Skip to content

מאבק כמעט אחרון של דנקנר על השליטה באי.די.בי

נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי ונציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות חתמו על הסכם, שמשמעותו מחיקת אי.די.בי אחזקות והקמת חברת אי.די.בי חדשה בשליטתם. מותנה באישור בית המשפט. הנהלת אי.די.בי: "נציע למחזיקי האג"ח הצעה טובה בהרבה מההצעה הקלוקלת שגובשה על ידי הנציגויות"
פחות מדקהזמן קריאה: דקות
נוחי דנקנר. מאבק כמעט אחרון
נוחי דנקנר. מאבק הישרדות

במה שנראה כמאבק כמעט אחרון של נוחי דנקנר לשמור על שליטתו בקבוצת אי.די.בי, הודיע הנהלת הקונצרן, כי היא תציע הצעה הרבה יותר טובה יותר מההסכם המשותף של נציגות האג"ח של אי.די.בי ונציגות האג"ח של אי.די.בי אחזקות, שמשמעותו העברת השליטה לידיהם. מותנה באישור בית המשפט.

לאחר שנציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות נסוגה מהצעת הסדר החוב של אדוארדו אדלשטיין, הושג לפנות בוקר הסכם דרמטי ,ששותפות בו נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פיתוח ונציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות. על פי ההסכם, שיוגש לאישור בית המשפט, תמחק אי.די.בי אחזקות מהמסחר ובמקומה תוקם חברה אחת אי.די.בי פיתוח חדשה.

הסדרי הסכם הנציגויות

על פי הסכם זה ימחק חוב של 1.75 מיליארד שקל, המהווה כ-44% מחוב האג"ח של אי.די.בי פיתוח באמצעות המרה ל-100% ממניות החברה הישנה והחברה החדשה שתקום לאחר ביטולה של אי.די.בי אחזקות. 90% ממניות אלה יקבלו בעלי האג"ח של אי.די.בי פיתוח ו-10% מהמניות יקבלו בעלי האג"ח של אי.די.בי אחזקות. עוד הוסכם כי 185 מיליון שקל הנמצאים בקופתה של אי.די.בי אחזקות ישמשו את מחזיקי האג"ח של החברה לפירעון החוב בתוספת כ-15% אופציות למניות אי.די.בי פיתוח, והנפקה של סדרות אג"ח חדשות בהיקף של כ-400 מיליון שקל.

אייל גבאי

אייל גבאי, מומחה מטעם בית המשפט באי.די.בי פיתוח, כדי לבחון את מצבה הפיננסי של החברה, ולעזור לבית המשפט להכריע האם קבוצת אי.די.בי יכולה לפרוע חובותיה, או שיש להתחיל בהליכי הסדר חוב, היה, כנראה, פעיל מאוד בהשגת ההסכם בין נציגויות בעלי האג"חים.

תגובת אי.די.בי

"אנו תמהים על החלטת נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות לוותר על החוב כלפיהם תמורת נזיד עדשים, ולהעניק את העודף הנכסי העצום המצוי בקבוצה, לידי נושיה של אי.די.בי פתוח", מסרה היום בתגובה הנהלת קבוצת אי.די.בי, "הנציגות ממליצה על תספורת דרמטית למחזיקי אגרות החוב ועל השמדת ערך עצומה לכל ציבור בעלי מניותיה של אי.די.בי אחזקות. לא ברור לנו אילו אינטרסים עומדים מאחורי הצעה זו, אשר מעבירה עודף של מיליארדי שקלים לנושים מסוימים, על חשבון הפסדי עתק שייגרמו לנושים אחרים ולבעלי המניות מהציבור".

לאור זאת הודיע הנהלת הקונצרן, כי "קבוצת אי.די.בי רואה לנגד עיניה את טובתם של כלל בעלי החוב, נותני האשראי ובעלי המניות. הקבוצה תפעל כנגד מהלך תמוה ומעוות זה ובכוונתה להציע בזמן הקרוב למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות הצעה טובה בהרבה מההצעה הקלוקלת שגובשה על ידי הנציגויות".

הבנקים

הסדר החוב שגובש בין נציגויות מחזיק האג"חים מכה חזק בארבעת הבנקים הגדולים, שאשראי החוב שלהן, בעיקר לחברות הפרטיות של נוחי דנקנר הוא כמיליארד שקל. חלקם מחזיקים ערבויות אישיות של דנקנר וכמה משותפיו לחובות חברות אלה. מעריכים, כי הם יגישו את החלטתם לבית המשפט. אך אם בית המשפט יאשר את הסכם נציגויות בעלי האג"חים, לא מן הנמנע שהבנקים יפעלו למימוש הערבויות האלה, כדי לכסות חלק מהחובות.

מכתב כוונות לרכישת החזקות בכלל ביטוח

בינתיים מסרה אי.די.בי פתוח, כי הבוקר קיבלה מכתב כוונות לא מחייב, מקרן בינלאומית זרה גדולה בדבר אפשרות רכישה של מחצית מהחזקות החברה בכלל ביטוח.

לדברי אי.די.בי פיתוח "על פי מכתב הכוונות, לאחר קיום פגישות וקבלת מצגות על כלל ביטוח, הקרן מביעה עניין בביצוע עסקה לרכישת 27.5% מהון המניות של כלל ביטוח ביחד עם קבלת זכות סירוב ראשון ביחס ליתרת החזקות החברה בכלל ביטוח. הקרן מודעת למחיר שהתבקש על ידי החברה, המשקף שווי של 4.5 מיליארד שקל לכלל ביטוח, ומעוניינת לבצע משא ומתן רציני ויעיל עם החברה ביחס לעסקה כאמור לשם קביעת התנאים הסופיים, כפוף לכך שמחיר העסקה ושאר תנאיה יהיו כפופים להשלמת בדיקת נאותות (שתבוצע בתוך כ-6 שבועות) ולאישור ועדת ההשקעות של הקרן".

עוד מסרה אי.די.בי פיתוח, כי "לפני תחילת ביצוע בדיקת הנאותות ושכירת יועצים חיצוניים, הקרן מבקשת לקבל הסכמה עקרונית לביצוע העסקה מהבנקים והמוסדות הפיננסיים המלווים של החברה, בשל התניות הפיננסיות להן מחויבת החברה אישור מנציגות מחזיקי אגרות החוב של החברה שלא תפעל נגד ולא תמנע את ביצוע העסקה; הסכמה עקרונית מהנציגות של מחזיקי אגרות החוב של אי.די.בי אחזקות (החברה האם של החברה) שלא תפעל נגד ולא תמנע את ביצוע העסקה; אישור שלא קיימת התנגדות עקרונית של המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון ביחס למתן היתר לעסקה. מובהר, כי אין וודאות בדבר ביצוע העסקה או תנאיה".

כלל ביטוח היא חברת בת של אי.די.בי פיתוח, המוחזקת על ידה בשיעור של כ-55%.

 

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן