפי לעליית ריבית בארה"ב נותר במחצית השנייה של 2015.

• מחירי הדירות המשיכו לעלות בפברואר-מרץ, וקצב עלייתם השנתי נותר בסביבות 6-7%. קצב נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה, תוך המשך ירידה של מדדי הסיכון של המשכנתאות החדשות. נמשך הגידול במספר יחידות הדיור שבנייתן הסתיימה, אך במספר ההתחלות מסתמנת האטה מסוימת. גם החודש נמשכה אי וודאות לגבי השפעת צעדי המדיניות עליהם החליטה הממשלה על רמות המחירים והיקפי הפעילות בשוק הדיור.

נשיא התאחדות התעשיינים צביקה אורן אמר: "אני מאוכזב מההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי, דווקא כשכל התנאים הסביבתיים תומכים בהפחתת ריבית, שיכולה הייתה לסייע למיתון מגמת התיסוף, ובכך למתן את עוצמת הפגיעה בכושר התחרות של המשק, ביצוא הישראלי ובשוק העבודה".

לדבריו, "בחודשיים החולפים נסוג היצוא התעשייתי בשיעור דרמטי של כ- 15%, זאת בעיקר בשל השחיקה בכושר התחרות, כתוצאה מהתיסוף. גם סביבת האינפלציה הנמוכה תומכת בהפחתת ריבית: שיעור האינפלציה בפועל ב- 12 החודשים החולפים עמד על 1%, דהיינו בגבול התחתון של יעד יציבות המחירים (שנע בין 1% ל- 3%), בעוד ציפיות האינפלציה לשנה קדימה נמצאות אף הן קרוב לגבול התחתון של היעד".

יניב אהרון מנהל השקעות ראשי, תמיר פישמן ניהול השקעות אומר: "אין ספק כי הציפיות בשוק להורדת ריבית היו מוגזמות. חשוב לזכור כי אנו כבר נמצאים בסביבת ריבית מאוד נמוכה. הנתונים הכלכליים על אף שמציגים חולשה במהלך הרבעונים האחרונים עדיין אינם מצדיקים הורדת ריבית נוספת. סביבת ריבית 0.5% ומטה שמורה לתקופת משבר ואנו איננו בתקופה כזו. נכון עשתה הועדה המוניטארית בכך שלא מיהרה להוריד את הריבית על אף ציפיות השוק.

"השיקול ההיסטורי של אינפלציה בדיוני הריבית מפנה מקום לשיקולים נוספים כגון בועות נכסים, מחירי הנדל"ן, צמיחה וכו'. ואכן בנק ישראל מייחס את החולשה בנתונים ברבעון הראשון לחולשה גלובלית ומדגיש את חששותיו מסקטור הנדל"ן בצד נתונים חיוביים בתעסוקה. להערכתי בהמשך השנה קיימת האפשרות כי נראה הורדת ריבית בכל זאת, אך נדרשת הרעה נוספת בנתונים הכלכליים לפני שזו תהיה מוצדקת".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן