נוסח מתוקן של "חוק לפיד 2" אושר בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה

ח"כ יריב לוין, מיוזמי החוק: "אני מבקש למנוע מצב בלתי תקין של בעלי הון שקונים מקומות בכנסת ומריצים סיעות ומועמדים, בלי שהציבור יודע שהם עומדים מאחוריהם". ח"כ דב חנין: "זוהי הגבלה קיצונית על חופש הפעולה של מי שרוצה להתמודד לכנסת"

נוסח מתוקן של "חוק לפיד 2" אושר בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה

ח"כ יריב לוין, מיוזמי החוק: "אני מבקש למנוע מצב בלתי תקין של בעלי הון שקונים מקומות בכנסת ומריצים סיעות ומועמדים, בלי שהציבור יודע שהם עומדים מאחוריהם". ח"כ דב חנין: "זוהי הגבלה קיצונית על חופש הפעולה של מי שרוצה להתמודד לכנסת"

ח"כ יריב לוין, מיוזמי החוק: "אני מבקש למנוע מצב בלתי תקין של בעלי הון שקונים מקומות בכנסת ומריצים סיעות ומועמדים, בלי שהציבור יודע שהם עומדים מאחוריהם". ח"כ דב חנין: "זוהי הגבלה קיצונית על חופש הפעולה של מי שרוצה להתמודד לכנסת"

מאת צבי זינגר

דווקא חבר הכנסת דב חנין (חד"ש), שכמעט אין בינו לבין יאיר לפיד דבר משותף, יצא היום בלהט נגד "חוק לפיד 2", שנוסחו אושר היום בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה. "בואו ונחוקק חוק שידון את יאיר לפיד ל-10 שנות מאסר וגמרנו!", קרא ח"כ חנין.

ח"כ דב חנין: "הגבלה קיצונית על חופש הפעולה". (צילום - אתר הכנסת)
ח"כ דב חנין: "בואו ונחוקק חוק שידון את יאיר לפיד ל-10 שנות מאסר". (צילום: אתר הכנסת)

מליאת הכנסת אישרה בשבוע שעבר, בקריאה טרומית, תיקון לחוק המפלגות, שעל פיו "הכריז אדם בכתב או בע"פ, במפורש או בהתנהגות, על כוונתו להתמודד בבחירות לכנסת, מבלי להצטרף למפלגה קיימת – יגיש בקשה לרישום מפלגה תוך 14 יום מיום ההכרזה".

היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל ינון, הכין חוות דעת שבה כתב, כי "הנוסח אשר אושר בקריאה הטרומית אינו יכול לעמוד חוקתית, בשל חיובו של כל אדם שמצהיר על רצונו להתמודד בבחירות להתאגד באופן מיידי כמפלגה".  בעקבות חוות הדעת, דנה היום ועדת הכנסת בנוסח מתוקן ושונה מההצעה שאושרה במליאה בשבוע שעבר.

עפ"י ההצעה החדשה שנדונה ואושרה היום בוועדה, "המצהיר על כוונה להתמודד, ינהל תרומות שקיבל והוצאות שהוציא בחשבון בנק נפרד ולפי הנחיות שקבע מבקר המדינה, לעניין ניהול מערכת חשבונות. המצהיר על כוונה להתמודד, ימסור למבקר המדינה, לא יאוחר מששה שבועות לאחר תום התקופה, דוח על מערכת החשבונות שניהל למימון ההתמודדות בבחירות ועל תרומות שקיבל והוצאות שהוציא באותה תקופה. המצהיר על כוונה להתמודד, ימסור למבקר המדינה הודעה על כל תרומה שקיבל מתורם, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את התרומה. מבקר המדינה יפרסם את פירוט התרומות עם קבלת ההודעה על כך".

ח"כ יריב לוין: "למנוע מבעלי הון לקנות מקומות בכנסת". (צילום: אתר הכנסת)
ח"כ יריב לוין: "למנוע מבעלי הון לקנות מקומות בכנסת". (צילום: אתר הכנסת)

נוסח זה זכה לתמיכת היועץ המשפטי של הכנסת. "עמדנו על האיזונים הנדרשים בין הערכים המתגוששים בזירה", אמר עו"ד ינון. לדבריו, בנוסח זה נשמרו גם חופש הביטוי הפוליטי וגם הזכות להתמודד בבחירות. עו"ד ינון הדגיש כי הנוסח הזה אינו חוסם את היכולת של שחקנים חדשים להיכנס לזירה הפוליטית.

מצד שני, הדגיש היועץ המשפטי לכנסת, נשמרו גם חובת השקיפות, ההקפדה על טוהר המידות ויצירת כללים שוויוניים ככל האפשר בין המתמודדים בזירה.

יו"ר הועדה ויוזם החוק, ח"כ יריב לוין, אמר: "אני מבקש למנוע מצב בלתי תקין של בעלי הון שקונים מקומות בכנסת ומריצים סיעות ומועמדים, מבלי שהציבור יודע שהם עומדים מאחוריהם". לוין טען, כי הוא יודע על לא מעט ח"כים, שמתכננים לרוץ לכנסת במסגרת מפלגתו של לפיד. לדבריו, "יאיר לפיד הצליח, בזמן קצר, למצוא בחוק שלוש פרצות משמעותיות, ולחשוב שניתן לעבור עליהם כאילו לא קרה כלום. שתי פרצות כבר נחסמו, וכעת עלינו לחסום גם את השלישית".

ח"כ דב חנין התנגד לחוק. "אני מוטרד מהחוק", אמר. "זוהי הגבלה קיצונית על חופש הפעולה של מי שרוצה להתמודד לכנסת. יש מקום להסדרת התרומות של מתמודדים, גם בטרם הרישום במפלגה, אך הכיוון מוטעה. אין צורך בהוספת חסמים בפני האזרח הרוצה להתמודד לכנסת.

"אתם קובעים מגבלות שיחסמו כניסת מתמודדים חדשים", המשיך חנין. "בואו ונחוקק חוק שידון את יאיר לפיד ל-10 שנות מאסר וגמרנו. ההצעה מייצרת הגבלת זכות לגיטימית".

בסיום הדיון, אושרה הצעת החוק לקריאה ראשונה בתמיכת חמישה חברי כנסת מהקואליציה, ללא מתנגדים או נמנעים. ח"כ חנין, שהשתתף בדיון, אינו חבר בוועדת הכנסת ולכן לא השתתף בהצבעה.

ח"כ יריב לוין, מיוזמי החוק: "אני מבקש למנוע מצב בלתי תקין של בעלי הון שקונים מקומות בכנסת ומריצים סיעות ומועמדים, בלי שהציבור יודע שהם עומדים מאחוריהם". ח"כ דב חנין: "זוהי הגבלה קיצונית על חופש הפעולה של מי שרוצה להתמודד לכנסת"

מאת צבי זינגר

דווקא חבר הכנסת דב חנין (חד"ש), שכמעט אין בינו לבין יאיר לפיד דבר משותף, יצא היום בלהט נגד "חוק לפיד 2", שנוסחו אושר היום בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה. "בואו ונחוקק חוק שידון את יאיר לפיד ל-10 שנות מאסר וגמרנו!", קרא ח"כ חנין.

ח"כ דב חנין: "הגבלה קיצונית על חופש הפעולה". (צילום - אתר הכנסת)
ח"כ דב חנין: "בואו ונחוקק חוק שידון את יאיר לפיד ל-10 שנות מאסר". (צילום: אתר הכנסת)

מליאת הכנסת אישרה בשבוע שעבר, בקריאה טרומית, תיקון לחוק המפלגות, שעל פיו "הכריז אדם בכתב או בע"פ, במפורש או בהתנהגות, על כוונתו להתמודד בבחירות לכנסת, מבלי להצטרף למפלגה קיימת – יגיש בקשה לרישום מפלגה תוך 14 יום מיום ההכרזה".

היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל ינון, הכין חוות דעת שבה כתב, כי "הנוסח אשר אושר בקריאה הטרומית אינו יכול לעמוד חוקתית, בשל חיובו של כל אדם שמצהיר על רצונו להתמודד בבחירות להתאגד באופן מיידי כמפלגה".  בעקבות חוות הדעת, דנה היום ועדת הכנסת בנוסח מתוקן ושונה מההצעה שאושרה במליאה בשבוע שעבר.

עפ"י ההצעה החדשה שנדונה ואושרה היום בוועדה, "המצהיר על כוונה להתמודד, ינהל תרומות שקיבל והוצאות שהוציא בחשבון בנק נפרד ולפי הנחיות שקבע מבקר המדינה, לעניין ניהול מערכת חשבונות. המצהיר על כוונה להתמודד, ימסור למבקר המדינה, לא יאוחר מששה שבועות לאחר תום התקופה, דוח על מערכת החשבונות שניהל למימון ההתמודדות בבחירות ועל תרומות שקיבל והוצאות שהוציא באותה תקופה. המצהיר על כוונה להתמודד, ימסור למבקר המדינה הודעה על כל תרומה שקיבל מתורם, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את התרומה. מבקר המדינה יפרסם את פירוט התרומות עם קבלת ההודעה על כך".

ח"כ יריב לוין: "למנוע מבעלי הון לקנות מקומות בכנסת". (צילום: אתר הכנסת)
ח"כ יריב לוין: "למנוע מבעלי הון לקנות מקומות בכנסת". (צילום: אתר הכנסת)

נוסח זה זכה לתמיכת היועץ המשפטי של הכנסת. "עמדנו על האיזונים הנדרשים בין הערכים המתגוששים בזירה", אמר עו"ד ינון. לדבריו, בנוסח זה נשמרו גם חופש הביטוי הפוליטי וגם הזכות להתמודד בבחירות. עו"ד ינון הדגיש כי הנוסח הזה אינו חוסם את היכולת של שחקנים חדשים להיכנס לזירה הפוליטית.

מצד שני, הדגיש היועץ המשפטי לכנסת, נשמרו גם חובת השקיפות, ההקפדה על טוהר המידות ויצירת כללים שוויוניים ככל האפשר בין המתמודדים בזירה.

יו"ר הועדה ויוזם החוק, ח"כ יריב לוין, אמר: "אני מבקש למנוע מצב בלתי תקין של בעלי הון שקונים מקומות בכנסת ומריצים סיעות ומועמדים, מבלי שהציבור יודע שהם עומדים מאחוריהם". לוין טען, כי הוא יודע על לא מעט ח"כים, שמתכננים לרוץ לכנסת במסגרת מפלגתו של לפיד. לדבריו, "יאיר לפיד הצליח, בזמן קצר, למצוא בחוק שלוש פרצות משמעותיות, ולחשוב שניתן לעבור עליהם כאילו לא קרה כלום. שתי פרצות כבר נחסמו, וכעת עלינו לחסום גם את השלישית".

ח"כ דב חנין התנגד לחוק. "אני מוטרד מהחוק", אמר. "זוהי הגבלה קיצונית על חופש הפעולה של מי שרוצה להתמודד לכנסת. יש מקום להסדרת התרומות של מתמודדים, גם בטרם הרישום במפלגה, אך הכיוון מוטעה. אין צורך בהוספת חסמים בפני האזרח הרוצה להתמודד לכנסת.

"אתם קובעים מגבלות שיחסמו כניסת מתמודדים חדשים", המשיך חנין. "בואו ונחוקק חוק שידון את יאיר לפיד ל-10 שנות מאסר וגמרנו. ההצעה מייצרת הגבלת זכות לגיטימית".

בסיום הדיון, אושרה הצעת החוק לקריאה ראשונה בתמיכת חמישה חברי כנסת מהקואליציה, ללא מתנגדים או נמנעים. ח"כ חנין, שהשתתף בדיון, אינו חבר בוועדת הכנסת ולכן לא השתתף בהצבעה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן